Gospodarka intensywna [historia i autorzy]

Gospodarka intensywna to taki system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez:

  • wzrost wydajności pracy
  • oszczędzanie surowców
  • modernizacje istniejących fabryk lub zastępowanie starych nowocześniejszymi
  • rozwój nowych technologii dzięki wysokim nakładom na naukę
  • większe w porównaniu do gospodarki ekstensywnej nakłady pieniędzy(kapitału)

Typowym przykładem gospodarek intensywnych są gospodarki Stanow Zjednoczonych oraz Japonii.

Przeciwstawieniem gospodarki intensywnej jest gospodarka ekstensywna, w której wzrost jest osiągany dzięki zwiększaniu liczby fabryk, uprawianego areału, liczby pracowników, ilości zużywanych surowców, ale bez zwiększenia wydajności pracy.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu