Frakcje w Parlamencie Europejskim [historia i autorzy]

Frakcje w Parlamencie Europejskim – grupy w Parlamencie Europejskim zrzeszające eurodeputowanych z różnych państw według przynależności politycznej.

Regulacje prawne

Frakcje zostały formalnie uznane w 1953 przez Zgromadzenie Parlamentarne EWWiS. Minimalną liczbę członków tworzących nową grupę określono na dziewięciu. Obecnie wszelkie kwestie dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup politycznych Parlamentu Europejskiego zawiera jego regulamin. W czasie IV i V kadencji PE (1994–2004) do utworzenia nowej frakcji limity wynosiły odpowiednio:

 • brak możliwości powołania frakcji przez przedstawicieli jednego państwa,
 • 23 deputowanych z dwóch państw,
 • 18 deputowanych z trzech państw,
 • 14 deputowanych z czterech lub więcej państw.

W VI kadencji (2004–2009) do utworzenia nowej frakcji trzeba było posłów z co najmniej jednej piątej państw członkowskich:

 • 19 deputowanych z pięciu państw (2004–2006),
 • 20 deputowanych z sześciu państw (2007–2009).

Do zmiany w trakcie kadencji doszło w związku z rozszerzeniem UE z dniem 1 stycznia 2007 o dwa nowe państwa członkowskie (Rumunia, Bułgaria).

9 lipca 2008 Parlament przyjął nową zasadę, na mocy której w nowej kadencji (2009–2014) limit podniesiony został do 25 deputowanych reprezentujących minimum 7 państw (jedna czwarta państw członkowskich). Limit ten ma nie ulec zmianie nawet w przypadku kolejnego rozszerzenia UE w trakcie kadencji o jedno nowe państwo członkowskie (Chorwacja).

Istniejące

 • Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP) – najliczniejsza obecnie frakcja w PE. Składa się z polityków o poglądach: umiarkowanie konserwatywnych, chadeckich i konserwatywno-liberalnych.
 • Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D) – druga co do wielkości grupa w PE. Skupia deputowanych o poglądach: socjalistycznych i socjaldemokratycznych.
 • Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) – trzecia co do wielkości grupa w PE. Reprezentuje deputowanych o orientacji: liberalnej i demokratycznej.
 • Zieloni - Wolny Sojusz Europejski (Greens/EFA) - czwarta co do wielkości frakcja w PE. Zasiadają w niej deputowani reprezentujący nurty zielonej polityki, pacyfizmu oraz regionalizmu.
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) - piąta pod względem wielkości siła polityczna w PE. Zrzesza deputowanych o poglądach: konserwatywnych, konserwatywno-liberalnych, narodowo-konserwatywnych, katolicko-narodowych i część o orientacji eurosceptycznej.
 • Zjednoczona Lewica Europejska - Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) - szósta pod względem wielkości frakcja w PE. Gromadzi deputowanych o poglądach: komunistycznych, socjalistycznych i ekosocjalistycznych.
 • Europa Wolności i Demokracji (EFD) - siódma, najmniej liczna frakcja w PE. Jej deputowani to głównie konserwatyści, konserwatywni liberałowie, narodowi konserwatyści, narodowi katolicy i eurosceptycy.

Niektóre frakcje historyczne

 • Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci (EPP-ED) funkcjonowała w latach 1999-2009, była najliczniejsza w PE, po odejściu Brytyjskiej Partii Konserwatywnej, Węgierskiego Forum Demokratycznego, Czeskiej ODS oraz utworzenia przez te trzy partie razem z Polskim PiS, Łotewskim TB/TNNK skupionymi wokół prawicowej UEN, Holenderską ChristenUnie należącą do eurosceptycznej IND/DEM a także niezrzeszonymi w żadnej grupie Belgijską LD i Litewską AWPL nowej frakcji konserwatywnej została powtórnie przekształcona w istniejącą między 17 lipca 1979 a 20 lipca 1999 Europejską Partię Ludową (EPP), grupowała deputowanych chadeckich i umiarkowanie konserwatywnych.
 • Unia na rzecz Europy Narodów (UEN) – funkcjonowała w latach 1999-2009, grupowała deputowanych konserwatywnych i umiarkowanie eurosceptycznych.
 • Niepodległość i Demokracja (IND/DEM) – funkcjonowała w latach 2004-2009, eurosceptyczna, grupująca zarówno liberałów jak i konserwatystów.
 • Tożsamość, Tradycja i Suwerenność (ITS) – powołana przez polityków całkowicie przeciwnych idei integracji europejskiej w obecnym kształcie i uchodzących za prawicowych ekstremistów. Istniała w okresie między 15 stycznia a 14 listopada 2007.
 • Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności – funkcjonowała w latach 1999–2004, zrzeszając deputowanych z partii o nastawieniu eurosceptycznym. Po wyborach w 2004 przekształciła się w grupę Niepodległość i Demokracja.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu