Gazeta Lwowska (1810-1939) [historia i autorzy]

Gazeta Lwowska – polski dziennik wydawany w latach 1810–1939.

W latach 1810–1918 „Gazeta Lwowska” była organem prasowym władz zaboru austriackiego i początkowo ograniczała się do publikowania ogłoszeń urzędowych, jednak od 1873 roku, kiedy stanowisko redaktora naczelnego objął Władysław Łoziński, zamieszczała wiadomości krajowe i zagraniczne oraz felietony, a od kolejnego roku publikowała stały dodatek miesięczny „Przewodnik Naukowy i Literacki” poświęcony literaturze, historii, geografii, etnografii i ekonomii. Z „Gazetą Lwowską” współpracowali m.in. Adam Krechowiecki, Ludwik Kubala, bracia Walery i Władysław Łozińscy, Karol Szajnocha, Józef Szujski, Alfred Wysocki.

Po wybuchu I wojny światowej, we wrześniu 1914 roku, wobec ofensywy armii rosyjskiej i okupacji Lwowa, redakcja „Gazety Lwowskiej” na krótko (do czerwca 1915) przeniosła się do Nowego Sącza.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu