Dominanta (statystyka) [historia i autorzy]

Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to wartość, dla której funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą.

Przykład

Dana jest zmienna losowa, która przyjmuje pięć wartości z pewnymi prawdopodobieństwami

wartość prawdopodobieństwo
1 0,2
2 0,3
3 0,1
4 0,11
5 0,29

Wartość modalna dla tego rozkładu wynosi 2, ponieważ jest tam największe prawdopodobieństwo.

Zastosowania

Dominanta może być szczególnie użyteczna, gdy wartości zmiennej obserwowanej nie są liczbowe a opisowe - co uniemożliwia (bez przypisania wartości liczbowych) zastosowania m.in. mediany czy średniej arytmetycznej.

  • w zbiorze {jabłko, gruszka, jabłko, pomarańcza, gruszka, banan, jabłko} dominantą jest jabłko;
  • w klasie jest 5 brunetek, 3 blondynki i 4 szatynki - dominantą jest brunetka.

Dominanta jest niedoceniana w zagadnieniach społecznych czy ekonomicznych np. przy analizowaniu zagadnień płacowych gdyż lepiej od powszechnie stosowanego średniego wynagrodzenia oddaje strukturę wynagrodzeń.
Np. w sklepie pracuje 5 osób: kierownik z wynagrodzeniem 10000 zł; zastępca 7000 zł i trzech sprzedawców po 1000 zł - średnie wynagrodzenie to 4 tysiące a najczęstsze (dominanta) to 1000 złotych.

Porównanie średnia arytmetyczna - mediana - dominanta

Przykładowe wartości { 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9 }
Rodzaj Definicja Wartości Wynik
Średnia arytmetyczna Suma wartości podzielona przez liczbę elementów: (1+2+2+3+4+7+9) / 7 4
Mediana Wartość środkowa w rosnącym ciągu elementów (zbiorze) 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9 3
Dominanta Najczęstsza (dominująca) wartość w zbiorze 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9 2

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu