Europejska Konfederacja Związków Zawodowych [historia i autorzy]

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ang. European Trade Union Confederation, ETUC) - europejskie zrzeszenie związków zawodowych, utworzone celem pogłębienia integracji europejskiego ruchu związkowego.

Agendy konfederacji

  • Europejski Instytut Związków Zawodowych (European Trade Union Institute); ETUI-REHS zostało powołane w kwietniu 2005 przez połączenie trzech komórek: powołanego w 1976 Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation - ETUI), w 1987 Europejskiej Szkoły Związków Zawodowych (European Trade Union College - ETUCO) oraz Biura Technicznego Związków Zawodowych (Trade Union Technical Bureau - TUTB). ETUI-REHS zmieniło nazwę na ETUI w październiku 2008.
    • Centrum Dokumentacji (Documentation Centre), zał. w 2007
  • Agencja Rozwoju Społecznego (Social Development Agency), zał. w 2004

Organizacje członkowskie z Polski

  • Forum Związków Zawodowych
  • NSZZ Solidarność
  • OPZZ

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu