Herb Anglii [historia i autorzy]

Godło Anglii w formie dziś istniejącej wprowadził po raz pierwszy król Ryszard I Lwie Serce w roku 1198, najwidoczniej na wzór herbu Księstwa Normandii. Normandia używa teraz dwóch lampartów, jednakże w historycznej, alternatywnej wersji były trzy, tak jak na godle Anglii.

Zgodnie z tradycją dodatkowe zwierzę zostało dodane do dwóch istniejących, aby ukazać połączone królestwo Anglii i Normandii. Inna wersja mówi, że dwa lamparty zostały połączone z pojedynczym lwem Akwitanii wraz z nabyciem tych terytoriów. Inne autorytety z dziedziny heraldyki twierdzą, że na niskim poziome rozwoju heraldyki liczba normandzkich lampartów nie była stała, to wyjaśnia dlaczego Anglia ma teraz w godle trzy heraldyczne lamparty (dzisiaj nazywane lwami), a Normandia dwa.

Historyczne herby Anglii

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu