Dydaktyka specjalna [historia i autorzy]

Dydaktyka specjalna - dział pedagogiki specjalnej i dydaktyki ogólnej.

Zajmuje się kształceniem osób z różnymi odchyleniami, nie zależnie od kierunku odchylenia. Jej synonimem jest ortodydaktyka. Zadaniami jej jest: badanie procesu kształcenia osób odchylonych od normy w szkole i poza nią, gromadzenie i opisywanie doświadczeń dydaktycznych, wzbogacanie nowych teorii naukowych, wypracowywanie metod pomiaru kształcenia specjalnego, oraz porównywanie i ocenianie rozwoju pedagogiki specjalnej na świecie.

Dydaktyka specjalna dzieli się na: oligofrenodydaktykę, surdodydaktykę, tyflodydaktykę dydaktykę terapeutyczną, dydaktykę resocjalizacyjną, dydaktykę uczniów zdolnych i uzdolnionych. oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika terapeutyczna, resocjalizacja

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu