Grzyby jadalne [historia i autorzy]

Grzyby jadalne – grzyby o różnej przynależności systematycznej produkujące jadalne owocniki, które po odpowiednim przyrządzeniu, nie powodują u człowieka żadnych dolegliwości. W większości zbierane tylko ze stanu dzikiego, tylko nieliczne są uprawiane (pieczarki, boczniaki).

Grzyby zawierają niewiele substancji odżywczych, ale cenione są ze względu na ich własności smakowe. Spożywa się je bezpośrednio (duszone, smażone, gotowane w postaci zupy) lub marynowane. Można je także suszyć i solić. Nawet jadalne gatunki grzybów, nieodpowiednio lub zbyt długo przechowywane, mogą być szkodliwe, to samo dotyczy zbyt starych lub „robaczywych” (opanowanych przez larwy owadów) owocników.

Potrawy przyrządzane z wykorzystaniem grzybów jadalnych:

Grzyby jadalne niejednokrotnie łatwo jest pomylić z bardzo podobnymi grzybami niejadalnymi lub wręcz trującymi (często śmiertelnie!), toteż należy się nauczyć dobrze je rozpoznawać, w czym pomocne są liczne opracowania wydawane w formie atlasów. Zaleca się zbieranie grzybów z rurkami, gdyż nie ma wśród nich grzybów śmiertelnie trujących. Mogą one spowodować co najwyżej zaburzenia pokarmowe.

Do najbardziej cenionych i popularnych grzybów jadalnych należą: borowiki, podgrzybki i koźlarze, rydze, pieprzniki, czubajki, gąski i opieńki, a także rosnące pod ziemią trufle. Nie wolno zbierać grzybów chronionych prawnie (zobacz: grzyby chronione).

Między różnymi kręgami kulturowymi występują różnice w uznawaniu grzybów za jadalne. Pewne społeczeństwa (np. z Europy Południowej i Wschodniej, Chin) są określane jako mykofiliczne, podczas gdy inne (np. z Europy Zachodniej) jako mykofobiczne. W kulturach mykofobicznych jedzone są jedynie nieliczne gatunki grzybów, często przede wszystkim pochodzące z uprawy. W pewnych kuchniach regionalnych stosowane są sposoby na neutralizowanie trujących właściwości niektórych gatunków. W związku z tym gatunki uznane za trujące w jednym kraju, są wykorzystywane w innych (np. piestrzenica kasztanowata we współczesnej kuchni polskiej jest uważana za trującą, podczas gdy po odpowiedniej obróbce stosowana jest w niektórych krajach Europy Wschodniej i Ameryki).

Wśród rosnących w Polsce ok. 5 tysięcy gatunków grzybów owocnikowych jest bardzo wiele gatunków grzybów nadających się do spożycia. W praktyce jednak zbierane są tylko nieliczne gatunki, te o największych wartościach smakowych i znane rzeszom grzybiarzy. Wiele grzybów jest jadalnych, ale nie mają praktycznej wartości, gdyż albo są niesmaczne, albo bardzo małe, czy też występują bardzo rzadko. U niektórych gatunków jadalne są tylko młode owocniki. Niektóre grzyby jadalne nadają się do spożycia dopiero po ugotowaniu lub usmażeniu, w stanie surowym są trujące.

Spis treści

Listy gatunków grzybów jadalnych

Publikowane przez różnych autorów listy gatunków jadalnych mogą się różnić w zależności od celów (popularne listy o charakterze poradnikowym mogą nie zawierać gatunków chronionych, rzadkich, łatwych do pomylenia lub jadalnych tylko po specjalnej obróbce, podczas gdy listy specjalistyczne mogą zawierać również gatunki jadalne tylko warunkowo, trujące w typowym użyciu), kompletności danych czy wręcz preferencji autorów. Wiele gatunków jadalnych w pewnych społeczeństwach jest uznane za niejadalne w innych. Niektóre listy mogą zawierać również gatunki, które są spożywane w celach medycznych lub odurzających – nierzadko trujące. Oprócz list poradnikowych lub specjalistycznych mogą również istnieć listy publikowane przez władze, np. Ministerstwo Zdrowia.

Lista Ministerstwa Zdrowia RP

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1399) zawiera grzyby zarówno rosnące dziko na terenie Polski, jak i uprawiane lub importowane:

 • borowik szlachetny (prawdziwek wszystkie odmiany) (Boletus edulis Bull ex Fr.)
 • koźlarz babka (wszystkie odmiany) (Leccinum scabrum (Bull) S. F. Gray.)
 • koźlarz grabowy (Leccinum griseum (Quel.) Sing.)
 • koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) (Leccinum aurantiacum (Bull.) S. F. Gray)
 • maślak pstry (Suillus variegatus (Swartz) O. Kuntze)
 • maślak sitarz (Suillus bovinus (L. ex Fr.) O. Kuntze)
 • maślak ziarnisty (Suillus granulatus (L.) O. Kuntze)
 • maślak zwyczajny (Suillus luteus (L.) S. F. Gray)
 • maślak żółty (Suillus grevillei (Klotzsch) Sing. Klotzsch)
 • piaskowiec kasztanowaty (Gyroporus castaneus (Bull.) Quel)
 • piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel)
 • podgrzybek brunatny (Xerocomus badius (Fr.) Kuhn ex Gilb)
 • podgrzybek zajączek (Xerocomus subtomentosus (L.) Quel)
 • podgrzybek złotawy (Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quel)
 • czubajka kania (Macrolepiota procera (Soop.) Sing)
 • gąska zielonka (Tricholoma flavovirens (Pers.) Lund ex Nannf)
 • kolczak obłączasty (Hydnum repandum L.)
 • lejkowiec dęty (Craterellus cornucopioides (L.) Pers)
 • lejkówka wonna (Clitocybe odora (Bull.) Kummer)
 • mleczaj rydz (Lactarius deliciosus Fr)
 • mleczaj smaczny (Lactarius volemus Fr)
 • opieńki (Armillaria mellea sensu lato (Vahl. in. Fl. Dan.) P. Karst., syn. Armillaria (Fr.: Fr) Staude, syn. Armillaria mellea comple, tylko młode owocniki)
 • pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały)
 • pieczarka lśniąca (Agaricus silvaticus Schaeff., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały)
 • pieczarka ogrodowa (Agaricus hortensis (Cooke) Pil., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały)
 • pieczarka polna (Agaricus campestris (L.) Fr., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały)
 • pieczarka szlachetna (Agaricus bitorquis (Quel) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały)
 • pieczarka zaroślowa (Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały)
 • pieprznik jadalny (kurka) (Cantharellus cibarius Fr)
 • płachetka kołpakowata (Rozites caperata (Pers. ex Fr.) P. Karst)
 • twardzioszek przydrożny (Marasmius oreades (Bolt.) Fr)
 • boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kummer)
 • twardziak (Shii-take) (Lentinus edodes (Berck.) Singer, syn. Lentinula edodes (Berk.), Pegler)
 • łuskwiak nameko (Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai syn. Collybia nameko T. Ito Pholiota gultinosa Kawam. Kuehneromyces nameko (t. Ito) S. Ito)
 • łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis (Schaff.) Sing. Et Smith syn. Pholiota mutabilis (Fr.) Kummer, pochodzący wyłącznie z uprawy)
 • pochwiak pochwiasty (Volvariella volvacea (Bull. Ex Fr.) Sing. Syn. Volvaria volvacea (Bull.) Sacc)
 • trufla letnia (Tuber aestivum Vitt)
 • trufla zimowa (Tuber brumale Pico & Vitt)
 • trufla czarnozarodnikowa (Tuber melanosporum Vitt)
 • trzęsak morszczynowaty (Tremella fuciformis Berk.)
 • ucho bzowe (Hirneola auricula-judae (Bull. ex St. Amans) Berk. Syn. Auricularia auricula-judae (Bull.) West. Auricularia auricula (L. ex Hooker) Underwood)
 • uszak gęstowłosy, „grzyby mun” (Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. Syn. Hirneola polytricha Mont.

Lista Gumińskiej i Wojewody

W polskim środowisku zbieraczy grzybów funkcjonuje dłuższa lista gatunków grzybów jadalnych, zgodna z publikacją Barbary Gumińskiej i Władysława Wojewody:

 • naziemek owczy, jako bielaczek owczy (Albatrellus ovinus)
 • naziemek pozrastany, jako bielaczek pozrastany (Albatrellus confluens)
 • boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus)
 • borowik brzozowy (Boletus betulicosa)
 • borowik ceglastopory (Boletus erythropus)
 • Xerocomellus rubellus, jako podgrzybek czerwonawy (Xerocomus rubellus)
 • borowik kasztanowy, jako podgrzybek brunatny (Xerocomus badius)
 • borowik omglony (Boletus pulverulentus)
 • borowik płowy (Boletus impolitus)
 • borowik przyczepkowy (Boletus appendiculatus)
 • borowik sosnowy (Boletus pinicola)
 • borowik szlachetny (Boletus edulis)
 • borowik usiatkowany (Boletus reticulatus)
 • borowik zajęczy, jako podgrzybek zajączek (Xerocomus subtomentosus)
 • borowik złotawy, jako podgrzybek złotawy (Xerocomus chrysenteron)
 • buławka obcięta (Clavariadelphus truncatus)
 • Coprinellus micaceus, jako czernidłak błyszczący (Coprinus micaceus)
 • czasznica olbrzymia, jako purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea)
 • czubajka kania (Macrolepiota procera)
 • długotrzonka popielata (Macroscyphus macropus)
 • dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale)
 • dzieżka pomarańczowa (Aleuria aurantia)
 • galaretek kolczasty (Pseudohydnum gelatinosum)
 • gałęziak groniasty (Ramaria botrytis)
 • gąska niekształtna (Tricholoma portentosum)
 • gąska zielonka (Tricholoma flavovirens)
 • gąsówka dwubarwna (Lepista saeva)
 • gąsówka naga (Lepista nuda)
 • gołąbek błotny (Russula paludosa)
 • gołąbek cukrówka (Russula alutacea)
 • gołąbek grynszpanowy (Russula aeruginea)
 • gołąbek wyborny, gołąbek jadalny (Russula vesca)
 • gołąbek jasnożółty (Russula flava)
 • gołąbek kunowy (Russula mustelina)
 • gołąbek lazurowy (Russula azurea)
 • gołąbek modrożółty (Russula cyanoxantha)
 • gołąbek oliwkowy (Russula olivacea)
 • gołąbek płowiejący (Russula decolorans)
 • gołąbek podpalany (Russula adusta)
 • gołąbek różowotrzonowy (Russula roseipes)
 • gołąbek słodkawy (Russula integra)
 • gołąbek smaczny (Russula delica)
 • gołąbek śliczny (Russula rosacea)
 • gołąbek widlasty (Russula heterophyla)
 • gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa)
 • gołąbek winny (Russula xerampelina)
 • gołąbek zielonawy (Russula virescens)
 • gołąbek złotawy (Russula aurata)
 • goździeniec gliniasty (Clavaria argillacea)
 • goździeńczyk grzebieniasty (Clavaria cristata)
 • goździeńczyk pomarszczony (Clavulina rugosa)
 • goździeńczyk popielaty (Clavaria cinerea)
 • grzybiec purpurowozarodnikowy (Porphyrellus porphyrosporus)
 • klejek lepki (Gomphidius rutilus)
 • klejówka świerkowa, jako klejówka kleista (Gomphidius glutinosus)
 • kolczak obłączasty (Hydnum repandum)
 • kopułek łąkowy (Camarophyllus pratensis)
 • kopułek śnieżny (Camarophyllus niveus)
 • koźlarz babka (Leccinum scabrum)
 • koźlarz białawy (Leccinum holopus)
 • koźlarz czerwony (Leccinum aurantiacum)
 • koźlarz dębowy (Leccinum quercinum)
 • koźlarz grabowy (Leccinum griseum)
 • koźlarz pomarańczowy (Leccinum versipelle)
 • koźlarz sosnowy (Leccinum vulpinum)
 • koźlarz świerkowy (Leccinum piceinum)
 • koźlarz topolowy (Leccinum duriusculum)
 • kumulatka obszarpana, jako czubajka czerwieniejąca (Macrolepiota rhacodes)
 • kurzawka czerniejąca (Bovista nigrescens)
 • kurzawka ołowiana (Bovista plumbea)
 • lakówka ametystowa (Laccaria amethystina)
 • lakówka pospolita (Laccaria laccaria)
 • lejkowiec dęty (Craterellus cornucopioides)
 • lejkówka buławotrzonowa (Clitocybe claviceps)
 • lejkówka lejkowata (Clitocybe gibba)
 • lejkówka śnieżysta, jako białokrowiak śnieżysty (Leucopaxillus candidus)
 • lejkówka wonna (Clitocybe odora)
 • łopatnica żółtawa (Spathularia flavida)
 • łuskowiec jeleni (Pluteus atricapillus)
 • łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis)
 • majówka wiosenna (Calocybe gambosa)
 • maślak dęty, jako borowiec dęty (Boletinus cavipes)
 • maślak lepki (Suillus viscidus)
 • maślak pstry (Suillus variegatus)
 • maślak sitarz (Suillus bovinus)
 • maślak ziarnisty (Suillus granulatus)
 • maślak zwyczajny (Suillus luteus)
 • maślak żółtawy (Suillus flavidus)
 • maślak żółty (Suillus flavus)
 • maślanka łagodna (Hypholoma capnoides)
 • mitrówka półwolna (Mitrophora semilibera)
 • mleczaj czerwieniejący (Lactarius sanguifluus)
 • mleczaj późnojesienny (Lactarius salmonicolor)
 • mleczaj kamforowy (Lactarius camphoratus)
 • mleczaj rydz (Lactarius deliciosus)
 • mleczaj smaczny (Lactarius volemus)
 • mleczaj świerkowy (Lactarius deterrimus)
 • mleczaj zmienny (Lactarius semisanguifluus)
 • muchomor cesarski (Amanita caesarea)
 • muchomor czerwieniejący, jako muchomor czerwonawy (Amanita rubescens)
 • muchomor mglejarka (Amanita vaginata)
 • muchomor oliwkowy (Amanita battarae)
 • muchomor rdzawobrązowy (Amanita fulva)
 • muchomor szyszkowaty (Amanita strobiliformis)
 • muchomor twardawy (Amanita spissa)
 • naparstniczka stożkowata (Verpa conica)
 • opieńka miodowa (Armillaria mellea)
 • opieńka nietrwała (Armillaria tabascens)
 • ozorek dębowy (Fistulina hepatica)
 • piaskowiec kasztanowaty (Gyroporus castaneus)
 • piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens)
 • pieczarka kosmkowata (Agaricus placomyces)
 • pieczarka leśna (Agaricus silvaticus)
 • pieczarka ogrodowa (Agaricus hortensis)
 • pieczarka okazała (Agaricus augustus)
 • pieczarka polowa (Agaricus arvensis)
 • pieczarka polna, jako pieczarka szlachetna (Agaricus campestris)
 • pieczarka zaroślowa (Agaricus silvicola)
 • pieniążek dębowy (Collybia dryophila)
 • pieniążek maślany (Collybia butyracea)
 • pieniążek pozrastany (Collybia confluens)
 • pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius)
 • pieprznik szary (Cantharellus cinereus)
 • pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis)
 • piestrak jadalny (Choiromyces meandriformis)
 • piestrzenica infułowata (Gyromitra infula)
 • piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa)
 • piestrzyca zatokowa (Helvella lacunosa)
 • płachetka kołpakowata (Pholiota caperata)
 • płomiennica zimowa, jako zimówka aksamitnotrzonowa (Flamullina velutipes)
 • płomykówka galaretowata (Tremiscus helvelloides)
 • podblaszek gromadny (Lyophyllum decastes)
 • podblaszek przydymiony (Lyophyllum fumosum)
 • podblaszek zrosły (Lyophyllum connatum)
 • przyczepka falista (Rhizina undulata)
 • Pseudoboletus parasiticus, jako podgrzybek pasożytniczy (Xerocomus parasiticus)
 • purchaweczka spłaszczona (Vascellum pratense)
 • purchawka chropowata (Lycoperdon perlatum)
 • purchawka oczkowata, jako czasznica oczkowata (Calvatia utriformis)
 • purchawka workowata, jako czasznica workowata (Calvatia excipuliformis)
 • sadówka podsadka (Clitopilus prunulus)
 • sarniak dachówkowaty (Sarcodon imbricatus)
 • siatkolist maczugowaty (Gomphus clavatus)
 • smardz jadalny (Morchella esculenta)
 • smardzówka czeska (Ptychoverpa bohemica)
 • soplówka gałęzista (Hericium clathroides)
 • szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa)
 • szmaciak krótkotrzonowy (Sparassis brevipes)
 • szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces floccopus)
 • trufla letnia (Tuber aestivum)
 • truflica kasztanowata (Hydnotrya tulasnei)
 • twardówka muszlowata (Lentinellus cochleatus)
 • twardzioszek przydrożny (Marasmius oreades)
 • uszak bzowy, jako ucho bzowe (Hirneola auricula-judae)
 • uchówka ośla (Otidea onotica)
 • wilgotnica karminowa (Hygrocybe punicea)
 • wilgotnica łąkowa (Hygrocybe pratensis)
 • wilgotnica śnieżna (Hygrocybe virginea)
 • wodnicha biała (Hygropgorus eburneus)
 • wodnicha brunatnobiała (Hygrophorus latitabundus)
 • wodnicha gołąbkowa (Hygrophorus russula)
 • wodnicha grubopierścieniowa (Hygrophorus gliocyclus)
 • wodnicha jasnożółta (Hygrophorus hypothejus)
 • wodnicha modrzewiowa (Hygrophorus pudorinus)
 • zasłonak kleisty (Cortinarius mucosus)
 • zasłonak lisi (Cortinarius fulgens)
 • zasłonak nijaki (Cortinarius varius)
 • zębiak sinawy (Gyrodon lividus)
 • żagiew łuskowata (Polyporus squamosus)

Lista FAO

Obszerną listę gatunków o zastosowaniu spożywczym zebrano w pracy Erica Boi sporządzonej dla FAO. Lista ta jest kompilacją różnych danych, nie zawsze spójnych i kompletnych (przykładowo: dla Polski podane jest zaledwie 14 gatunków, a dane dla Rosji dotyczą głównie Syberii i Rosyjskiego Dalekiego Wschodu). Oprócz grzybów we współczesnym, restrykcyjnym ujęciu, zawiera organizmy grzybopodobne. W niektórych przypadkach taksony określone są z dokładnością do odmiany, podczas gdy w innych jedynie do rodzaju. Zawarto zarówno taksony o zastosowaniu spożywczym, jak również pseudoalimentacyjnym, w tym grzyby halucynogenne i lecznicze, które mogą być trujące. Spis taksonów zebranych w tej pracy wraz z krajami, w których są używane przedstawia poniższa lista:

 • Actinogyra muehlenbergii – Kanada
 • Afroboletus costatisporus – Malawi, Senegal, Zambia
 • Afroboletus luteolus – Burundi, Malawi, Mozambik
 • Agaricus abruptibulbus – Hongkong
 • Agaricus amboensis – Somalia
 • Agaricus arvensis – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Grecja, Hiszpania, Meksyk, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Agaricus augustus – Chiny (z Hongkongiem), Meksyk, Pakistan, Stany Zjednoczone
 • Agaricus benesii – Stany Zjednoczone
 • Agaricus bernardii – Stany Zjednoczone
 • Agaricus bingensis – Malawi, Uganda
 • Agaricus bisporus – Armenia, Benin, Chiny (z Hongkongiem), Maroko, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina
 • Agaricus bisporus var. albidus – Meksyk
 • Agaricus bisporus var. bisporus – Meksyk
 • Agaricus bitorquis – Chiny, Meksyk, Nepal, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina
 • Agaricus blazei – Brazylia, Chiny
 • Agaricus bulbillosus – Benin
 • Agaricus campestris – Armenia, Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Egipt, Ghana, Grecja, Gwatemala, Indie, Jordania, Kanada, Kenia, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Pakistan, Rosja, Słowenia, Somalia, Stany Zjednoczone, Tanzania, Turcja, Ukraina
 • Agaricus comtulus – Hongkong, Meksyk
 • Agaricus croceolutescens – Malawi
 • Agaricus cupreobrunneus – Stany Zjednoczone
 • Agaricus endoxanthus – Malawi
 • Agaricus erythrotrichus – Demokratyczna Republika Konga
 • Agaricus essettei – Meksyk
 • Agaricus fuscofibrillosus – Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Agaricus fuscovelatus – Stany Zjednoczone
 • Agaricus gennadii – Chiny
 • Agaricus goossensiae – Benin, Demokratyczna Republika Konga, Ghana
 • Agaricus impudicus – Meksyk
 • Agaricus lilaceps – Stany Zjednoczone
 • Agaricus macrosporus – Ukraina
 • Agaricus micromegethus – Hongkong
 • Agaricus nivescens – Demokratyczna Republika Konga
 • Agaricus pattersonae – Stany Zjednoczone
 • Agaricus perobscurus – Stany Zjednoczone
 • Agaricus placomyces – Hongkong, Meksyk, Pakistan, Rosja, Ukraina
 • Agaricus purpurellus – Hongkong
 • Agaricus rodmani – Egipt, Pakistan
 • Agaricus rubellus – Hongkong
 • Agaricus semotus – Hongkong
 • Agaricus silvaticus – Armenia, Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Kanada, Kostaryka, Meksyk, Pakistan, Rosja, Ukraina
 • Agaricus silvicola – Chiny (z Hongkongiem), Madagaskar, Meksyk, Nepal, Pakistan, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja
 • Agaricus sp. – Filipiny
 • Agaricus squamuliferus var. caroli – Meksyk
 • Agaricus subedulis – Republika Środkowoafrykańska
 • Agaricus subperonatus – Meksyk
 • Agaricus subrufescens – Nepal
 • Agaricus subrutilescens – Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Agaricus volvatulus – Benin, Demokratyczna Republika Konga
 • Agrocybe aegerita – Gwatemala, Hiszpania
 • Agrocybe broadwayi – Nigeria
 • Agrocybe cylindracea – Chiny
 • Agrocybe dura – Hongkong
 • Agrocybe farinacea – Hongkong
 • Agrocybe howeana – Benin
 • Agrocybe paludosa – Hongkong
 • Agrocybe pediades – Hongkong
 • Agrocybe praecox – Hongkong
 • Agrocybe salicacicola – Chiny
 • Agrocybe vervacti – Meksyk
 • Albatrellus confluens – Bułgaria, Chiny
 • Albatrellus ovinus – Bułgaria, Meksyk
 • Albatrellus sp. – Bhutan
 • Aleuria aurantia – Chiny, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone
 • Amanita aff. rubescens – Benin
 • Amanita argentea – Bułgaria
 • Amanita aurea – Demokratyczna Republika Konga, Zimbabwe
 • Amanita bingensis – Malawi
 • Amanita caesarea – Bułgaria, Chiny, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Słowenia, Turcja, Ukraina
 • Amanita caesarea f. sp. ‘’americana – Meksyk
 • Amanita caesareoides – Rosja
 • Amanita calopus – Malawi
 • Amanita calyptrata – Stany Zjednoczone
 • Amanita calyptratoides – Meksyk
 • Amanita calyptroderma – Gwatemala, Meksyk
 • Amanita ceciliae – Meksyk
 • Amanita chepangiana – Nepal
 • Amanita constricta – Stany Zjednoczone
 • Amanita craseoderma – Benin
 • Amanita crassiconus – Benin, Senegal
 • Amanita crocea – Meksyk, Rosja
 • Amanita excelsa – RPA, Ukraina
 • Amanita flammeola – Malawi, Zambia
 • Amanita flavivolva – Meksyk
 • Amanita flavoconia – Meksyk
 • Amanita flavorubescens – Meksyk
 • Amanita foetidissima – RPA
 • Amanita fulva – Bułgaria, Chiny, Malawi, Meksyk
 • Amanita gemmata – Kostaryka, Meksyk
 • Amanita goosensiae – Demokratyczna Republika Konga, Malawi
 • Amanita hemibapha – Gwatemala, Laos, Malawi, Mozambik, Nepal, Senegal
 • Amanita hovae – Madagaskar
 • Amanita inaurata – Kostaryka, Meksyk
 • Amanita loosii – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Zimbabwe
 • Amanita masasiensis – Benin
 • Amanita muscaria – Kanada, Kostaryka, Malawi, Meksyk, Rosja, RPA
 • Amanita pachycolea – Stany Zjednoczone
 • Amanita perphaea – Gujana
 • Amanita ponderosa – Hiszpania
 • Amanita porphyria – Ukraina
 • Amanita praeclara – Malawi
 • Amanita rhodophylla – Malawi
 • Amanita robusta – Demokratyczna Republika Konga, Madagaskar, Malawi
 • Amanita rubescens – Bułgaria, Burundi, Chiny (z Hongkongiem), Gwatemala, Kostaryka, Malawi, Meksyk, RPA, Senegal, Słowenia, Ukraina
 • Amanita strobilaceovolvata – Benin
 • Amanita subviscosa – Benin
 • Amanita tanzanica – Tanzania
 • Amanita tuza – Meksyk
 • Amanita umbonata – Meksyk
 • Amanita vaginata – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Indie, Kostaryka, Malawi, Meksyk, Nepal, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Amanita velosa – Stany Zjednoczone
 • Amanita virgineoides – Hongkong, Laos
 • Amanita xanthodermus – Ukraina
 • Amanita xanthogala – Benin
 • Amanita zambiana – Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe
 • Amanitina manginiana – Wietnam
 • Amanitopsis pudica – Demokratyczna Republika Konga
 • Amanitopsis vaginata – Bułgaria, Laos, Madagaskar
 • Amanitopsis vaginata var. alba – Bułgaria
 • Amanitopsis vaginata var. plumbea – Bułgaria
 • Amanitopsis vaginata var. umbrinolutea – Bułgaria
 • Amauroderma nigrum – Hongkong
 • Amauroderma rude – Hongkong
 • Anthurus pentulus – Madagaskar
 • Arachnion album – Meksyk
 • Armillaria distans – Kongo
 • Armillaria heimii – Madagaskar
 • Armillaria luteovirens – Meksyk
 • Armillaria mellea – Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chiny (z Hongkongiem), Gwatemala, Hiszpania, Kanada, Kirgistan, Kostaryka, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nigeria, Pakistan, Polska, Rosja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Tanzania, Turcja, Uganda, Ukraina
 • Armillaria ostoyae – Kanada, Meksyk
 • Armillaria ponderosa – Stany Zjednoczone
 • Armillaria sp. – Laos
 • Armillaria tabescens – Chiny, Kostaryka, Meksyk
 • Armillariella elegans – Madagaskar
 • Aseroë sp. – Madagaskar
 • Aspropaxillus lepistoides – Kostaryka
 • Astraeus hygrometricus – Hongkong, Indie
 • Astraeus sp. – Nepal
 • Astrosporina asterospora – Ukraina
 • Auricularia auricula-judae – Chile, Chiny (z Hongkongiem), Demokratyczna Republika Konga, Indonezja, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nigeria, Polska, Rosja
 • Auricularia cornea – Benin
 • Auricularia delicata – Demokratyczna Republika Konga, Gwatemala, Hongkong, Indie, Malawi, Meksyk, Nepal, Peru, Tanzania
 • Auricularia fuscosuccinea – Brazylia, Hongkong, Meksyk, Peru, Tanzania
 • Auricularia mesenterica – Meksyk, Nepal
 • Auricularia polytricha – Chile, Chiny (z Hongkongiem), Demokratyczna Republika Konga, Meksyk, Nepal, Rosja, Tanzania
 • Auricularia sp. – Fidżi, Ghana, Tajlandia
 • Auricularia tenuis – Demokratyczna Republika Konga
 • Bankera fuligineoalba – Chiny
 • Battarrea phalloides – Stany Zjednoczone
 • Battarrea stevenii – Namibia
 • Boletellus ananas – Meksyk
 • Boletellus betula – Meksyk
 • Boletellus russellii – Chiny, Meksyk
 • Boletinus asiaticus – Rosja
 • Boletinus lakei – Meksyk
 • Boletinus pinetorum – Chiny
 • Boletus aereus – Bułgaria, Chiny, Hiszpania, Stany Zjednoczone
 • Boletus aestivalis – Hiszpania, Jordania, Meksyk, Słowenia
 • Boletus appendiculatus – Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Boletus atkinsonii – Meksyk
 • Boletus aurantiacus – Ukraina
 • Boletus barrowsii – Meksyk
 • Boletus bicoloroides – Meksyk
 • Boletus bouriqueti – Madagaskar
 • Boletus calopus – Rosja, Ukraina
 • Boletus citrifragrans – Chiny
 • Boletus colossus – Madagaskar
 • Boletus edulis – Białoruś, Bułgaria, Chiny, Gwatemala, Hiszpania, Indie, Kanada, Maroko, Meksyk, Mozambik, Nepal, Peru, Polska, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina
 • Boletus elegans – Bułgaria, Ukraina
 • Boletus emodensis – Hongkong
 • Boletus erythropus – Bułgaria, Jordania, Meksyk, Rosja, Słowenia, Ukraina
 • Boletus erythropus var. novoguineensis – Papua-Nowa Gwinea
 • Boletus felleus – Meksyk
 • Boletus frostii – Meksyk
 • Boletus griseus – Hongkong
 • Boletus impolitus – Ukraina
 • Boletus loyo – Chile
 • Boletus luridiformis – Meksyk
 • Boletus luridus – Bułgaria, Meksyk, Nepal, Rosja, Ukraina
 • Boletus michoacanus – Meksyk
 • Boletus nigroviolaceus – Papua-Nowa Gwinea
 • Boletus pinicola – Hiszpania, Meksyk
 • Boletus pinophilus – Meksyk
 • Boletus pseudoloosii – Benin
 • Boletus regius – Bułgaria, Hiszpania, Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Boletus reticulatus – Hiszpania, Meksyk
 • Boletus rubellus – Ukraina
 • Boletus scaber – Bułgaria, Ukraina
 • Boletus sp. – Australia, Benin, Grecja, Jugosławia (była)
 • Boletus speciosus – Chiny (z Hongkongiem)
 • Boletus subtomentosus – Bułgaria, Ukraina
 • Boletus truncatus – Stany Zjednoczone
 • Boletus variegatus – Ukraina
 • Boletus variipes – Meksyk
 • Boletus violaceofuscus – Chiny
 • Boletus vitellinus – Nepal
 • Boletus zelleri – Stany Zjednoczone
 • Bondarzewia berkeleyi – Demokratyczna Republika Konga
 • Bondarzewia montana – Papua-Nowa Gwinea
 • Bovista apedicellata – Indie
 • Bovista gigantea – Indie
 • Bovista pila – Stany Zjednoczone
 • Bovista plumbea – Hongkong, Kirgistan, Rosja, Stany Zjednoczone
 • Bovista plumbea var. ovalispora – Meksyk
 • Bovistella sinensis – Hongkong
 • Buchwaldoboletus spectabilis – Rosja
 • Calocera cornea – Hongkong
 • Calocera viscosa – Bhutan, Hongkong
 • Calocybe gambosa – Armenia, Bułgaria, Chiny, Hiszpania, Rosja, Słowenia
 • Calocybe indica – Indie
 • Calocybe leucocephala – Hongkong
 • Calvatia caelata – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Kirgistan
 • Calvatia craniiformis – Hongkong, Stany Zjednoczone
 • Calvatia cyathiformis – Hongkong, Indie, Meksyk, Nigeria, Stany Zjednoczone
 • Calvatia excipuliformis – Ghana, Rosja
 • Calvatia lilacina – Chiny (z Hongkongiem)
 • Calvatia subtomentosa – Benin
 • Calvatia utriformis – Bułgaria, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Camarophyllus niveus – Rosja
 • Camarophyllus pratensis – Bułgaria, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone
 • Camarophyllus subpratensis – Demokratyczna Republika Konga
 • Camarophyllus virgineus – Hongkong
 • Cantharellula umbonata – Meksyk
 • Cantharellus cibarius – Armenia, Białoruś, Bhutan, Bułgaria, Chiny, Demokratyczna Republika Konga, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Indie, Jordania, Jugosławia (była), Kanada, Kirgistan, Kostaryka, Madagaskar, Malawi, Maroko, Meksyk, Mozambik, Nepal, Pakistan, Polska, Rosja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Zambia, Zimbabwe
 • Cantharellus cibarius var. defibulatus – Burundi, Demokratyczna Republika Konga
 • Cantharellus cibarius var. latifolius – Demokratyczna Republika Konga
 • Cantharellus cinereus – Hongkong
 • Cantharellus cinnabarinus – Hongkong
 • Cantharellus congolensis – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Senegal, Tanzania, Zimbabwe
 • Cantharellus cornucopioides var. cornucopioides – Demokratyczna Republika Konga
 • Cantharellus cornucopioides var. parvisporus – Demokratyczna Republika Konga
 • Cantharellus cyanescens – Burundi
 • Cantharellus cyanoxanthus – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Madagaskar
 • Cantharellus densifolius – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Mozambik, Zambia
 • Cantharellus eucalyptorum – Madagaskar
 • Cantharellus floccosus – Indie, Rosja
 • Cantharellus floridulus – Benin, Ghana
 • Cantharellus formosus – Kanada
 • Cantharellus ignicolor – Gwatemala
 • Cantharellus incarnatus – Demokratyczna Republika Konga
 • Cantharellus infundibuliformis – Bułgaria, Kanada
 • Cantharellus isabellinus – Tanzania
 • Cantharellus longisporus – Malawi, Mozambik, Zambia
 • Cantharellus luteocomus – Laos
 • Cantharellus luteopunctatus – Demokratyczna Republika Konga
 • Cantharellus lutescens – Hiszpania
 • Cantharellus madagascariensis – Madagaskar
 • Cantharellus miniatescens – Demokratyczna Republika Konga, Zambia, Zimbabwe
 • Cantharellus minor – Tajlandia
 • Cantharellus odoratus – Gwatemala, Meksyk, Nepal
 • Cantharellus platyphyllus – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Tanzania
 • Cantharellus pseudocibarius – Burundi, Kamerun, Mozambik, Zambia
 • Cantharellus pseudofriesii – Demokratyczna Republika Konga, Senegal
 • Cantharellus ruber – Burundi, Demokratyczna Republika Konga
 • Cantharellus rufopunctatus – Demokratyczna Republika Konga
 • Cantharellus rufopunctatus var. ochraceus – Burundi
 • Cantharellus sp. – Gabon, Papua-Nowa Gwinea
 • Cantharellus splendens – Burundi
 • Cantharellus subalbidus – Kanada, Nepal, Stany Zjednoczone
 • Cantharellus subcibarius – Nepal
 • Cantharellus symoensii – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Mozambik, Tanzania, Zimbabwe
 • Cantharellus tenuis – Malawi
 • Cantharellus tubiformis – Bułgaria, Hiszpania, Meksyk, Nepal, Stany Zjednoczone
 • Catathelasma ventricosum – Chiny, Gwatemala, Rosja
 • Cerrena unicolor – Hongkong
 • Cetraria islandica – Kanada
 • Cetrariastrum sp. – Indie
 • Chalciporus piperatus – Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Chlorophyllum cf. molybdites – Benin, Kongo, Madagaskar
 • Chlorophyllum madagascariense – Madagaskar
 • Chlorophyllum molybdites – Meksyk, Nigeria
 • Choiromyces aboriginum – Australia
 • Chroogomphus jamaicensis – Meksyk
 • Chroogomphus rutilus – Bułgaria, Chiny, Meksyk, Rosja, Turcja
 • Chroogomphus vinicolor – Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Cladina stellaris – Kanada
 • Clathrus madagascariensis – Madagaskar
 • Clavaria albiramea – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Malawi
 • Clavaria aurea – Indie
 • Clavaria miniata – Madagaskar
 • Clavaria purpurea – Chiny, Rosja
 • Clavaria vermicularis – Hongkong, Meksyk, Nepal
 • Clavariadelphus cokeri – Meksyk
 • Clavariadelphus pistillaris – Bułgaria, Meksyk, Rosja
 • Clavariadelphus sachalinensis – Rosja
 • Clavariadelphus truncatus – Meksyk, Rosja
 • Clavariadelphus unicolor – Meksyk
 • Clavicorona pyxidata – Hongkong, Meksyk
 • Clavulina amethystina – Rosja
 • Clavulina cinerea – Gwatemala, Meksyk, Nepal
 • Clavulina cristata – Hongkong, Meksyk, Nepal, Rosja
 • Clavulina rugosa – Meksyk
 • Clavulinopsis fusiformis – Nepal
 • Clavulinopsis helvola – Hongkong
 • Clavulinopsis miyabeana – Hongkong
 • Climacocystis borealis – Meksyk
 • Clitocybe aurantiaca – Ukraina
 • Clitocybe clavipes – Chiny (z Hongkongiem), Meksyk, Ukraina
 • Clitocybe fragrans – Hongkong
 • Clitocybe geotropa – Bułgaria, Chiny, Hiszpania
 • Clitocybe gibba – Bułgaria, Meksyk
 • Clitocybe hypocalamus – Indonezja
 • Clitocybe infundibuliformis – Bułgaria, Rosja
 • Clitocybe nebularis – Bułgaria, Chile, Chiny, Hiszpania, Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Clitocybe odora – Bułgaria, Meksyk, Rosja
 • Clitocybe olearia – Ukraina
 • Clitocybe rivulosa – Ukraina
 • Clitocybe s.l. sp. – Benin, Indie
 • Clitocybe squamulosa – Meksyk
 • Clitocybe suaveolens – Meksyk, Rosja
 • Clitocybula sp. – Benin
 • Clitopilus prunulus – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Collybia acervata – Hongkong, Laos, Meksyk
 • Collybia anombe – Kongo
 • Collybia attenuata – Republika Środkowoafrykańska
 • Collybia aurea – Burundi
 • Collybia butyracea – Hongkong, Meksyk, Nepal, Ukraina
 • Collybia confluens – Hongkong, Malawi, Meksyk
 • Collybia contorta – Rosja
 • Collybia distorta – Kostaryka
 • Collybia dryophila – Kostaryka, Hongkong, Malawi, Meksyk, Rosja
 • Collybia familia – Kostaryka
 • Collybia oronga – Kongo
 • Collybia piperata – Demokratyczna Republika Konga
 • Collybia platyphylla – Kostaryka
 • Collybia polyphylla – Meksyk
 • Collybia pseudocalopus – Brazylia
 • Collybia radicata – Chiny
 • Collybia sp. – Egipt, Indie
 • Collybia subpruinosa – Brazylia
 • Collybia tamatavae – Madagaskar
 • Cookeina sulcipes – Demokratyczna Republika Konga, Meksyk
 • Cookeina tricholoma – Meksyk
 • Coprinus acuminatus – Indie
 • Coprinus africanus – Nigeria
 • Coprinus atramentarius – Bułgaria, Chile, Chiny, Indie, Kirgistan, Rosja
 • Coprinus castaneus – Mauritius
 • Coprinus cinereus – Chiny, Tanzania
 • Coprinus comatus – Bułgaria, Chile, Chiny (z Hongkongiem), Hiszpania, Indie, Kirgistan, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Rosja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina
 • Coprinus disseminatus – Laos, Malawi
 • Coprinus micaceus – Chiny (z Hongkongiem), Ghana, Mozambik, Rosja, Ukraina
 • Coprinus plicatilis – Hongkong
 • Coprinus radians – Hongkong
 • Coprinus sp. – Bhutan, Burkina Faso, Grecja
 • Coprinus sterquilinus – Hongkong, Kenia
 • Corditubera bovonei – Demokratyczna Republika Konga
 • Cordyceps militaris – Chiny
 • Cordyceps sinensis – Chiny, Nepal
 • Cortinarius alboviolaceus – Rosja
 • Cortinarius armeniacus – Rosja
 • Cortinarius armillatus – Rosja
 • Cortinarius claricolor var. turmalis – Chiny
 • Cortinarius collinitus – Chiny, Rosja
 • Cortinarius crassus – Ukraina
 • Cortinarius elatior – Chiny
 • Cortinarius glaucopus – Meksyk, Rosja
 • Cortinarius largus – Madagaskar
 • Cortinarius mucosus – Ukraina
 • Cortinarius multiformis – Ukraina
 • Cortinarius orichalceus – Rosja
 • Cortinarius praestans – Bułgaria, Chiny, Gwatemala
 • Cortinarius prasinus – Rosja
 • Cortinarius purpurascens – Chiny, Kostaryka
 • Cortinarius rufo-olivaceus – Chiny
 • Cortinarius sp. – Papua-Nowa Gwinea
 • Cortinarius variecolor – Turcja
 • Cortinarius varius – Ukraina
 • Cotylidia aurantiaca – Demokratyczna Republika Konga
 • Craterellus aureus – Demokratyczna Republika Konga, Hongkong
 • Craterellus beninensis – Benin
 • Craterellus cornucopioides – Benin, Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Hiszpania, Jugosławia (była), Kanada, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Pakistan, Rosja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja
 • Craterellus fallax – Meksyk
 • Crepidotus applanatus – Hongkong
 • Crepidotus mollis – Hongkong, Nepal
 • Cronartium conigenum – Meksyk
 • Cryptoporus volvatus – Chiny
 • Cyathus limbatus – Indie
 • Cyathus stercoreus – Hongkong, Madagaskar
 • Cymatoderma dendriticum – Malawi
 • Cymatoderma elegans subsp. infundibuliforme – Demokratyczna Republika Konga
 • Cystoderma amianthinum – Hongkong
 • Cystoderma terrei – Hongkong
 • Cyttaria berteroi – Chile
 • Cyttaria darwinii – Chile
 • Cyttaria espinosae – Chile
 • Cyttaria gunnii – Australia
 • Cyttaria hariotii – Argentyna, Chile
 • Cyttaria hookeri – Chile
 • Cyttaria johowii – Chile
 • Dacrymyces palmatus – Hongkong
 • Dacryopinax spathularia – Hongkong
 • Daldinia concentrica – Benin, Ghana, Indie, Meksyk
 • Daldinia sp. – Gabon
 • Dictyophora duplicata – Hongkong
 • Dictyophora echinovolvata – Chiny
 • Dictyophora indusiata f. lutea – Hongkong
 • Dictyophora multicolor – Hongkong
 • Endophallus yunnanensis – Chiny
 • Engleromyces goetzei – Kenia
 • Enteridium lycoperdon – Meksyk
 • Entoloma abortivum – Meksyk
 • Entoloma argyropus – Tanzania
 • Entoloma bloxamii – Stany Zjednoczone
 • Entoloma clypeatum – Jordania, Meksyk, Ukraina
 • Entoloma madidum – Stany Zjednoczone
 • Entoloma microcarpum – Indie
 • Entoloma rhodopolium – Ukraina
 • Evernia mesomorpha – Kanada
 • Favolus alveolarius – Meksyk, Peru
 • Favolus brasiliensis – Brazylia, Meksyk, Peru
 • Favolus brunneolus – Brazylia
 • Favolus striatulus – Brazylia
 • Favolus tesselatus – Brazylia
 • Fibroporia vaillantii – Nepal
 • Fistulina hepatica – Australia, Bułgaria, Chile, Chiny, Kostaryka, Nepal, Turcja
 • Flammulina velutipes – Bułgaria, Chile, Chiny (z Hongkongiem), Kirgistan, Meksyk, Nepal, Pakistan, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Floccularia albolanaripes – Stany Zjednoczone
 • Fomes fomentarius – Chiny (z Hongkongiem), Rosja
 • Fomitopsis pinicola – Kanada, Meksyk
 • Fomitopsis ulmaria – Hongkong
 • Fuligo septica – Meksyk
 • Galiella javanica – Madagaskar
 • Ganoderma applanatum – Chiny (z Hongkongiem), Nepal
 • Ganoderma capense – Hongkong
 • Ganoderma curtisii – Republika Środkowoafrykańska
 • Ganoderma lobatum – Hongkong, Meksyk
 • Ganoderma lucidum – Chiny (z Hongkongiem), Ghana, Indie, Laos, Madagaskar
 • Ganoderma sinense – Chiny (z Hongkongiem)
 • Ganoderma sp. – Filipiny
 • Ganoderma tenue – Hongkong
 • Ganoderma tropicum – Hongkong
 • Ganoderma tsugae – Chiny (z Hongkongiem)
 • Gastrodia elata – Chiny
 • Gautieria mexicana – Meksyk
 • Geastrum fimbriatum – Indie, Madagaskar
 • Geastrum saccatum – Meksyk
 • Geastrum sp. – Nepal, Stany Zjednoczone
 • Geastrum triplex – Hongkong, Indie, Meksyk
 • Geopora sp. – Indie
 • Gerronema sp. – Benin
 • Gloeoporus conchoides – Brazylia
 • Gomphidius glutinosus – Bułgaria, Meksyk, Ukraina
 • Gomphidius maculatus – Rosja
 • Gomphidius purpurascens – Rosja
 • Gomphus clavatus – Bułgaria, Hongkong, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone
 • Gomphus floccosus – Bhutan, Meksyk
 • Gomphus kauffmanii – Meksyk
 • Goossensia cibarioides – Demokratyczna Republika Konga
 • Grifola frondosa – Chiny (z Hongkongiem), Nepal, Papua-Nowa Gwinea
 • Gymnopilus earlei – Brazylia
 • Gymnopilus hispidellus – Brazylia
 • Gymnopilus sp. – Demokratyczna Republika Konga
 • Gymnopilus spectabilis – Urugwaj
 • Gymnopus luxurians – Benin
 • Gyrodon intermedius – Senegal
 • Gyrodon lividus – Hongkong, Ukraina
 • Gyrodon merulioides – Meksyk
 • Gyromitra ambigua – Rosja
 • Gyromitra antartica – Chile
 • Gyromitra esculenta – Białoruś, Bułgaria, Chile, Kanada, Kirgistan, Ukraina
 • Gyromitra infula – Meksyk
 • Gyromitra ussuriensis – Rosja
 • Gyroporus castaneus – Bułgaria, Hongkong, Malawi, Meksyk, Ukraina
 • Gyroporus cyanescens – Bułgaria, Ukraina
 • Hebeloma fastibile – Meksyk
 • Hebeloma mesophaeum – Meksyk
 • Hebeloma termitaria – Benin
 • Helvella acetabulum – Meksyk
 • Helvella crispa – Bułgaria, Gwatemala, Meksyk, Rosja
 • Helvella elastica – Meksyk
 • Helvella infula – Meksyk
 • Helvella lacunosa – Bułgaria, Gwatemala, Kostaryka, Meksyk, RPA, Stany Zjednoczone, Turcja
 • Helvella leucomelaena – Hiszpania
 • Helvella monachella – Hiszpania
 • Helvella sp. – Indie
 • Hericium abietis – Kanada, Stany Zjednoczone
 • Hericium caput-ursi – Meksyk
 • Hericium clathroides – Chiny, Nepal
 • Hericium coralloides – Chiny, Meksyk, Nepal, RPA, Turcja
 • Hericium erinaceum – Chiny (z Hongkongiem), Kanada, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Rosja, Stany Zjednoczone
 • Hericium flagellum – Nepal
 • Hericium laciniatum – Nepal
 • Hericium ramosum – Chiny, Stany Zjednoczone
 • Hexagonia apiaria – Hongkong
 • Hirschioporus abietinum – Hongkong
 • Hirschioporus fuscoviolaceum – Hongkong
 • Hohenbuehelia petaloides – Hongkong, Meksyk
 • Hydnopolyporus fimbriatus – Meksyk
 • Hydnopolyporus palmatus – Brazylia, Meksyk
 • Hydnotrya tulasnei – Rosja
 • Hydnum ranceo-foetidum – Nepal
 • Hydnum repandum – Bułgaria, Chiny, Gwatemala, Kanada, Meksyk, Nepal, Rosja, Stany Zjednoczone
 • Hydnum repandum – Hiszpania, Turcja, Ukraina
 • Hydnum rufescens – Hiszpania
 • Hydnum umbilicatum – Kostaryka, Stany Zjednoczone
 • Hygrocybe cantharellus – Hongkong, Laos, Rosja
 • Hygrocybe coccinea – Rosja
 • Hygrocybe conica – Laos, Rosja
 • Hygrocybe laeta – Rosja
 • Hygrocybe nigrescens – Meksyk
 • Hygrocybe obrussea – Rosja
 • Hygrocybe psittacina – Rosja
 • Hygrocybe punicea – Bułgaria, Laos, Rosja
 • Hygrocybe unguinosa – Rosja
 • Hygrophoropsis aurantiaca – Hongkong, Meksyk, Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Hygrophoropsis mangenotii – Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Hygrophorus agathosmus – Rosja
 • Hygrophorus arbustivus – Chiny
 • Hygrophorus camarophyllus – Rosja
 • Hygrophorus chrysodon – Meksyk, Rosja, Turcja
 • Hygrophorus eburneus – Bułgaria, Hiszpania, Hongkong, Rosja
 • Hygrophorus hypothejus – Ukraina
 • Hygrophorus latitabundus – Hiszpania
 • Hygrophorus limacinus – Hiszpania, Rosja
 • Hygrophorus lucorum – Rosja
 • Hygrophorus niveus – Meksyk
 • Hygrophorus olivaceoalbus – Hiszpania, Rosja
 • Hygrophorus penarius – Kostaryka
 • Hygrophorus pudorinus – Rosja
 • Hygrophorus purpurascens – Meksyk
 • Hygrophorus russula – Bhutan, Bułgaria, Chiny, Gwatemala, Hiszpania, Meksyk, Rosja
 • Hypholoma capnoides – Ukraina
 • Hypholoma epixanthum – Ukraina
 • Hypholoma wambensis – Demokratyczna Republika Konga
 • Hypomyces lactifluorum – Gwatemala, Kanada, Meksyk
 • Hypomyces macrosporus – Meksyk
 • Hypsizygus marmoreus – Chiny (z Hongkongiem)
 • Hypsizygus tessulatus – Stany Zjednoczone
 • Inocybe gbadjii – Benin
 • Inocybe sp. – Madagaskar, Malawi, Papua-Nowa Gwinea
 • Inocybe squamata – Benin
 • Inocybe tulearensis – Madagaskar
 • Inonotus hispidus – Nepal
 • Inonotus obliquus – Kanada, Rosja
 • Ischnoderma resinosum – Hongkong, Kanada
 • Kobayasia nipponica – Hongkong
 • Kuehneromyces mutabilis – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Rosja, Tanzania, Ukraina
 • Laccaria amethystea – Gwatemala, Hongkong, Laos, Papua-Nowa Gwinea
 • Laccaria amethysteo-occidentalis – Stany Zjednoczone
 • Laccaria amethystina – Bułgaria, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Rosja
 • Laccaria bicolor – Gwatemala, Meksyk
 • Laccaria edulis – Madagaskar
 • Laccaria farinacea – Meksyk
 • Laccaria laccata – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Gwatemala, Kanada, Kostaryka, Laos, Meksyk, Nepal, Rosja, Turcja, Ukraina
 • Laccaria proxima – Meksyk
 • Laccaria scrobiculatus – Meksyk
 • Laccocephalum mylittae – Chiny
 • Lacrymaria velutina – Hongkong, Kostaryka
 • Lactarius acris – Ukraina
 • Lactarius akahatsu – Chiny (z Hongkongiem)
 • Lactarius angustus – Demokratyczna Republika Konga
 • Lactarius baliophaeus – Benin
 • Lactarius camphoratus – Chiny
 • Lactarius carbonicola – Meksyk
 • Lactarius chrysorrheus – Rosja
 • Lactarius congolensis – Demokratyczna Republika Konga
 • Lactarius controversus – Rosja, Ukraina
 • Lactarius corrugis – Gwatemala
 • Lactarius deliciosus – Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chiny (z Hongkongiem), Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Jordania, Kanada, Kirgistan, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina, Urugwaj
 • Lactarius densifolius – Benin
 • Lactarius deterrimus – Indie
 • Lactarius edulis – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga
 • Lactarius flammans – Benin
 • Lactarius flavidulus – Rosja
 • Lactarius glyciosmus – Ukraina
 • Lactarius gymnocarpoides – Benin, Malawi
 • Lactarius gymnocarpus – Senegal, Tanzania, Zambia
 • Lactarius hatsudake – Bhutan, Chiny (z Hongkongiem)
 • Lactarius helvus – Ukraina
 • Lactarius hygrophoroides – Hongkong
 • Lactarius indigo – Gwatemala, Kostaryka, Meksyk
 • Lactarius insulsus – Rosja, Ukraina
 • Lactarius inversus – Burundi, Demokratyczna Republika Konga
 • Lactarius japonicus – Rosja
 • Lactarius kabansus – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Tanzania, Zambia, Zimbabwe
 • Lactarius latifolius – Benin, Demokratyczna Republika Konga
 • Lactarius lignyotus – Ukraina
 • Lactarius luteopus – Benin
 • Lactarius mitissimus – Kostaryka
 • Lactarius necator – Białoruś, Rosja, Ukraina
 • Lactarius pallidus – Ukraina
 • Lactarius pelliculatus – Tanzania
 • Lactarius pelliculatus f. pallidus – Demokratyczna Republika Konga
 • Lactarius phlebophyllus – Tanzania
 • Lactarius piperatus – Bhutan, Bułgaria, Malawi, Meksyk, Nepal, Rosja, Turcja, Ukraina, Zambia
 • Lactarius porninsis – Ukraina
 • Lactarius princeps – Indie
 • Lactarius pseudogymnocarpus – Benin
 • Lactarius pseudovolemus – Demokratyczna Republika Konga
 • Lactarius pubescens – Rosja
 • Lactarius pumilus – Benin
 • Lactarius pyrogalus – Rosja
 • Lactarius quietus – Chiny, Ukraina
 • Lactarius repraesentaneus – Rosja, Ukraina
 • Lactarius resimus – Rosja, Ukraina
 • Lactarius rubidus – Stany Zjednoczone
 • Lactarius rubrilacteus – Gwatemala, Stany Zjednoczone
 • Lactarius rubroviolascens – Madagaskar, Tanzania
 • Lactarius rufus – Rosja, Ukraina
 • Lactarius salmonicolor – Gwatemala, Meksyk, Turcja
 • Lactarius sanguifluus – Chiny, Hiszpania, Meksyk, Ukraina
 • Lactarius saponaceous – Benin
 • Lactarius scrobiculatus – Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Lactarius semisanguifluus – Ukraina
 • Lactarius sesemotani – Demokratyczna Republika Konga
 • Lactarius sp. – Papua-Nowa Gwinea
 • Lactarius subdulcis – Meksyk, Ukraina
 • Lactarius subindigo – Chiny
 • Lactarius tenellus – Benin
 • Lactarius torminosus – Białoruś, Bułgaria, Rosja, Ukraina
 • Lactarius trivialis – Rosja
 • Lactarius uvidus – Rosja, Ukraina
 • Lactarius vellereus – Bułgaria, Kostaryka, Malawi, Meksyk, Rosja
 • Lactarius vietus – Ukraina
 • Lactarius violascens – Ukraina
 • Lactarius volemoides – Benin
 • Lactarius volemus – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Laos, Meksyk, Nepal, Rosja, Turcja, Ukraina
 • Lactarius yazooensis – Meksyk
 • Lactarius zonarius – Ukraina
 • Lactocollybia aequatorialis – Brazylia
 • Laetiporus sulphureus – Bułgaria, Chiny, Kanada, Kirgistan, Meksyk, Nepal, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Urugwaj
 • Langermannia gigantea – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Indie, Kanada, Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Lanopila nipponica – Hongkong
 • Laricifomes officinalis – Chiny
 • Leccinum aurantiacum – Białoruś, Bułgaria, Hiszpania, Meksyk, Rosja
 • Leccinum chromapes – Meksyk, Rosja
 • Leccinum extremiorientale – Laos, Rosja
 • Leccinum griseum – Polska, Słowenia
 • Leccinum lepidum – Hiszpania
 • Leccinum manzanitae – Stany Zjednoczone
 • Leccinum oxydabile – Rosja
 • Leccinum rugosiceps – Meksyk
 • Leccinum scabrum – Białoruś, Bułgaria, Chiny, Kirgistan, Polska, Rosja, Słowenia, Stany Zjednoczone
 • Leccinum testaceoscabrum – Rosja, Słowenia
 • Lentinellus cochleatus – Hongkong
 • Lentinula boryana – Meksyk
 • Lentinula edodes – Chiny (z Hongkongiem), Indie, Nepal, Tajlandia
 • Lentinula lateritia – Papua-Nowa Gwinea
 • Lentinus araucariae – Papua-Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska
 • Lentinus berteri – Madagaskar
 • Lentinus brunneofloccosus – Republika Środkowoafrykańska
 • Lentinus cladopus – Malawi, Zambia
 • Lentinus conchatus – Meksyk, Peru
 • Lentinus crinitus – Brazylia, Demokratyczna Republika Konga
 • Lentinus glabratus – Brazylia
 • Lentinus javanicus – Chiny
 • Lentinus praerigidus – Tajlandia
 • Lentinus prolifer – Uganda
 • Lentinus sajor-caju – Chiny (z Hongkongiem), Demokratyczna Republika Konga, Indie, Tanzania
 • Lentinus sp. – Benin, Etiopia
 • Lentinus squarrosulus – Benin, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Mozambik
 • Lentinus strigosus – Brazylia, Hongkong, Laos
 • Lentinus subnudus – Indie, Nigeria
 • Lentinus tigrinus – Hongkong
 • Lentinus tuber-regium – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Ghana, Madagaskar, Nigeria, Tanzania
 • Lentinus velutinus – Benin, Brazylia, Demokratyczna Republika Konga, Nigeria
 • Lenzites elegans – Demokratyczna Republika Konga, Tanzania
 • Lenzites palisoti – Madagaskar
 • Lepiota aspera – Hongkong, Madagaskar, Meksyk
 • Lepiota clypeolaria – Hongkong, Meksyk
 • Lepiota discipes – Kamerun
 • Lepiota grassei – Gwinea
 • Lepiota henningsii – Demokratyczna Republika Konga
 • Lepiota imerinensis – Madagaskar
 • Lepiota lilacea – Ukraina
 • Lepiota madagascariensis – Madagaskar
 • Lepiota madirokelensis – Madagaskar
 • Lepiota mastoidea – Indie
 • Lepiota rabarijanonae – Madagaskar
 • Lepiota roseoalba – Madagaskar
 • Lepiota ventriosospora – Hongkong
 • Lepista caespitosa – Chiny
 • Lepista caffrorum – Malawi, RPA
 • Lepista dinahouna – Benin
 • Lepista glaucocana – Rosja
 • Lepista irina – Chiny, Meksyk, Ukraina
 • Lepista luscina – Chiny
 • Lepista nuda – Armenia, Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Hiszpania, Jordania, Kanada, Kirgistan, Meksyk, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Lepista personata – Armenia, Bułgaria, Chiny, Hiszpania, Kostaryka, Meksyk
 • Lepista sordida – Chiny (z Hongkongiem)
 • Lepista sp. – Benin
 • Leucoagaricus bisporus – Demokratyczna Republika Konga
 • Leucoagaricus bresadolae – Benin
 • Leucoagaricus hortensis – Boliwia
 • Leucoagaricus leucothites – Mozambik, Rosja, Stany Zjednoczone, Tanzania
 • Leucoagaricus pudicus – Hongkong
 • Leucoagaricus rhodocephalus – Tanzania
 • Leucoagaricus sp. – Benin
 • Leucoagaricus sp. nov.? – Benin
 • Leucocoprinus badhamii – Madagaskar
 • Leucocoprinus cepaestipes – Hongkong
 • Leucocoprinus cheimonoceps – Brazylia
 • Leucocoprinus discoideus – Demokratyczna Republika Konga
 • Leucocoprinus gandour – Kongo
 • Leucocoprinus imerinensis – Madagaskar
 • Leucocoprinus nanianae – Madagaskar
 • Leucocoprinus tanetensis – Madagaskar
 • Leucocortinarius bulbiger – Rosja
 • Leucopaxillus candidus – Hiszpania
 • Leucopaxillus giganteus – Chiny, Kostaryka, Ukraina
 • Leucopaxillus lepistoides – Hiszpania
 • Lignosus sacer – Kenia, Republika Środkowoafrykańska, Tanzania
 • Limacella glioderma – Hongkong
 • Limacella illinita – Rosja
 • Limacella sp. – Indie
 • Lobaria sp. – Chiny
 • Lycoperdon asperum – Hongkong
 • Lycoperdon caelatum – Bułgaria
 • Lycoperdon candidum – Meksyk
 • Lycoperdon endotephrum – Madagaskar
 • Lycoperdon gemmatum – Bułgaria, Kirgistan
 • Lycoperdon marginatum – Meksyk
 • Lycoperdon oblongisporum – Meksyk
 • Lycoperdon peckii – Meksyk
 • Lycoperdon perlatum – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Kanada, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina
 • Lycoperdon pusillum – Hongkong, Indie
 • Lycoperdon pyriforme – Bhutan, Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Indie, Kirgistan, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone
 • Lycoperdon rimulatum – Meksyk
 • Lycoperdon sp. – Benin, Nepal, Zimbabwe
 • Lycoperdon spadiceum – Hongkong
 • Lycoperdon umbrinum – Meksyk
 • Lycoperdon umbrinum var. floccosum – Meksyk
 • Lyophyllum aggregatum – Kostaryka
 • Lyophyllum connatum – Rosja
 • Lyophyllum decastes – Chiny, Jordania, Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Lyophyllum fumosum – Bhutan, Hongkong
 • Lyophyllum ovisporum – Meksyk
 • Lyophyllum sp. – Laos
 • Lyophyllum sykosporum – Chiny
 • Lyophyllum ulmarium – Hongkong, Rosja
 • Lysurus mokusin – Hongkong
 • Lysurus periphragmoides – Madagaskar
 • Macrocybe gigantea – Indie
 • Macrocybe lobayensis – Benin, Hongkong, Indie, Malawi, Nigeria
 • Macrocybe spectabilis – Burundi, Madagaskar, Mauritius
 • Macrolepiota africana – Demokratyczna Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska
 • Macrolepiota dolichaula – Kenia, Malawi
 • Macrolepiota excoriata – Armenia, Kirgistan, Madagaskar, Ukraina
 • Macrolepiota excoriata var. rubescens – Madagaskar
 • Macrolepiota gracilenta – Kostaryka
 • Macrolepiota gracilenta var. goossensiae – Demokratyczna Republika Konga
 • Macrolepiota procera – Angola, Armenia, Bułgaria, Chile, Chiny (z Hongkongiem), Demokratyczna Republika Konga, Ghana, Hiszpania, Indie, Kostaryka, Laos, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Pakistan, Polska, Rosja, Słowenia, Tanzania, Turcja, Ukraina, Zambia
 • Macrolepiota procera var. vezo – Madagaskar
 • Macrolepiota prominens – Demokratyczna Republika Konga
 • Macrolepiota puellaris – Rosja
 • Macrolepiota rhacodes – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Hiszpania, Kanada, Słowenia, RPA, Stany Zjednoczone
 • Macrolepiota sp. – Grecja
 • Macrolepiota zeyheri – Demokratyczna Republika Konga
 • Macropodia macropus – Meksyk
 • Marasmiellus ramealis – Hongkong
 • Marasmius albogriseus – Meksyk
 • Marasmius alliaceus – Ukraina
 • Marasmius androsaceus – Chiny
 • Marasmius arborescens – Demokratyczna Republika Konga
 • Marasmius becolacongoli – Benin
 • Marasmius buzungolo – Demokratyczna Republika Konga
 • Marasmius caryophylleus – Bułgaria
 • Marasmius cohaerens – Hongkong
 • Marasmius crinis-equi – Hongkong
 • Marasmius grandisetulosus – Demokratyczna Republika Konga
 • Marasmius heinemannianus – Benin
 • Marasmius hungo – Kamerun
 • Marasmius maximus – Hongkong
 • Marasmius oreades – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Hiszpania, Kanada, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Marasmius personatus – Hongkong
 • Marasmius piperodora – Demokratyczna Republika Konga
 • Marasmius prasiosmus – Ukraina
 • Marasmius purpureostriatus – Hongkong
 • Marasmius scorodonius – Bułgaria, Rosja, Ukraina
 • Marasmius sp. – Benin, Indie, Indonezja
 • Megacollybia platyphylla – Hongkong
 • Melanoleuca alboflavida – Hongkong
 • Melanoleuca brevipes – Rosja
 • Melanoleuca evenosa – Meksyk
 • Melanoleuca grammopodia – Kostaryka, Meksyk, Rosja
 • Melanoleuca melaleuca – Hongkong, Meksyk
 • Meripilus giganteus – Nepal
 • Merulius incarnatus – Meksyk
 • Microporus affinis – Papua-Nowa Gwinea
 • Microporus sanguineus – Madagaskar
 • Microporus xanthopus – Indie
 • Micropsalliota brunneosperma – Malawi, Mozambik
 • Morchella angusticeps – Indie, Meksyk, Pakistan
 • Morchella conica – Botswana, Bułgaria, Chile, Kirgistan, Meksyk, Nepal, Pakistan, Rosja, Turcja
 • Morchella conica var. rigida – Chiny
 • Morchella costata – Meksyk
 • Morchella crassipes – Chiny, Meksyk, Turcja
 • Morchella deliciosa – Chiny, Nepal, Stany Zjednoczone, Turcja
 • Morchella elata – Argentyna, Chiny, Kanada, Meksyk, Nepal, Turcja
 • Morchella esculenta – Białoruś, Bułgaria, Chiny, Gwatemala, Hiszpania, Indie, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Pakistan, Rosja, Słowenia, Turcja, Ukraina
 • Morchella esculenta var. rotunda – Chiny, Kostaryka, Turcja
 • Morchella esculenta var. umbrina – Chiny
 • Morchella esculenta var. vulgaris – Chiny, Nepal
 • Morchella intermedia – Argentyna, Kirgistan, Madagaskar
 • Morchella smithiana – Nepal
 • Morchella sp. – Afganistan, Maroko
 • Morganella subincarnata – Stany Zjednoczone
 • Mutinus bambusinus – Madagaskar
 • Mycena aschi – Kamerun
 • Mycena bipindiensis – Kamerun
 • Mycena flavescens – Ghana
 • Mycena pura – Hongkong, Kostaryka, Meksyk
 • Mycenastrum corium – Indie
 • Mycoclelandia bulundari – Australia
 • Myriosclerotinia caricis-ampullaceae – Kanada
 • Neoclitocybe byssiseda – Brazylia
 • Neolentinus adhaerens – Chiny
 • Neolentinus lepideus – Chiny (z Hongkongiem), Meksyk
 • Neolentinus ponderosus – Meksyk
 • Nothopanus hygrophanus – Benin, Demokratyczna Republika Konga
 • Octaviania ivoryana – Benin
 • Omphalia lapidescens – Chiny
 • Ossicaulis lignatilis – Hongkong
 • Otidea onotica – Rosja
 • Oudemansiella brunneomarginata – Rosja
 • Oudemansiella canarii – Demokratyczna Republika Konga, Meksyk, Papua-Nowa Gwinea
 • Oudemansiella mucida – Chiny (z Hongkongiem), Rosja
 • Oudemansiella sp. – Laos
 • Paecilomyces sinensis – Chiny
 • Panaeolus cyanescens – Kostaryka
 • Panellus serotinus – Chiny (z Hongkongiem), Rosja
 • Panellus stipticus – Hongkong
 • Panus crinitus – Meksyk
 • Panus flavus – Nigeria
 • Parmelia austrosinensis – Arabia Saudyjska
 • Parmelia sulcata – Kanada
 • Parmotrema sp. – Indie
 • Paxillus atrotomentosus – Kirgistan, Ukraina
 • Paxillus involutus – Rosja, Ukraina
 • Paxina acetabulum – Meksyk
 • Peltigera canina – Indie
 • Perenniporia mundula – Malawi
 • Peziza badia – Meksyk
 • Peziza vesiculosa – Demokratyczna Republika Konga
 • Phaeolepiota aurea – Chiny, Rosja
 • Phaeolus manihotis – Madagaskar
 • Phallus armeniacus – Madagaskar
 • Phallus aurantiacus – Nigeria
 • Phallus fragrans – Chiny
 • Phallus impudicus – Chiny (z Hongkongiem), Indie, Madagaskar
 • Phallus indusiatus – Demokratyczna Republika Konga
 • Phallus rubicundus – Hongkong
 • Phallus tenuis – Hongkong
 • Phellinus baumii – Chiny
 • Phellinus conchatus – Hongkong
 • Phellinus igniarius – Hongkong, Rosja
 • Phellinus rimosus – Australia
 • Phellinus sp. – Tanzania
 • Phellorinia inquinans – Indie
 • Phlebopus bruchii – Argentyna
 • Phlebopus colossus – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Ghana, Madagaskar, Malawi, Mozambik
 • Phlebopus sudanicus – Benin, Burkina Faso, Kenia, Kongo, Malawi, Republika Środkowoafrykańska, Senegal
 • Pholiota adiposa – Chiny
 • Pholiota aurivella – Chiny, Rosja
 • Pholiota austrospumosa – Papua-Nowa Gwinea
 • Pholiota bicolor – Brazylia
 • Pholiota edulis – Chile
 • Pholiota flammans – Hongkong
 • Pholiota highlandensis – Hongkong
 • Pholiota lenta – Meksyk
 • Pholiota nameko – Chiny (z Hongkongiem), Nepal
 • Pholiota squarrosa – Chiny, Ukraina
 • Phylloporus rhodoxanthus – Hongkong
 • Pisolithus tinctorius – Australia, Hongkong
 • Pleurocybella porrigens – Hongkong, Kanada
 • Pleurotus abalonus – Chiny
 • Pleurotus circinatus – Nepal
 • Pleurotus citrinopileatus – Chiny (z Hongkongiem), Rosja
 • Pleurotus concavus – Brazylia, Peru
 • Pleurotus cornucopiae – Chiny (z Hongkongiem), Meksyk, Nepal, Turcja
 • Pleurotus corticatus – Hongkong
 • Pleurotus cystidiosus – Benin, Burundi, Hongkong, Tajlandia
 • Pleurotus dactylophorus – Madagaskar
 • Pleurotus djamor – Benin, Demokratyczna Republika Konga, Meksyk, Papua-Nowa Gwinea, Tanzania
 • Pleurotus dryinus – Meksyk, Nepal
 • Pleurotus eryngii – Armenia, Hiszpania, Indie, Jordania, Kirgistan, Turcja
 • Pleurotus eryngii var. ferulae – Chiny, Izrael
 • Pleurotus flexilis – Hongkong
 • Pleurotus floridanus – Chiny
 • Pleurotus fossulatus – Indie
 • Pleurotus levis – Meksyk
 • Pleurotus nebrodensis – Hiszpania
 • Pleurotus nepalensis – Nepal
 • Pleurotus ostreatoroseus – Meksyk
 • Pleurotus ostreatus – Armenia, Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Grecja, Indie, Kanada, Kirgistan, Kostaryka, Maroko, Meksyk, Nepal, Peru, Polska, Rosja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina
 • Pleurotus ostreatus f. salignus – Bułgaria
 • Pleurotus ostreatus var. columbinus – Bułgaria
 • Pleurotus ostreatus var. magnificus – Nepal
 • Pleurotus pulmonarius – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Nepal
 • Pleurotus rhodophyllus – Hongkong
 • Pleurotus roseopilatus – Peru
 • Pleurotus salignus – Kostaryka
 • Pleurotus sapidus – Chiny
 • Pleurotus smithii – Meksyk
 • Pleurotus sp. – Benin, Filipiny, Gwatemala
 • Pleurotus spodoleucus – Hongkong
 • Pleurotus squarrosulus – Nigeria
 • Plicaria badia – Rosja
 • Pluteus aurantiorugosus – Meksyk
 • Pluteus cervinus – Bułgaria, Kostaryka, Meksyk, Nepal, Peru, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Pluteus cervinus var. ealaensis – Demokratyczna Republika Konga
 • Pluteus coccineus – Rosja
 • Pluteus leoninus – Hongkong
 • Pluteus pellitus – Hongkong
 • Pluteus subcervinus – Ghana
 • Pluteus tricuspidatus – Hongkong
 • Podabrella microcarpa – Indie
 • Podaxis pistillaris – Afganistan, Indie, Pakistan
 • Podaxon termitophilus – Madagaskar
 • Podoscypha nitidula – Indie
 • Pogonomyces hydnoides – Meksyk
 • Polyozellus multiplex – Chiny, Kanada
 • Polyporus alveolaris – Hongkong
 • Polyporus aquosus – Brazylia
 • Polyporus arcularius – Hongkong, Nepal, Papua-Nowa Gwinea, Peru
 • Polyporus badius – Nepal
 • Polyporus blanchetianus – Papua-Nowa Gwinea
 • Polyporus brasiliensis – Malawi
 • Polyporus brumalis – Nepal
 • Polyporus croceoleucus – Madagaskar
 • Polyporus elegans – Hongkong
 • Polyporus eucalyptorum – Australia
 • Polyporus grammocephalus – Indonezja
 • Polyporus indigenus – Brazylia
 • Polyporus moluccensis – Malawi, Tanzania, Zambia
 • Polyporus mylittae – Australia
 • Polyporus sanguineus – Peru
 • Polyporus sapurema – Brazylia
 • Polyporus sp. – Benin, Filipiny
 • Polyporus squamosus – Bułgaria, Chiny, Kirgistan, Rosja, Turcja
 • Polyporus stipitarius – Brazylia
 • Polyporus tenuiculus – Papua-Nowa Gwinea
 • Polyporus tricholoma – Brazylia
 • Polyporus tubaeformis – Chiny
 • Polyporus umbellatus – Chiny (z Hongkongiem)
 • Polystictus sp. – Madagaskar, Senegal
 • Polystictus unicolor – Chiny
 • Porphyrellus atrobrunneus – Rosja
 • Porphyrellus pseudoscaber – Rosja, Ukraina
 • Psathyrella atroumbonata – Malawi, Nigeria
 • Psathyrella candolleana – Chiny (z Hongkongiem), Malawi, Mozambik
 • Psathyrella piluliformis – Hongkong
 • Psathyrella rugocephala – Hongkong
 • Psathyrella sp. – Benin, Ghana
 • Psathyrella spadicea – Demokratyczna Republika Konga, Meksyk
 • Psathyrella tuberculata – Benin
 • Pseudocraterellus laeticolor – Demokratyczna Republika Konga
 • Pseudohydnum gelatinosum – Bułgaria, Chiny, Mauritius, Meksyk, Rosja
 • Psiloboletinus lariceti – Rosja
 • Psilocybe aztecorum – Kostaryka
 • Psilocybe cubensis – Kostaryka
 • Psilocybe merdaria – Kenia
 • Psilocybe mexicana – Kostaryka
 • Psilocybe semilanceata – RPA
 • Psilocybe zapotecorum – Meksyk
 • Ptychoverpa bohemica – Bułgaria, Chiny, Kanada, Kirgistan, Rosja
 • Pulveroboletus aberrans – Malawi
 • Pulveroboletus ravenelii – Hongkong
 • Pycnoporus cinnabarinus – Hongkong, Nepal
 • Pycnoporus coccineus – Hongkong, Laos
 • Pycnoporus sanguineus – Australia, Brazylia, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Meksyk, Papua-Nowa Gwinea
 • Pycnoporus sp. – Gabon
 • Ramalina ecklonii – Meksyk
 • Ramalina sp. – Chiny
 • Ramaria apiculata – Hongkong
 • Ramaria araiospora – Gwatemala
 • Ramaria aurea – Bułgaria, Meksyk, Nepal, Rosja
 • Ramaria bonii – Meksyk
 • Ramaria botrytis – Bułgaria, Chiny, Gwatemala, Meksyk, Nepal
 • Ramaria botrytoides – Meksyk, Rosja
 • Ramaria cystidiophora – Meksyk
 • Ramaria fistulosa – Papua-Nowa Gwinea
 • Ramaria flava – Bułgaria, Gwatemala, Kirgistan, Meksyk, Nepal, Rosja
 • Ramaria flavobrunnescens – Chiny, Meksyk
 • Ramaria flavobrunnescens var. aurea – Indie
 • Ramaria flavobrunnescens var. formosoides – Indie
 • Ramaria flavobrunnescens var. typica – Indie
 • Ramaria formosa – Nepal
 • Ramaria fuscobrunnea – Nepal
 • Ramaria mairei – Bułgaria, Ukraina
 • Ramaria obtusissima – Chiny, Indie, Nepal
 • Ramaria ochracea – Demokratyczna Republika Konga
 • Ramaria pulcherrima – Rosja
 • Ramaria rosella – Meksyk
 • Ramaria rubiginosa – Meksyk
 • Ramaria rubripermanens – Meksyk
 • Ramaria sandaracina – Indie
 • Ramaria sanguinea – Indie, Meksyk
 • Ramaria sp. – Bhutan, Grecja, Laos
 • Ramaria stricta – Chiny, Madagaskar, Meksyk
 • Ramaria subaurantiaca – Chile
 • Ramaria subbotrytis – Indie
 • Rhizopogon luteolus – Nepal, Turcja, Urugwaj
 • Rhizopogon piceus – Chiny
 • Rhizopogon roseolus – Rosja, Turcja
 • Rhizopogon rubescens – Chiny (z Hongkongiem), Turcja
 • Rhizopogon sp. – Meksyk
 • Rhodocybe truncata – Hiszpania
 • Rhodophyllus aprilis – Kostaryka, Rosja
 • Rhodophyllus clypeatus – Chiny, Meksyk, Rosja
 • Rhodophyllus crassipes – Chiny
 • Rozites caperatus – Bułgaria, Chiny, Meksyk, Polska, Rosja, Ukraina
 • Rubinoboletus luteopurpureus – Malawi
 • Rubinoboletus roseo-albus – Benin
 • Russula aciculocystis – Meksyk
 • Russula adusta – Rosja, Ukraina
 • Russula aeruginea – Hongkong, Kirgistan, Rosja, Tajlandia, Ukraina
 • Russula aff. virescens – Benin
 • Russula afronigricans – Malawi
 • Russula albonigra – Rosja
 • Russula alutacea – Bułgaria, Chiny, Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Russula amaendum – Papua-Nowa Gwinea
 • Russula atropurpurea – Kostaryka, Ukraina
 • Russula atrovirens – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula aurata – Rosja, Ukraina
 • Russula badia – Ukraina
 • Russula brevipes – Meksyk
 • Russula brunneoviolacea – Ukraina
 • Russula caerulea – Ukraina
 • Russula cellulata – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Tanzania, Zimbabwe
 • Russula cellulata var. nigra – Benin
 • Russula chamaeleontina – Kostaryka
 • Russula chloroides – Nepal
 • Russula ciliata – Tanzania
 • Russula claroflava – Ukraina
 • Russula compressa – Benin, Tanzania
 • Russula congoana – Benin, Tanzania
 • Russula consobrina – Rosja
 • Russula crustosa – Hongkong
 • Russula cyanoxantha – Bułgaria, Chiny, Hiszpania, Kostaryka, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Polska, Rosja, Słowenia, Ukraina
 • Russula cyclosperma – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula decolorans – Ukraina
 • Russula delica – Chiny (z Hongkongiem), Gwatemala, Indie, Kirgistan, Malawi, Meksyk, Nepal, Rosja, Tajlandia, Turcja, Ukraina
 • Russula densifolia – Indie, Laos, Meksyk, Tajlandia
 • Russula depallens – Chiny
 • Russula diffusa var. diffusa – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula eburneoareolata – Papua-Nowa Gwinea
 • Russula emetica – Bułgaria, Hongkong, Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Russula erythropus – Kostaryka
 • Russula farinipes – Ukraina
 • Russula fellea – Ukraina
 • Russula firmula – Ukraina
 • Russula flava – Rosja
 • Russula foetens – Hongkong, Rosja, Senegal, Tajlandia, Ukraina
 • Russula fragilis – Rosja
 • Russula grisea – Benin
 • Russula heimii – Tanzania
 • Russula heterophylla – Tajlandia, Ukraina
 • Russula hiemisilvae – Demokratyczna Republika Konga, Tanzania
 • Russula integra – Ukraina
 • Russula lepida – Kostaryka, Meksyk, Tajlandia, Ukraina
 • Russula liberiensis – Tanzania
 • Russula lilacea – Hongkong
 • Russula lutea – Meksyk
 • Russula macropoda – Meksyk
 • Russula maculata – Ukraina
 • Russula madagassensis – Madagaskar
 • Russula mariae – Meksyk
 • Russula meleagris – Benin
 • Russula melliolens – Ukraina
 • Russula mexicana – Meksyk
 • Russula minutula – Kostaryka
 • Russula mustelina – Ukraina
 • Russula nigricans – Meksyk, Nepal, Tajlandia, Ukraina
 • Russula nitida – Kirgistan
 • Russula ochroleuca – Malawi, Ukraina
 • Russula oleifera – Benin
 • Russula olivacea – Bułgaria, Meksyk
 • Russula olivascens – Kirgistan, Rosja
 • Russula ornaticeps – Meksyk
 • Russula paludosa – Ukraina
 • Russula pectinata – Senegal, Ukraina
 • Russula pectinatoides – Rosja
 • Russula phaeocephala – Burundi, Tanzania
 • Russula pseudoamaendum – Papua-Nowa Gwinea
 • Russula pseudopurpurea – Benin
 • Russula pseudostriatoviridis – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula punctata – Rosja
 • Russula queletii – Meksyk
 • Russula romagnesiana – Meksyk
 • Russula rosacea – Kirgistan
 • Russula rosea – Malawi, Ukraina
 • Russula roseoalba – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula roseostriata – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula rubra – Chiny
 • Russula rubroalba – Meksyk
 • Russula sanguinea – Hongkong, Tajlandia, Ukraina
 • Russula sardonia – Kirgistan, Ukraina
 • Russula schizoderma – Malawi
 • Russula senecis – Hongkong
 • Russula sese – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula sesenagula – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula sp. – Indonezja, Laos, Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Russula striatoviridis – Demokratyczna Republika Konga
 • Russula sublaevis – Tanzania
 • Russula tanzaniae – Tanzania
 • Russula testacea – Benin
 • Russula vesca – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Russula violeipes – Tajlandia
 • Russula virescens – Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Hiszpania, Laos, Nepal, Rosja, Tajlandia, Ukraina
 • Russula viscida – Kostaryka
 • Russula xerampelina – Bułgaria, Kanada, Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Sarcodon aspratus – Chiny
 • Sarcodon imbricatus – Bułgaria, Chiny, Kirgistan, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Sarcodon lobatus – Rosja
 • Sarcoscypha coccinea – Hongkong, Meksyk, Rosja
 • Sarcosphaera eximia – Meksyk
 • Schizophyllum brevilamellatum – Peru
 • Schizophyllum commune – Benin, Chiny (z Hongkongiem), Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Ghana, Gwatemala, Indie, Laos, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Mozambik, Nigeria, Peru, Republika Środkowoafrykańska, Zambia
 • Schizophyllum fasciatum – Meksyk
 • Scleroderma aurantiacum – Ukraina
 • Scleroderma bovista – Hongkong
 • Scleroderma bovonei – Demokratyczna Republika Konga
 • Scleroderma citrinum – Bułgaria, Hongkong
 • Scleroderma citrinum – Hongkong, Kirgistan, Nepal
 • Scleroderma polyrhizum – Hongkong
 • Scleroderma radicans – Indie
 • Scleroderma sp. – Chiny, Indonezja
 • Scleroderma texense – Nepal
 • Scleroderma verrucosum – Hongkong, Indie
 • Scutiger ovinus – Bułgaria, Rosja, Ukraina
 • Secotium himalaicum – Nepal
 • Secotium sp. – Australia
 • Shiraia bambusicola – Chiny
 • Sparassis crispa – Chiny, Indie, Kanada, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina
 • Sporisorium cruentum – Chiny
 • Stereopsis hiscens – Malawi
 • Strobilomyces confusus – Hongkong, Meksyk
 • Strobilomyces coturnix – Madagaskar
 • Strobilomyces floccopus – Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Strobilomyces sp. – Madagaskar
 • Strobilomyces strobilaceus – Hongkong
 • Strobilomyces velutipes – Papua-Nowa Gwinea
 • Stropharia coronilla – Hongkong, Meksyk
 • Stropharia rugosoannulata – Hongkong, Rosja
 • Stropharia semiglobata – Hongkong
 • Suillus abietinus – Rosja
 • Suillus acidus – Meksyk
 • Suillus americanus – Hongkong, Meksyk, Rosja
 • Suillus bellinii – Hiszpania
 • Suillus bovinus – Bułgaria, Chiny, Hiszpania, Rosja, Turcja, Ukraina
 • Suillus brevipes – Hongkong, Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Suillus cavipes – Kanada, Meksyk, Rosja, Ukraina
 • Suillus granulatus – Armenia, Bułgaria, Chiny (z Hongkongiem), Hiszpania, Izrael, Laos, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Rosja, RPA, Tanzania, Ukraina, Urugwaj, Zambia
 • Suillus grevillei – Bułgaria, Chiny, Rosja, Turcja
 • Suillus hirtellus – Meksyk
 • Suillus lactifluus – Hongkong
 • Suillus luteus – Argentyna, Armenia, Białoruś, Bułgaria, Burundi, Chile, Chiny, Hiszpania, Malawi, Meksyk, Rosja, Turcja
 • Suillus pictus – Bhutan, Rosja
 • Suillus placidus – Rosja
 • Suillus plorans – Rosja
 • Suillus pseudobrevipes – Meksyk
 • Suillus pungens – Stany Zjednoczone
 • Suillus subluteus – Hongkong, Rosja
 • Suillus tomentosus – Hongkong, Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Suillus variegatus – Hiszpania, Rosja
 • Suillus viscidus – Rosja
 • Tephrocybe atrata – Meksyk
 • Terfezia arenaria – Hiszpania
 • Terfezia boudieri – Botswana, Turcja
 • Terfezia claveryi – Arabia Saudyjska, Hiszpania, Irak
 • Terfezia decaryi – Madagaskar
 • Terfezia leonis – Maroko
 • Terfezia leptoderma – Hiszpania
 • Terfezia pfeilii – Botswana, Namibia
 • Termitomyces albuminosus – Chiny (z Hongkongiem), Indie, Indonezja, Malezja, Singapur
 • Termitomyces aurantiacus – Benin, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Tajlandia, Tanzania, Uganda
 • Termitomyces clypeatus – Benin, Chiny (z Hongkongiem), Demokratyczna Republika Konga, Indie, Malawi, Malezja, Mozambik, Nigeria, Pakistan, Republika Środkowoafrykańska, Tajlandia, Zambia, Zimbabwe
 • Termitomyces cylindricus – Chiny
 • Termitomyces entolomoides – Demokratyczna Republika Konga, Malezja
 • Termitomyces eurhizus – Birma, Chiny, Filipiny, Indie, Kenia, Malawi, Malezja, Mozambik, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Zambia
 • Termitomyces fulginosus – Benin
 • Termitomyces globulus – Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Tajlandia
 • Termitomyces heimii – Chiny, Indie, Malezja, Pakistan
 • Termitomyces letestui – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Tanzania, Uganda
 • Termitomyces mammiformis – Demokratyczna Republika Konga, Nigeria
 • Termitomyces medius – Benin, Zambia
 • Termitomyces microcarpus – Chiny (z Hongkongiem), Demokratyczna Republika Konga, Filipiny, Indie, Malawi, Malezja, Mozambik, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Zambia
 • Termitomyces radicatus – Indie, Pakistan
 • Termitomyces robustus – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Nigeria, Uganda
 • Termitomyces schimperi – Benin, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Mozambik, Namibia, Republika Środkowoafrykańska, Zambia, Zimbabwe
 • Termitomyces singidensis – Tanzania
 • Termitomyces sp. – Angola, Ghana, Laos, Lesotho, Mozambik
 • Termitomyces striatus – Benin, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Filiiny, Indie, Kamerun, Kenia, Malawi, Malezja, Nigeria, Pakistan, RPA, Sierra Leone, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Termitomyces striatus var. aurantiacus – Demokratyczna Republika Konga
 • Termitomyces titanicus – Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Malawi, Zambia
 • Termitomyces umkowaanii – Namibia
 • Thamnolia vermicularis – Chiny
 • Thelephora ganbajun – Chiny
 • Thelephora paraguayensis – Meksyk
 • Tirmania nivea – Algieria, Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt, Libia, Maroko, Tunezja
 • Tirmania pinoyi – Algieria, Irak, Kuwejt, Libia
 • Trametes albida – Hongkong
 • Trametes cubensis – Brazylia
 • Trametes hirsuta – Hongkong, Nepal
 • Trametes ochracea – Brazylia
 • Trametes orientalis – Hongkong
 • Trametes pubescens – Hongkong
 • Trametes robiniophila – Chiny
 • Trametes sanguinea – Chiny
 • Trametes suaveolens – Kanada
 • Trametes versicolor – Chiny (z Hongkongiem), Laos, Meksyk
 • Tremella aurantia – Chiny
 • Tremella concrescens – Meksyk
 • Tremella foliacea – Chiny
 • Tremella fuciformis – Chiny (z Hongkongiem)
 • Tremella lutescens – Chiny
 • Tremella mesenterica – Chiny, Nepal
 • Tremella reticulata – Gwatemala
 • Tremellodendron schweinitzii – Meksyk
 • Tremiscus helvelloides – Rosja
 • Trichaptum trichomallum – Brazylia
 • Tricholoma atrosquamosum – Rosja
 • Tricholoma bakamatsutake – Chiny
 • Tricholoma caligatum – Chiny, Kanada, Maroko
 • Tricholoma equestre – Hiszpania, Polska
 • Tricholoma flavovirens – Białoruś, Bułgaria, Chiny, Gwatemala, Meksyk, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Tricholoma fulvum – Rosja
 • Tricholoma goniospermum – Hiszpania
 • Tricholoma imbricatum – Hongkong, Ukraina
 • Tricholoma magnivelare – Chiny, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Tricholoma matsutake – Bhutan, Chiny, KRL-D
 • Tricholoma mauritianum – Mauritius
 • Tricholoma mongolicum – Chiny
 • Tricholoma nauseosum – Algieria, Maroko
 • Tricholoma orirubens – Rosja
 • Tricholoma pessundatum – Hongkong
 • Tricholoma populinum – Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina
 • Tricholoma portentosum – Białoruś, Bułgaria, Chiny, Hiszpania, Kirgistan, Rosja, Słowenia, Ukraina
 • Tricholoma quercicola – Chiny
 • Tricholoma robustum – Ukraina
 • Tricholoma rutilans – Hongkong
 • Tricholoma saponaceum – Chiny, Ukraina
 • Tricholoma scabrum – Madagaskar
 • Tricholoma sejunctum – Chiny, Meksyk
 • Tricholoma sp. – Uganda
 • Tricholoma sulphureum – Indie, Urugwaj
 • Tricholoma terreum – Bułgaria, Chiny, Hiszpania, Rosja, Turcja, Ukraina
 • Tricholoma ustaloides – Meksyk
 • Tricholoma vaccinum – Meksyk
 • Tricholomopsis decora – Rosja
 • Tricholomopsis rutilans – Bułgaria, Rosja, Ukraina
 • Trogia infundibuliformis – Demokratyczna Republika Konga, Malawi
 • Trogia sp. – Gwatemala, Papua-Nowa Gwinea
 • Tuber aestivum – Chiny, Hiszpania, Turcja, Ukraina
 • Tuber borchii – Turcja
 • Tuber brumale – Chiny, Hiszpania
 • Tuber indicum – Chiny
 • Tuber melanosporum – Chiny, Hiszpania
 • Tuber oligospermum – Maroko
 • Tuber rufum – Chiny
 • Tuber sinosum – Chiny
 • Tuber sp. – Indie
 • Tubosaeta brunneosetosa – Malawi, Senegal
 • Tulostoma brumale – Stany Zjednoczone
 • Tylopilus ballouii – Hongkong
 • Tylopilus felleus – Meksyk, Ukraina
 • Tylopilus sp. – Benin
 • Tyromyces sulphureus – Chiny
 • Umbilicaria esculenta – Chiny
 • Usnea hirta – Kanada
 • Usnea sp. – Chiny
 • Ustilago maydis – Meksyk
 • Vanderbylia ungulata – Zambia
 • Vascellum curtisii – Meksyk
 • Vascellum intermedium – Meksyk
 • Vascellum pratense – Malawi, Meksyk
 • Vascellum qudenii – Meksyk
 • Verpa conica – Bułgaria
 • Volvariella bakeri – Kostaryka, Peru
 • Volvariella bombycina – Chiny (z Hongkongiem), Demokratyczna Republika Konga, Kostaryka, Meksyk, Tanzania, Ukraina
 • Volvariella diplasia – Indie
 • Volvariella earlei – Benin
 • Volvariella esculenta – Chiny, Madagaskar, Nigeria
 • Volvariella parvispora – Demokratyczna Republika Konga
 • Volvariella speciosa – Chile, Hongkong, Izrael, Kostaryka, Rosja, Stany Zjednoczone
 • Volvariella speciosa var. gloiocephala – Hongkong
 • Volvariella terastria – Indie
 • Volvariella volvacea – Benin, Chiny (z Hongkongiem), Ghana, Indie, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Meksyk, Nepal, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Reunion, Tajlandia, Tanzania
 • Wolfiporia extensa – Chiny (z Hongkongiem)
 • Wynnella silvicola – Chiny
 • Xanthoconium separans – Meksyk
 • Xerocomus badius – Bułgaria, Meksyk, Polska, Rosja, Słowenia, Turcja, Ukraina
 • Xerocomus chrysenteron – Bułgaria, Hongkong, Madagaskar, Meksyk, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina
 • Xerocomus pallidosporus – Demokratyczna Republika Konga, Malawi
 • Xerocomus parasiticus – Ukraina
 • Xerocomus rubellus – Rosja
 • Xerocomus soyeri – Malawi
 • Xerocomus spadiceus – Meksyk
 • Xerocomus subtomentosus – Białoruś, Bułgaria, Polska, Rosja, Słowenia
 • Xerocomus versicolor – Madagaskar
 • Xeromphalina campanella – Hongkong, Meksyk
 • Xerula radicata – Hongkong, Kostaryka, Malawi, Nepal
 • Xylaria papyrifera – Republika Środkowoafrykańska
 • Xylaria polymorpha – Hongkong, Indie

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Powiązane artykuły

Kategorie dla tego artykułu