Grabina Radziwiłłowska [historia i autorzy]

Grabina Radziwiłłowska – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska. Wieś położona jest w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie wieś się rozbudowuje, ponieważ wielu mieszkańców Warszawy i pobliskich miast wybiera ją na stałe miejsce swojego wypoczynku i zamieszkania. We wsi znajdują się trzy sklepy spożywcze, bar, salon fryzjerski i sklep z używaną odzieżą. W Grabinie Radziwiłłowskiej działa Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1928 roku.

Spis treści

Instytucje

 • Sołtys - Joanna Lis, obecna siedziba Grabina Radziwiłłowska ul. Kolejowa 17.
 • Rada sołecka: Stefania Szewczyk, Szczepan Jankowski, Janina Wasilewska.
 • OSP Grabina Radziwiłłowska (założona w 1928 roku)

Historia

Od 40 - 50 lat obserwowana jest ewolucja charakteru miejscowości - z wiejskiej zdominowanej przez sektor rolniczy w podmiejską. Do 1990 roku zauważalna była wzmożona tendencja do podejmowania najemnej pracy zarobkowej przez mieszkańców w zakładach państwowych w Skierniewicach, Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim, Ursusie i Warszawie. Rozwój aktywności uwarunkowany był poprawą połączeń komunikacyjnych z otoczeniem - położenie bezpośrednio przyległe do trasy dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem stacji kolejowej w Radziwiłłowie. Stąd też Grabina Radziwiłłowska była w gminie jedną z miejscowości, które najszybciej przekształciły się w osiedla.

W 1927 r. rozporządzeniem Rady Ministrów miejscowość przeniesiona z gminy Bolimów (powiat łowicki), do gminy Korabiewice.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa skierniewickiego.

Dojazd

Koleją - ze Skierniewic i Warszawy do stacji Radziwiłłów Mazowiecki, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie wsi. Pociągi w obu kierunkach odjeżdżają średnio co godzinę. Podróż do centrum Warszawy zajmuje od 50 do 70 minut.

Samochodem - ze Skierniewic i Warszawy drogą wojewódzką nr , należy skręcić w Puszczy Mariańskiej w kierunku Radziwiłłowa Mazowieckiego. Podróż do granic Warszawy zajmuje ok. 50 minut.

Plan miejscowości

Podział gruntów według sposobu użytkowania

 • Powierzchnia ogółem - 436,85 ha, w tym:
 • Grunty orne - 37,39%
 • Łąki i pastwiska - 19,64%
 • Lasy - 26,76%
 • Tereny zabudowane - 9,01%
 • Drogi - 3,38%
 • Wody - 2,24%
 • Pozostałe - 1,57%

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu