E-Urząd [historia i autorzy]

e-urząd - platforma elektroniczna, dzięki której można załatwiać sprawy w urzędzie, przez internet bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem.

e-urząd składa się zazwyczaj ze zbioru uporządkowanych tematycznie formularzy elektronicznych, odpowiadających formularzom papierowym, które trzeba by ręcznie wypełniać i składać przy załatwianiu określonych spraw oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Skrzynka elektroniczna odsyła petentowi formularz opatrzony urzędowym potwierdzeniem odbioru, natomiast druga kopia jest przekazywana do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Po załatwieniu sprawy - urząd przesyła odpowiedź, która przechodzi przez elektroniczną skrzynkę podawczą i trafia do e-urzędu. Po zalogowaniu - petent ma możliwość pobrania stosownych dokumentów.

Na e-urząd składają się następujące elementy:

  • formularze elektroniczne
  • moduł weryfikacji podpisu elektronicznego
  • elektroniczna skrzynka podawcza,
  • moduł elektronicznych urzędowych poświadczeń odbioru
  • system elektronicznego obiegu dokumentów
  • interaktywna strona WWW, pełniąca rolę interfejsu dla petenta.

W Polsce możliwość tworzenia e-urzędów wprowadziła ustawa o podpisie elektronicznym z 18 września 2001. Jednakże wprowadzone ostre normy dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego i zapis o konieczności posługiwania się nim przez petentów przy składaniu e-wniosków i e-deklaracji, spowodowały, że e-urzędy nie stały się w Polsce popularnym sposobem załatwiania spraw urzędowych. Do grudnia 2008 wydano w Polsce 179 000 podpisów kwalifikowanych a Ministerstwo Gospodarki ogłosiło przygotowanie nowelizacji ustawy o e-podpisach mającą na celu ich uproszczenie i zmniejszenie kosztów ich nabywania Pierwsze zmiany ustawowe w zakresie upowszechniania e-urzędów zostały wdrożone ustawą o informatyzacji urzędów państwowych z dnia 8 stycznia 2010, zaś prace nad projektem nowej ustawy o e-podpisie się przeciągnęły, została ona złożona do Sejmu przez Radę Ministrów dopiero 28 kwietnia 2010. i czeka na rozpatrzenie przez Sejm

Źródło

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu