Fałszywy przyjaciel [historia i autorzy]

Fałszywy przyjaciel (ang. False friend) – para słów lub wyrażeń brzmiących w dwóch językach tak samo lub podobnie, ale mających inne znaczenia.

Spis treści

Problem fałszywych przyjaciół

"Fałszywi przyjaciele" mogą sprawiać problemy podczas nauki obcych języków. Z problemem tym spotykają się lektorzy i nauczyciele danego języka. Trudności z właściwym rozpoznaniem takich wyrazów mają też niekiedy tłumacze i to nie tylko początkujący, stąd też często mówi się też o "fałszywych przyjaciołach tłumacza".

Fałszywi przyjaciele są czasami wykorzystywani w komediach i różnych grach słów.

Przypadki występowania

Zapożyczenie ze zmianą znaczenia

Słowo zapożyczone z jednego języka ma inne znaczenie w językach zapożyczających słowo.

 • Przykład:
  • ang. Preservative (środek konserwujący) → niem. die Präservative, rumuńskie prezervativ, włoskie i hiszpańskie preservativo, fr. préservatif, pol. prezerwatywa (kondom).
  • ang. eventually → pol. ostatecznie, w końcu. Polskie ewentualnie to po ang. if need be.

Homonimy i homofony

Również homonimy i homofony mogą być fałszywymi przyjaciółmi.

 • Przykłady:
  • Polskie czerstwy i czeskie čerstvý (świeży)
  • niem. Rat (porada, wskazówka) i ang. rat (szczur)
  • wł. cena (kolacja) i pol. cena (koszt)
  • wł. colazione (śniadanie) i pol. kolacja

Homografy

Jeżeli język ma w alfabecie innym niż łaciński litery podobnie lub tak samo wyglądające litery, może sprawiać problemy z czytaniem.

 • Przykłady:
  • Grecka litera Ρ i cyrylicka Р z P
  • cyrylicka В i B
  • cyrylicka С i C
  • cyrylicka Н i H

Inne przykłady

Język rosyjski Język polski
запомнить (wym. zapomnit') zapamiętać
ковёр (wym. kawior) dywan
диван (wym. diwan) kanapa
пушка (wym. puszka) armata
стул (wym. stuł) krzesło
листопад (wym. listopad) pora opadania liści
зажигать (wym. zażygat') zapalać
крoвать (wym. krawat') łóżko
сутки (wym. sutki) doba

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu