Gazometria [historia i autorzy]

Gazometria – diagnostyczne badanie laboratoryjne krwi umożliwiające rozpoznanie i monitorowanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i wymiany gazowej organizmu. Polega na pobraniu krwi, najczęściej tętniczej (z tętnicy promieniowej lub udowej) bądź kapilarnej (z opuszki palca lub płatka ucha) do specjalnej heparynizowanej strzykawki. Po pobraniu krwi, strzykawkę należy szczelnie zamknąć tak, aby krew w strzykawce nie miała kontaktu z powietrzem.

Parametry

W badaniu oznacza się następujące parametry:

Parametry gazometrii krwi tętniczej
Symbol Nazwa i wyjaśnienie Norma
pH Ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych. 7,35 – 7,45
PaCO2, pCO2 Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi tętniczej. 32 – 45 mm Hg
HCO3-akt Aktualne stężenie wodorowęglanów w osoczu. 21 – 27 mmol/l
HCO3-std Standardowe stężenie wodorowęglanów. Zawartość wodorowęglanów w osoczu krwi wysycanej w temperaturze 38 °C mieszanką gazową o PaCO2 40 mm Hg, wzbogaconą o tlen do całkowitego wysycenia hemoglobiny. 21 – 25 mmol/l
BE Nadmiar zasad lub niedobór zasad. Różnica między należnym a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi. -2,3 – 2,3 mEq/l
PaO2, pO2 Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej. 75 – 100 mm Hg
ctCO2 Całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu. 22 – 28 mmol/l
SpO2, SaO2 Saturacja. Wysycenie tlenem hemoglobiny. 95 – 98%

Rozpoznawanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej

Badanie gazometryczne z uwzględnieniem obrazu klinicznego pozwala na pełną diagnostykę zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowych w organizmie człowieka.

Rozpoznawanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej na podstawie gazometrii krwi tętniczej
Rozpoznanie pH pCO2 HCO3-
Składowa oddechowa
Kwasica oddechowa Niewyrównana N
Częściowo wyrównana
Całkowicie wyrównana N
Zasadowica oddechowa Niewyrównana N
Częściowo wyrównana
Całkowicie wyrównana N
Składowa metaboliczna
Kwasica metaboliczna Niewyrównana N
Częściowo wyrównana
Całkowicie wyrównana N
Zasadowica metaboliczna Niewyrównana N
Częściowo wyrównana
Całkowicie wyrównana N
Składowa mieszana
Zaburzenia mieszane Kwasica metaboliczna i oddechowa
Zasadowica metaboliczna i oddechowa

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu