Gazeta Podatkowa [historia i autorzy]

Gazeta Podatkowa – ogólnopolski dziennik ukazujący się od 12 stycznia 2004 roku (do 30 czerwca 2004 roku wydawany jako „Twoja Gazeta Podatkowa”). Ukazuje się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. Informacje publikowane w dzienniku pogrupowane są według działów tematycznych:

 • Aktualności i sygnały
 • O czym Czytelnik wiedzieć powinien
 • Rozliczamy podatek dochodowy
 • VAT i akcyza
 • Prawo pracy w praktyce
 • Składki ZUS
 • Emerytury, renty, zasiłki
 • Rachunkowość dla każdego
 • Postępowanie przed fiskusem
 • Spółki i wspólnicy
 • Wskazówki dla przedsiębiorcy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Obrót gospodarczy
 • Z listów od Czytelników
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawnik radzi
 • Wskaźniki i stawki

Gazeta Podatkowa dostępna jest w wolnej sprzedaży kioskowej oraz w prenumeracie, która gwarantuje Prenumeratorom najwięcej przywilejów i korzyści, m.in. bezpłatny dostęp do wersji internetowej dziennika (www.gazetapodatkowa.pl) na cały okres prenumeraty.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu