Henryk Jankowski (turkolog) [historia i autorzy]

Henryk Jankowski (ur. 1951) – prof. dr. hab., polski językoznawca-orientalista, turkolog i karaimoznawca.

Studia magisterskie ukończył w 1980 r. z dziedziny turkologii i hungarystyki na uniwersytecie w Budapeszcie (Węgry), a doktoranckie w 1986 r. z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz lingwistyki uralo-ałtajskiej. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kieruje aktualnie Zakładem Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki. W latach 1991-1993 wykładowca na uniwersytecie w Budapeszcie. Członek Polskiej Akademii Nauk, pełnił także funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują języki tureckie (zwłaszcza krymskotatarski, karaimski i kazachski) oraz ich kontakty z innymi językami. Jest autorem wielu publikacji na temat języka i kultury Tatarów oraz Karaimów w Europie Wschodniej.

Wybrane publikacje

 • Türkçe konusma kilavuzmu. Rozmówki tureckie, Adam Mickiewicz University Poznań. Institute of Linguistics, Poznań 1983.
 • Détermination participiale dans les langues ouraliennes et altaïques choisies, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987.
 • Wprowadzenie do języka irackoarabskiego. Cz. 1, Rozmówki, Adam Mickiewicz University. Institute of Linguistics, Poznań 1988.
 • Gramatyka języka krymskotatarskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.
 • Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku, przekł. i oprac. Henryk Jankowski i Czesław Łapicz, "Dialog", Warszawa 2000.
 • A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea, Brill, Leiden-Boston 2006.
 • Język krymskotatarski, "Dialog", Warszawa 2010.

Publikuje również z dziedziny karaimoznawstwa:

 • Nowy 5762 rok u Karaimów na Krymie, "Przegląd Orientalistyczny" 2002, nr 1/2, s. 103-109.
 • Karaimska księgość na Krymie, W: Karaj kiuńlari. Red. Henryk Jankowski, Mariola Abkowicz, Wrocław 2004, s. 46-53.
 • The Question of the Existence of the Crimean Karaim and its Relation to Western Karaim, w: Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje. Totoriai ir karaimai, Vilniaus Universiteto Leidykla, Vilnius 2008, s. 161-168.
 • Translations of the Bible into Karaim, "Religion Compass", Vol. 4, June 2009, s. 502-523.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu