Elektrownia Wodna we Włocławku [historia i autorzy]

Elektrownia Wodna we Włocławku – elektrownia wodna, zlokalizowana we Włocławku na rzece Wiśle. W wyniku wybudowania elektrowni powstało na Wiśle jezioro zaporowe – Jezioro Włocławskie. Początkowo miała być elementem kaskady dolnej Wisły, ale pozostałych zapór nigdy nie wybudowano.

Jest to największa elektrownia przepływowa w Polsce. Należy obecnie do spółki Energa Hydro.

Spis treści

Historia

Początki Elektrowni Wodnej Włocławek to lata 1963-1970, kiedy budowano stopień wodny we Włocławku. Elektrownia przechodziła kolejno przez różne formy organizacyjne w ramach:

 • Zakładu Energetycznego w Toruniu jako struktura o nazwie Elektrownia Wodna we Włocławku,
 • od czerwca 2007 r. Energa Zakład Elektrowni Wodnych Spółka z o.o. w Straszynie (obecnie Energa Hydro Sp. z o.o.)

Dane techniczne

 • Elektrownia: EW we Włocławku
 • Rzeka: Wisła
 • Lokalizacja: 674,850 km
 • Rok budowy: 1970
 • Rzędna piętrzenia: 57,30 m n.p.m.
 • Spad znamionowy: 8,80 m
 • Liczba hydrozespołów: 6
 • Typ turbiny: turbina Kaplana
 • Moc instalowana: 160,2 MW
 • Przełyk instalowany: 2190 m³/sek
 • Średnia produkcja: 739 GWh/a

Problemy techniczne

Po wybudowaniu stopnia wodnego i całej elektrowni w 1970 roku działanie zapory zaplanowano na 10-15 lat. W tym czasie w dolnym biegu Wisły miały powstać kolejne zapory (elektrownie wodne). Z powodu problemów gospodarczych zabrakło pieniędzy na wybudowanie pozostałych elektrowni i tama, mimo pogarszającego się stanu technicznego, stoi samotnie do dziś.

Problemem zapory zainteresowano się dopiero na początku lat 90. Wtedy wydano pierwsze raporty, które mówiły o tym że konstrukcja może się przechylić, wywołując poważną katastrofę. Żeby zapobiec zawaleniu się tamy zaplanowano wybudowanie elektrowni wodnej w Nieszawie, która odciążyłaby przestarzałą konstrukcję. W 2012 r. wycofano się z tej lokalizacji, ostatecznie postanowiono, że nowa zapora (elektrownia) zostanie wybudowana w Siarzewie, na 708. kilometrze Wisły.

19 grudnia 2012 r. podpisano umowę na przebudowę i remont włocławskiej zapory, prace mają zostać ukończone w 2015 r., ich całkowity koszt ma wynieść ponad 161 milionów złotych.

Wpływ budowy elektrowni na środowisko naturalne

Mimo promowania budowy elektrowni wodnych jako ekologicznych, coraz częściej stanowisko to jest podważane. Jednym z przykładów w dyskusji jest elektrownia i związana z nią budowa zapory we Włocławku. Wybudowanie zapory wprowadziło poważne zmiany w ekosystemie tej części rzeki, ale także zmiany w ekosystemach położonych powyżej i poniżej. Sam zbiornik zbudowano na terenie dawnego naturalnego systemu rzecznego, który nadal spotkać można na Wiśle między Wyszogrodem a Płockiem. Zalanie tego fragmentu rzeki spowodowało utratę wielu cennych siedlisk roślin i zwierząt, zamieszkujących ten typ środowiska.

Jednym z wielu skutków budowy było też niemal całkowite uniemożliwienie wędrówki rybom anadromicznym w górę dorzecza Wisły. Wybudowanie przepławki przy zaporze z wielu względów nie zapobiegło temu zjawisku. Oprócz negatywnych skutków wybudowania elektrowni, należy odnotować również pozytywne zmiany środowiskowe, dotyczące terenów otaczających zaporę. Spiętrzenie wody polepszyło zaopatrzenie w wodę obszarów charakteryzujących się niską ilością opadów atmosferycznych. Powszechnie przyjmuje się, że energia pochodzącą z zapory jest czysta w sensie braku emisji gazów trujących bądź cieplarnianych.

Zdaniem części działaczy walczących o ochronę środowiska (m.in. Adama Wajraka) nie jest jednak ekologiczna. Niektórzy podnoszą również, że także pod względem emisji gazów cieplarnianych istnienie elektrowni wodnej we Włocławku wywiera istotny wpływ na środowisko, gdyż ze względu na znaczną ilość materii organicznej w zbiorniku, dziennie emituje on ok. 400 mg/m² metanu.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu