Dowództwo Wojsk Specjalnych [historia i autorzy]

Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) – organ dowodzenia szczebla operacyjno-strategicznego powołany ustawą z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 4 lipca 2007 roku.

Zgodnie z ustawą DWS odpowiada za dowodzenie, szkolenie i przygotowanie jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej do działań bojowych. Jest częścią Wojsk Specjalnych RP, które są integralną częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2007 roku w odróżnieniu od pozostałych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych RP DWS nie przekazuje podległych jednostek organizacyjnych Dowództwu Operacyjnemu Sił Zbrojnych na czas działań bojowych, jest więc również dowództwem o charakterze operacyjnym.

Pomysłodawcą powstania instytucji kierującej jednostkami wojskowymi prowadzącymi walkę poprzez działania specjalne, dowodzącej żołnierzami tej specjalności wojskowej był gen. dyw. Jan Kempara żołnierz m.in. JW 4101 (w tym czasie 1 Batalion Szturmowy) i Zarządu Rozpoznania i Walki Radio-Elektronicznej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (obecnie Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP).

Dowództwo Wojsk Specjalnych powołano Decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 1 stycznia 2007 a usankcjonowano ustawowo 24 maja 2007 roku. Dowództwo sformowano głównie w oparciu o personel (ujęty w etacie w tym samym czasie podlegającemu rozformowaniu) Szefostwa Działań Specjalnych (będącego częścią struktury Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) oraz oficerów dowództw, sztabów jednostek wojskowych przeznaczonych do walki specjalnej.

Siedziba Dowództwa WS znajduje się w Garnizonie Kraków w Krakowie – Pychowicach. Dowódca Wojsk Specjalnych podlega bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. DWS w nazewnictwie NATO jest nazwane POLSOCOM.

Dowództwo podpisało umowy dwustronne z UJ i AON o szkoleniu kadr i współpracy dydaktyczno-badawczej.

Głównym partnerem Dowództwa Wojsk Specjalnych od czasu jego powstania jest powołane w 1987 roku Dowództwo Operacji Specjalnych USA (USSOCOM). 19 lutego 2009 roku w Krakowie Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych Robert Gates i Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich podpisali Porozumienie o Współpracy pomiędzy United States Special Operations Command i Dowództwem Wojsk Specjalnych.

Dowództwa przeznaczone do dowodzenia operacjami/wojskami specjalnymi na świecie wraz z latami ich powołania:

 1. Norwegia – Norwegian Defence Special Command (FSK) – 1981
 2. USA – United States Special Operations Command (USSOCOM) – 1987
 3. Wielka Brytania – United Kingdom Directorate of Special Forces (DSF) – 1987
 4. Francja – Commandement des opérations spéciales (COS) – 1991
 5. Holandia – Netherlands Joint Special Operations Branch – 2000
 6. Australia – Australian Special Operations Command (SOCOMD) – 2003
 7. Włochy – Commando Forze Speciali (COF) Interarma – 2004
 8. Niemcy – Kommando Führung Operationen von Spezialkräften (Kommando FOSK) – 2005
 9. Kanada – Canadian Special Operations Command (CANSOFCOM) – 2006
 10. Hiszpania – Spanish Joint Special Operations Directorate (J3B) – 2007
 11. Litwa – Lithuanian Special Operations Command (LITHSOCOM) – 2008

Polska powołała dowództwo dedykowane operacjom specjalnym jako 9 państwo spośród członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 11. Ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw () Dowództwo Wojsk Specjalnych zostało rozformowane a jego zadania przejęły i następcami prawnymi są Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Obsada personalna DWS

Dowódcy Wojsk Specjalnych:

 • gen. dyw. Edward Gruszka (1 I 2007 – 15 VIII 2007)
 • gen. dyw. Włodzimierz Potasiński (15 VIII 2007 – † 10 IV 2010)
 • gen. bryg. Marek Olbrycht (p.o. 10 IV – 15 VIII 2010)
 • płk / gen. bryg. Piotr Patalong (15 VIII 2010 – 31 XII 2013)

Zastępca Dowódcy Wojsk Specjalnych

 • gen. bryg. Marek Olbrycht (I 2007 - 29 IX 2010)

Szefowie Sztabu - Zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych:

 • gen. bryg. Kazimierz Wójcik (do 16 VIII 2011)
 • płk/gen. bryg. Jerzy Gut (od 16 VIII 2011)

Szefowie Sztabu Wojsk Specjalnych:

 • płk / gen. bryg. Piotr Patalong (X 2008 - 16 VIII 2010)

Jednostki wojskowe podlegające DWS

 • Jednostka Wojskowa Agat
 • Jednostka Wojskowa Formoza
 • Jednostka Wojskowa Grom
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Jednostka Wojskowa Nil
 • 7 Eskadra Działań Specjalnych jedynie dowodzenie operacyjne

Operacje

DWS dowodziło żołnierzami WS będącymi w składzie PKW Irak, a obecnie dowodzi komandosami będącymi w składzie PKW Afganistan.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu