Fundacja Mam Marzenie [historia i autorzy]

Fundacja Mam Marzenie (FMM) – organizacja pozarządowa założona 14 czerwca 2003 roku przez Piotra Piwowarczyka w Krakowie. Wzorowana jest na amerykańskiej fundacji Make-a-Wish, zajmującej się spełnianiem marzeń ciężko chorych dzieci, której pierwszym spełnionym marzeniem było marzenie chorego na białaczkę Chrisa Greiciusa. FMM posiada status organizacji pożytku publicznego. Od października 2007 roku ambasadorem Fundacji jest Małgorzata Kożuchowska.

Spis treści

Cel Fundacji Mam Marzenie

Fundacja Mam Marzenie powstała, aby spełniać marzenia chorych polskich dzieci, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Działalność ta pozwala dzieciom i ich rodzinom zapomnieć o trudach walki z chorobą, dodać sił w dalszym leczeniu i dać odrobinę nadziei na przyszłość. Opiera się w swych działaniach na pracy przeszkolonych wolontariuszy. W proces realizacji marzenia włączani są oprócz wolontariuszy, rodzice, lekarze jak również najbliższe otoczenie dziecka. Realizacja marzenia wymaga zawsze zgody lekarza prowadzącego, opiekującego się podopiecznym fundacji. Choć wyobraźnia dzieci nie zna granic, ich marzenia można podzielić na cztery kategorie:

 • chciałbym dostać...( rower, lalkę Barbie, komputer)
 • chciałbym być...( księżniczką, strażakiem, modelką, policjantem)
 • chciałbym spotkać...( Papieża, Prezydenta, znanego piłkarza)
 • chciałbym zobaczyć...( delfiny, Disneyland, morze egejskie)

Obecnie fundacja spełniła marzenia ponad 5876 dzieci. (Stan na 14 kwietnia 2015).

Organizacja wewnętrzna

Aby zminimalizować koszty, fundacja posiada jedynie biuro w Krakowie. Biuro to jest siedzibą główną Fundacji. W pozostałych miastach działalność prowadzona jest przez wolontariuszy w domach, zaś spotkania odbywają się w użyczonych do dyspozycji Fundacji lokalach. Fundacja składa się z 16 oddziałów: Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław. Pracę każdego oddziału organizuje wybierany przez wolontariuszy oddziału – koordynator.

Zarząd Fundacji odpowiada za realizacje jej celów jak również kieruje bieżącą działalnością FMM. Wybierany jest na 3-letnią kadencję drogą konkursu przeprowadzonego wśród wolontariuszy fundacji. W skład Zarządu wchodzą obecnie : Karolina Adamska (Prezes) , Magdalena Zagrajek (Wiceprezes), Monika Pałka, Sebastian Uzar, Jacek Owczarz (stan na 14 kwietnia 2015). Nad działalnością Zarządu nadzór sprawuje Rada Programowa w skład której wchodzą: Małgorzata Dankowska, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Łaszcz (dziennikarka TVN 24), dr n. med Teresa Weber, Wojciech Skorupski.

Finansowanie działań fundacji

Fundacja pozyskuje pieniądze na realizacje marzeń z:

a) darów rzeczowych, pieniężnych osób indywidualnych

b) wpłat z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego

c) zbiórek publicznych w formie pakowania zakupów w supermarketach w zamian za dobrowolne datki (nie prowadzi się kwest ulicznych)

d) środków przekazywanych przez firm i organizacje wspierające działania fundacji w ramach programu "Adopcja Marzeń"

e) środków przekazanych przez gości uroczystości weselnych i pogrzebowych w ramach programu "Zamień kwiaty na marzenia"

f) nawiązek i świadczeń zasądzonych przez sądy karne.

Fundacja Mam Marzenie opiera swoja działalność wyłącznie na pracy wolontariuszy. W praktyce oznacza to że wszystkie osoby pracujące w jej ramach nad wypełnianiem jej misji statutowej wykonują swoją pracę pro bono ( włączając Zarząd, Radę Programową i koordynatorów oddziałów). Pozwala to na zminimalizowanie kosztów administracyjnych do niecałych 5% funduszy pozyskanych na działalność statutową – pozostałe 95% przeznaczone jest na spełnianie marzeń dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.

Dzień Marzeń

W 2009 roku jeden z podopiecznych Fundacji wypowiedział nietypowe marzenie. Chłopak poprosił o organizacje badań profilaktycznych dla dzieciaków z jego miejscowości, żeby żadne nie zachorowało na raka. Marzenie to stało się inspiracją do organizacji Ogólnopolskiego Dnia Marzeń, którego celem jest zwrócenie uwagi rodziców na regularne badania profilaktyczne. Każdy z oddziałów Fundacji przygotowuje w tym dniu badania profilaktyczne dla dzieci, zbiórkę krwi oraz festyn z wieloma atrakcjami.

 • I Dzień Marzeń odbył się 12 września 2009 roku;
 • II Dzień Marzeń 18 września 2010;
 • III Dzień Marzeń 8 października 2011;
 • IV Dzień Marzeń 11 maja 2012;
 • V Dzień Marzeń 11 maja 2013 pod patronatem m.in. Rzecznika Praw Dziecka;
 • VI Dzień Marzeń 17 maja 2014 pod hasłem "Walczymy z rakiem, burakiem";
 • VII Dzień Marzeń 16 maja 2015.

Wyróżnienia przyznane Fundacji

 • Kryształy Soli 2006 - nagroda województwa małopolskiego w kategorii polityka społeczna "za całokształt działań na rzecz chorych dzieci i ich rodzin;
 • Statuetka i Dyplom Uznania „Za szczególną wrażliwość na ludzkie potrzeby oraz nieocenioną pomoc w ratowaniu życia” Perły Medycyny 2009
 • Nagroda Św. Kamila 2011 – wyróżnienie w kategorii Instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami "za skuteczne spełnianie najskrytszych marzeń chorych dzieci oraz upowszechnianie idei wolontariatu"

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu