Henryk Wejman [historia i autorzy]

Henryk Wejman (ur. 17 grudnia 1959 w Choszcznie) – polski duchowny katolicki, teolog, prof. dr. hab.

Specjalizuje się w aksjologii i teologii duchowości. Od 2012 roku jest dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wcześniej pełnił funkcję kierownika Katedry Teologii Moralnej i Duchowości tegoż wydziału. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1984. Doktorat obronił w 1990, a habilitację w 1997. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2003.

Ważniejsze publikacje

  • Rodzina a palingeneza świata (1996),
  • Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej : studium z teologii życia wewnętrznego (1997)
  • Zbawcza wartość duchowości miłosierdzia (1999),
  • Osiem błogosławieństw ewangelicznych : nowe perspektywy duchowości (2000),
  • Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem (2001),
  • Komplementarność duchowości stanów życia w kościele (2002),
  • W biblijnej szkole miłosierdzia (2004)
  • Kontemplować Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia : refleksje biblijne (2006),
  • Biblijne oblicza ufności (2007)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu