Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko [historia i autorzy]

Fundacja Mimo Wszystko – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Krakowie, zajmująca się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej z innych przyczyn.

Fundacja została zarejestrowana 26 września 2003 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000174486. Jej założycielką jest Anna Dymna. Funkcję prezesa fundacji pełni społecznie.

Fundacja została powołana, aby ratować grupę dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska w podkrakowskich Radwanowicach, którzy utracili prawo do korzystania z tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowanych z budżetu państwa. Z czasem zakres działań fundacji znacznie się poszerzył. Obecnie wspiera ona osoby chore i niepełnosprawne w całej Polsce: funduje stypendia, prowadzi subkonta, koordynuje prace wolontariuszy, dofinansowuje rehabilitację i leczenie, organizuje plenerowe imprezy integracyjne oraz aukcje i buduje dwa ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne. Wspiera również działalność Teatru Radwanek.

Spis treści

Cele formalne i struktura

Cele statutowe Fundacji

 • pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd:

 • Anna Dymna – prezes (funkcja sprawowana społecznie)
 • Maja Jaworska – wiceprezes, dyrektor Fundacji

Rada Fundacji:

 • Marta Jędrysiak-Strózik – przewodnicząca
 • Tadeusz Isakowicz-Zaleski – członek
 • Wiesław Szatkowski – członek
 • Wojciech Bonowicz – członek

Działalność

Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla Osób Niepełnosprawnych Dolina Słońca

Ośrodek mieści się w podkrakowskich Radwanowicach, w tamtejszym zabytkowym dworze. Jest kontynuacją funkcjonowania Warsztatów Terapii ArtystycznejMimo Wszystko, które Fundacja Anny Dymnej utworzyła 20 lutego 2004 na terenie schroniska dla osób niepełnosprawnych prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta. Stały się miejscem pracy oraz rehabilitacji dla 26 osób niepełnosprawnych intelektualnie, które straciły prawo do korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowanych przez budżet państwa (po wejściu w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002).

Realizacja inwestycji rozpoczęła się we wrześniu 2008. Nazwę „Dolina Słońca” wymyślili podopieczni, którzy korzystają z tamtejszych Warsztatów Terapii Artystycznej prowadzonych przez Fundację Anny Dymnej. Budowa ośrodka była możliwa dzięki życzliwości Fundacji im. Brata Alberta, która przekazała na ten cel osiem hektarów położonych w malowniczym krajobrazie podkrakowskiej miejscowości. Środki finansowe na budowę „Doliny Słońca” pochodziły w ogromnej mierze z wpłat 1% podatku dochodowego, które przekazali darczyńcy z całej Polski.

24 października 2011 fundacja Annny Dymnej otrzymała pozwolenie na użytkowanie „Doliny Słońca”. Obecnie funkcjonują w niej Warsztaty Terapii Artystycznej. Z obiektów korzystają również podopieczni Fundacji im. Brata Alberta. W styczniu 2011 otrzymali oni, do bezpłatnego użytkowania, dwa pawilony, w których uruchomiona została m.in. świetlica terapeutyczna oraz środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe pięć pawilonów, jakie wchodzą w skład „Doliny Słońca”, nadal jest wyposażanych. Uroczyste otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Dolina Słońca” jest zaplanowane na wrzesień 2013. Fundacja Anny Dymnej będzie wówczas obchodziła swoje 10-lecie.

Teatr Radwanek

Teatr Radwanek to amatorska grupa teatralna złożona z osób niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkańców schroniska Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, w tym także podopiecznych Warsztatów Terapii Artystycznej, które prowadzi Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Grupa powstała w 1990 od tego czasu przygotowała kilkanaście przedstawień teatralnych, z których część była prezentowana w trakcie Albertiany na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od 2001 spektakle reżyseruje Anna Dymna, a głosu baśniowym postaciom w przedstawieniach teatrzyku użyczają krakowscy aktorzy , m.in.: Anna Dymna, Anna Polony, Jerzy Trela, Tadeusz Huk, Elżbieta Karkoszka i Ewa Kaim.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana

Albertiana to projekt, który Fundacja Mimo Wszystko organizuje co roku wspólnie z Fundacją im. Brata Alberta. Jego celem jest promocja dorobku artystycznego oraz twórczej ekspresji osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2001. Pomysłodawczynią imprezy jest Anna Dymna.

Każdego roku w Albertianie udział bierze ok. 1000 niepełnosprawnych artystów. Eliminacje do konkursu przeprowadzane są w pięciu regionach kraju. Od 2007, oprócz zespołów teatralnych, w konkursie biorą również udział niepełnosprawni intelektualnie wokaliści.

Zwycięzcy eliminacji przedstawiają swoje spektakle podczas finału, który odbywa się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Prócz nagród rzeczowych, otrzymują Maski Krakowskich Teatrów wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie. Laureaci drugich miejsc prezentują się na krakowskim Rynku Głównym w trakcie Ogólnopolskich Dni Integracji Zwyciężać mimo wszystko. Nagradzani są także statuetkami Albercików, wykonanymi przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Otłoczynie.

Festiwalową galę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego co roku prowadzą Anna Dymna i Lidia Jazgar. Gośćmi tej uroczystości są przedstawiciele władz samorządowych Małopolski, duchowieństwa, Bractwa Kurkowego, a także liczne grono dziennikarzy. Autorem słów hymnu Albertiany jest Czesław Miłosz, muzyki − Abel Korzeniowski. Podczas ceremonii otwarcia, gdy unosi się kurtyna Siemiradzkiego, wykonuje go Chór Młodej Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Rafała Marchewczyka.

Podczas finału Festiwalu wręczany jest Medal Świętego Brata Alberta (przyznaje się go od 1997). Wyróżnienie otrzymują osoby szczególnie zasłużone w niesieniu pomocy ludziom niepełnosprawnym. Jego laureatami są wybitne osobistości z kraju i z zagranicy: duchowni, politycy oraz osoby prywatne bezinteresownie poświęcające się pracy społecznej. W gronie tym znajdują się m.in.: ks. kardynał Franciszek Macharski (1997), prof.Zbigniew Brzeziński (1998), premier Jerzy Buzek (1998), Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie (1999), ks. kardynał Stanisław Dziwisz (2000), Robert Korzeniowski (2001), księstwo Irina i Hubert Wittgenstein (2002), prof. Andrzej Zoll (2003), Eleni Tzoka (2004), Roman Kluska (2005), Ewa Błaszczyk (2006), Marek Kamiński (2007), Paweł Kukiz (2008) i Ewelina Flinta (2009). Autorem projektu Medalu Świętego Brata Alberta jest Krzysztof Sieprawski, podopieczny Fundacji im. Brata Alberta. Wykonawstwem medalu zajmuje się społecznie Wiesław Kłeczka z Pracowni Brązowniczej w Krzeszowicach.

Biuro Młodych

Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko powstało z inicjatywy studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Skupia wolontariuszy. Zainaugurowało działalność 3 grudnia 2004 w klubie Pod Jaszczurami. Przeprowadzono wówczas aukcję charytatywną prac profesorów, studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Spotkaniu towarzyszyły dwa koncerty zatytułowane Mistrz i uczeń studentom. Dochód został przeznaczony na pomoc dla Andrzeja ― studenta socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biuro Młodych skupia wolontariuszy w różnym wieku: gimnazjalistów, licealistów, studentów i osoby dorosłe. Wspierają oni codzienną działalność Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, podejmując również własne inicjatywy charytatywne. M.in. organizują aukcje, koncerty, wystawy, sprawują indywidualną opiekę nad osobami chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi oraz uczestniczą w projektach innych organizacji pozarządowych. Do najbardziej znaczących akcji przeprowadzanych przez wolontariuszy z Biura należą coroczne kiermasze prac studentów Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Warszawy, które odbywają się na krakowskich Plantach w ramach Ogólnopolskich Dni Integracji Zwyciężać mimo wszystko.

Ogólnopolskie Dni Integracji Zwyciężać mimo wszystko

Pierwsza edycja imprezy, którą Fundacja Mimo Wszystko organizuje co roku na krakowskim Rynku Głównym, przy współpracy Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Centrum Kultury, władz Krakowa oraz Telewizji Polskiej, odbyła się w 2004. W jej trakcie, na estradzie ustawionej pod wieżą ratuszową oraz specjalnej planszy i boisku, swój kunszt demonstrują m.in. najbardziej utytułowani szermierze, rugbyści na wózkach, sztangiści, niewidomi piłkarze, drużyny Olimpiad Specjalnych, niepełnosprawni reprezentanci Polski w koszykówce i siatkówce. Zawodom sportowym towarzyszą przeglądy teatralne oraz kiermasze, na których prezentowane jest rękodzieło podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Warsztatów Terapii Artystycznej z całego kraju. Imprezę otwiera konferencja i dyskusja panelowa z udziałem lekarzy, psychologów oraz terapeutów, dotycząca sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2007 gośćmi Ogólnopolskich Dni Integracji Zwyciężać mimo wszystko są osoby po przeszczepach, uczestnicy rajdu rowerowego z Zabrza do Krakowa Z Sercem Zaczarowanej Piosence, a także wielu luminiarzy polskiej medycyny, m.in.: prof. Jerzy Sadowski, prof. Aleksander Skotnicki, dr Piotr Przybyłowski, dr hab. Marek Wyczółkowski, prof. Marian Zembala.

Ideą Ogólnopolskich Dni Integracji Zwyciężać mimo wszystko, w które angażują się gwiazdy polskiego sportu, kina i estrady (m.in. Rafał Kubacki, Dariusz Michalczewski, Maciej Stuhr, Zbigniew Zamachowski, Włodzimierz Szaranowicz) jest pokazanie, jak ogromne możliwości drzemią w każdym człowieku; że realizacja zamierzeń oraz czerpanie z życia radości nie są ograniczone posiadaniem dobrego zdrowia, wzroku, słuchu, sprawnych rąk albo nóg — że źródło spełnienia leży tak naprawdę w głębi człowieka. Imprezę kończy co roku wielki koncert Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, z udziałem artystów polskiej estrady, aktorów oraz laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Celem koncertu jest promocja działań fundacji Anny Dymnej.

Od 2009, podczas Ogólnopolskich Dni Integracji Zwyciężać mimo wszystko, Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko honoruje osoby niepełnosprawne Medalem Wielkiej Wyprawy.

Organizację imprezy wspomagają wolontariusze Biura Młodych Fundacji Mimo Wszystko , Fundacji im. Leopolda Kronenberga, wojsko oraz Pokojowe Patrole Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty

Pomysłodawcami kiluetapowego konkursu dla uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych są Anna Dymna, Mateusz Dzieduszycki i Marta Kądziela. Od 2005 Fundacja Mimo Wszystko współorganizuje festiwal wspólnie z Narodowym Centrum Kultury i Telewizją Polską S.A., przy udziale finansowym Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Kultury oraz Fundacji im. Leopolda Kronenberga. Finał imprezy (pierwszy odbył się 5 czerwca 2005) ma miejsce na krakowskim Rynku Głównym, w ramach Ogólnopolskich Dni Integracji Zwyciężać mimo wszystko. W projekcie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko biorą udział największe gwiazdy polskiej etrady. Od pierwszej edycji konkursu jego duchową patronką jest Irena Santor.

Projekt Zaczarowane Radio Kraków

Zaczarowane Radio Kraków to cykl koncertów, które odbywają się w Studiu im. Romany Bobrowskiej Polskiego Radiu Kraków. Pierwszy koncert „Wiosna, ach to Ty!” miał miejsce w kwietniu 2009. W wydarzeniu biorą udział finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty oraz zaproszone gwiazdy. Na radiowej scenie zaśpiewali m.in. Anna Szałapak, Agnieszka Chrzanowska, Halina Mlynkova, Robert Kasprzycki, Grzegorz Turnau. Celem projektu jest promowanie utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych. Pomysłodawczynią Zaczarowane Radia Kraków jest Anna Dymna. Kierownikiem muzycznym projektu oraz autorem wszystkich aranżacji wykonywanych utworów – Andrzej Zarycki. Koncerty prowadzą Anna Dymna i Lidia Jazgar. Cykl organizuje Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, a Radio Kraków jest jego współorganizatorem.

Projekt Każdy ma swoje Kilimandżaro

Po raz pierwszy projekt Każdy ma swoje Kilimandżaro został zrealizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko w 2008. Jego celem jest organizacja wypraw w miejsca, które — pozornie — wydają się niedostępne dla osób fizycznie niepełnosprawnych. Pierwszą z takich podróży, która rozpoczęła się 27 września 2008, była wyprawa dziewięciu osób z fizyczną niepełnosprawnością do Afryki i zdobycie przez nie szczytu najwyższego wzniesienia tego kontynentu — Kilimandżaro (5895 m n.p.m.). Towarzyszyli im członkowie ekipy technicznej oraz realizatorzy TVP. Operatorem projektu był Africa Line Adventure Club. Patronat nad wyprawą objął prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Z 9-osobowej ekipy osób niepełnosprawnych na szczyt Kilimandżaro dotarła piątka uczestników. Stało się to 5 października o 8.00 czasu polskiego. Pieniądze na przelot do Afryki, opiekę medyczną i eksplorację góry pochodziły wyłącznie od sponsorów.

Nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, ukazała się książka relacjonująca tę niezwykłą wyprawę pt. Każdy ma swoje Kilimandżaro autorstwa Małgorzaty Wach.

Osoby niepełnosprawne, które wzięły udział w projekcie Kilimandżaro 2008 – Mimo Wszystko:

 • Angelika Chrapkiewicz-Gądek — ur. 1980, porusza się na wózku, cierpi na dystrofię mięśniową;
 • Katarzyna Rogowiec — ur. 1977, jako 3-letnie dziecko straciła obie ręce;
 • Krzysztof Gardaś — ur. 1970, w wypadku motocyklowym doznał poważnego urazu kręgosłupa, porusza się o kulach;
 • Krzysztof Głombowicz — ur. 1958, po chorobie Heinego-Medina, korzysta z aparatu ortopedycznego, porusza się o kulach;
 • Jan Mela — ur. 1988, w wyniku porażenia prądem stracił lewe podudzie i prawe przedramię;
 • Piotr Pogon — ur. 1967, leczy się onkologicznie, przeszedł resekcję płuca;
 • Jarosław Rola — ur. 1980, w wyniku porażenia prądem stracił obie nogi;
 • Piotr Truszkowski — ur. 1979, w wyniku porażenia prądem stracił obie nogi;
 • Łukasz Żelechowski — ur. 1981, osoba niewidoma od urodzenia;

Projekt Małe Kilimandżaro

„Małe Kilimandżaro” jest kontynuacją projektu „Każdy ma swoje Kilimandżaro”. Dwa razy w roku Fundacja organizuje wyprawy na terenie Polski, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne. W każdy z projektów włączają się wolontariusze. Realizacja „Małego Kilimandżaro” jest też możliwa dzięki pomocy i zaangażowaniu Darczyńców, którzy finansują i wspierają logistycznie poszczególne projekty.

Inwestycje budowlane

Fundacja realizuje dwie inwestycje budowlane:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Tearapeutyczny Dolina Słońca w Radwanowicach o docelowej powierzchni użytkowej 3800 m².
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Spotkajmy się w Lubiatowie na terenie dawnej jednostki wojsk rakietowych o powierzchni 4,1 ha.

Źródła finansowania

Fundacja utrzymuje się główne z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (89,71% wszystkich przychodów) oraz z dotacji celowych PFRON, MKiDN i NCK. W 2010 Fundacja osiągnęła przychód z działalności statutowej w wysokości 15 277 541,37 PLN i poniosła koszt tej działalności w wysokości 10 463 932,15 PLN. W 2012 z tytułu 1% na konto fundacji wpłynęło 7 582 628,17 PLN, a zysk netto wyniósł 2 646 784,83 PLN

Wyróżnienia przyznane Fundacji

 • Dyplom Benemerenti — nagroda Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego;
 • Lodołamacz 2007 — nagroda Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;
 • Sukces Roku 2007 w Ochronie Zdrowia — Liderzy Medycyny — nagroda miesięcznika Menedżer Zdrowia;
 • Pro Infantis Bono — nagroda Rzecznika Praw Dziecka RP;
 • Złota statuetka i dyplom uznania w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2010.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu