Gazeta Toruńska [historia i autorzy]

Gazeta Toruńska - pierwszy polski dziennik na Pomorzu, drukowany w drukarni Józefa Buszczyńskiego prz ulicy Mostowej 13 (początkowo drukarnia mieściła się przy ulicy Żeglarskiej), znanego działacza patriotycznego . Gazeta Toruńska była pierwszym pismem codziennym w języku polskim na Pomorzu Nadwiślańskim w zaborze pruskim. Odegrała ważną rolę w popularyzowaniu literatury i kultury polskiej, publikując utwory najwybitniejszych jej twórców, a także przekłady. Była zasłużoną w obronie przed germanizacją, represjonowana przez władze niemieckie; współpracowali z Gazetą m.in. J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, W. Kętrzyński. Paradoksem dziejów jest, to że tak zasłużona dla obrony polskości "Gazeta Toruńska" zakończyła swój żywot w dwa lata po przyłączeniu Pomorza do Polski. W latach 20. XX wieku rynek zdominowały pisma partyjne. Dla działającej ponad podziałami "Toruńskiej" miejsca (i czytelników) zabrakło.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu