Diazoaminobenzen [historia i autorzy]

Diazoaminobenzen (DAAB, difenylotriazen) – organiczny związek chemiczny z grupy związków triazowych.

Spis treści

Właściwości

Żółte płatki o temperaturze topnienia 96–98 °C. W temperaturze 150 °C rozkłada się w sposób wybuchowy. W wodzie trudno rozpuszczalny, natomiast łatwo rozpuszcza się w gorącym etanolu, benzenie i eterze dietylowym.

Synteza

Diazoaminobenzen można otrzymać w reakcji soli aniliny z azotynem sodu:

PhNH2•HCl + NaNO2 → PhN2Cl
PhNH2 + PhN2Cl → Ph-NH-N=N-Ph

Zastosowanie

Produkcja barwników.

Toksykologia

Dzięki słabej rozpuszczalności w wodzie możliwości zatrucia są małe. Zdarzają się tylko w wypadku wchłaniania par alkoholowych roztworów. Występują wtedy bóle głowy, ogólne osłabienie, utrata apetytu, bóle brzucha, biegunka, nudności, podrażnienia błon śluzowych oka i dróg oddechowych oraz skóry. Mogą również ulec uszkodzeniu nerki, co objawia się częstym oddawaniem moczu (możliwość krwiomoczu).

Istnieją podejrzenia o wpływ diazoaminobenzenu na powstawanie raka pęcherza.

Zalecenia BHP

Pomieszczenie pracy powinno być dobrze wentylowane, aparatura szczelna. Pracownicy winni po pracy dobrze obmyć całe ciało i włosy, o ile są zatrudnieni przy alkoholowych lub innych łatwo parujących roztworach diazoaminobenzenu. Należy pracować w ubraniach ochronnych i rękawicach, a przy parujących roztworach – także w maskach i okularach.

Zatrutego należy dokładnie obmyć, zapewnić świeże powietrze, podać środki nasercowe i przekazać lekarzowi.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu