Fundacja Centrum Europejskie Natolin [historia i autorzy]

Centrum Europejskie Natolin - to fundacja zarejestrowana 10 września 1993 roku. Zajmuje się problematyką integracji europejskiej, prowadząc projekty badawcze, informacyjne i edukacyjne. Centrum posiada siedzibę w natolińskim kompleksie pałacowo-parkowym, który pochodzi z epoki romantyzmu.

Spis treści

Cele statutowe

Do statutowych celów Fundacji Centrum Europejskie Natolin należą:

Organy CEN

Zarząd Fundacji Centrum Europejskie Natolin:

Agnieszka Czachowska-Aussenberg

- Dyrektor - Członek Zarządu

Grzegorz Tkaczyk

- Zastępca Dyrektora Fundacji - Członek Zarządu

Rada Fundacji Centrum Europejskie Natolin:

 • Renata Stawarska
 • Przemysław Krajewski
 • Ewa Ośniecka-Tamecka
 • Andrzej Harasimowicz
 • Jacek Saryusz-Wolski
 • Paweł Samecki
 • Tadeusz Żółtowski
 • Jan Zagajewski

Projekty badawcze

Centrum Europejskie Natolin jest ośrodkiem analitycznym zajmującym się kwestiami integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa Euro-Atlantyckiego. CEN jest miejscem spotkań i debaty przedstawicieli świata nauki, think-tanków oraz praktyków.

Realizowane w CEN programy badawcze dotyczą zagadnień związanych z:

 • rozwojem idei i koncepcji integracji europejskiej
 • instytucjonalno-prawnymi podstawami funkcjonowania Unii Europejskiej
 • strategicznymi i instytucjonalnymi podstawami sojuszu Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy
 • problematyką wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE
 • politycznymi i kulturowymi aspektami oddziaływania Unii Europejskiej na państwa objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa oraz Rosję

Zespół

 • Dr hab. Marek A. Cichocki
 • Dr hab. Artur Gruszczak
 • Karolina Czerwińska

Publikacje Centrum

 • Nowa Europa
 • Analizy natolińskie
 • Komentarze natolińskie
 • Forum natolińskie
 • Forum Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE
 • Zeszyty CEN

Partnerzy

 • Kolegium Europejskie
 • Ministerstwo Obrony Narodowej[1]
 • Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 • Wilton Park
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego[2]
 • Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • FORNET - a European Foreign Policy Research Network[3]
 • The Center for European Policy Analysis (CEPA)[4]
 • Institute for Europaeische Politikforschung (IEP)[5]

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu