Dziesięciokąt foremny [historia i autorzy]

Dziesięciokąt foremny (znany też pod grecką nazwą dekagon) to w geometrii taki wielokąt, który ma dziesięć boków o jednakowej długości i dziesięć kątów równej miary. Każdy kąt ma miarę 144°, zaś suma miar wszystkich kątów jest równa 1440°.

Wzory i własności

W poniższych zapisach oznacza długość boku dziesięciokąta foremnego.

  • Pole powierzchni dziesięciokąta foremnego określa wzór
  • Długość promienia okręgu opisanego na dziesięciokącie foremnym wyraża się wzorem
  • Promień okręgu wpisanego w dziesięciokąt foremny ma długość
  • Bok dziesięciokąta foremnego jest złotą częścią promienia okręgu opisanego na tym wielokącie.
  • Dziesięciokąt foremny jest możliwy do skonstruowania przy użyciu cyrkla i linijki (wynika to z tw. Gaussa-Wantzela).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu