Funkcja stabilizacyjna [historia i autorzy]

Funkcja stabilizacyjna finansów publicznych polega na wykorzystywaniu dochodów i wydatków obejmowanych tymi finansami do oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą kraju. Za pomocą przepływów pieniężnych dąży się przede wszystkim do przywrócenia naruszonej równowagi, przeciwdziała się załamaniom koniunktury gospodarczej, zapobiega inflacji.

Źródło: Finanse publiczne w Polsce. Warszawa 2008.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu