Henryk Czudek [historia i autorzy]

Henryk Czudek (ur. 15 grudnia 1930 w Rudzie Śląskiej, zm. 13 sierpnia 2006 w Warszawie) – polski inżynier mostownictwa, specjalista w zakresie inżynierii lądowej, prof. dr. hab. inż. Politechniki Warszawskiej. Jego rodzicami byli Andrzej Czudek i Aniela z domu Kaleta. Pochodził z wielodzietnej rodziny - miał 3 siostry: Anielę, Hannę, Danutę oraz brata bliźniaka Andrzeja.

Po ukończeniu studiów inżynierskich na Politechnice Warszawskiej pozostał na uczelni pełniąc funkcję aspiranta - asystenta profesora Franciszka Szelągowskiego w Katedrze i Zakładzie Budowy Mostów Stalowych. W 1959 roku wyjechał na stypendium i staż naukowy do uniwersytetu w Karlsruhe, który odbył pod kierunkiem specjalisty budowy mostów prof. Otto Steinhardta. Wszystkie stopnie awansu naukowego przeszedł na Politechnice Warszawskiej. W wyniku połączenia dwóch katedr (z Katedra i Zakład Budowy Mostów Kamiennych i Żelbetowych) powstała wówczas Katedra Mostów i Budowli Podziemnych, którą doc. dr hab. inż. Henryk Czudek kierował od 1969 do jej rozwiązania w 1970. W miejsce Katedry powstał Zakład, który istniał do 1978, jego rolę przejął wówczas Zakład Mostów, którym Henryk Czudek kierował do przejścia na emeryturę w 2001.

Od 1975 do 1981 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Mostów Instytutu Dróg i Mostów w Warszawie.

Pełnił funkcję konsultanta naukowego podczas przebudowy (Most im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie) i budowy największych mostów w Polsce (m.in. Most Łazienkowski, Most Świętokrzyski, Most Siekierkowski w Warszawie, most w Połańcu).

Wybrane publikacje

  • Trwałość mostów drogowych
  • Podstawy mostownictwa
  • Mosty tymczasowe
  • Stalowe pomosty użebrowane
  • Mosty

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu