Gołąbek pokoju [historia i autorzy]

Gołąbek pokoju – symbol pokoju między narodami, używany przez różne ruchy pokojowe po II wojnie światowej, szczególnie chętnie przez sterowaną przez komunistów „Światową Radę Pokoju” i organizacje jej podległe.

Historia symbolu

Gołąb, w rzeczywistości ptak nie pokojowego usposobienia, lecz bardzo agresywny wobec innych przedstawicieli swej rodziny gołębiowatych, uzyskał status symbolu pokoju i spokoju już w Starym Testamencie Gen. 8, 10-11: „a poczekawszy jeszcze drugie siedem dni (Noe) powtóre wypuścił gołębicę z korabia / I wróciła do niego gołębica pod wieczór, a oto różdżka oliwy urwana w uściech jej, a tak poznał Noe, że opadły wody z wierzchu ziemi”. Ponownie gołąb pojawił się w Biblii w Nowym Testamencie (św. Marek 1,10, chrzest Jezusa: „a zarazem wystąpiwszy z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa, i Ducha jako gołębicę nań wstępującego”).

W starożytności uważano gołębie za „czyste ptaki”, nie posiadające żółci, która uważana była za źródło wszelakiego zła w ciele człowieka.

Nowoczesny symbol „gołębia pokoju” stworzył Pablo Picasso, wówczas członek francuskiej Partii Komunistycznej. Podczas „Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju” w 1948 r. we Wrocławiu na serwetce w restauracji przy hotelu Monopol przy ul. Świdnickiej. Otrzymał potem za to, sowiecką Nagrodę Lenina.

Reżim komunistyczny często wykorzystywał gołębie w celach propagandowych, np. przy światowych festiwalach młodzieżowych: w czasie VI. Festiwalu w Moskwie w roku 1957 wypuszczono z klatek na wolność parę tysięcy białych gołębi, nie licząc się z konsekwencjami wynikającymi z wysoce rozwiniętego popędu seksualnego tych ptaków i ich płodności – już dwa lata później naliczono w Moskwie 35 tys. gołębi tego gatunku.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu