Dekomodyfikacja [historia i autorzy]

Dekomodyfikacja (odtowarowienie) - proces doprowadzania jednostki do uniezależnienia się od wolnego rynku.

Dekomodyfikacja zachodzi, jeśli dane dobra lub usługi świadczone są zgodnie z przysługującymi im prawami. Domagali się jej m.in. robotnicy. W ten sposób zostały im przyznane prawa socjalne, które prowadzą do dekomodyfikacji. Gdy świadczenia są niewielkie, efekt dekomodyfikcaji jest ograniczony. Natomiast częściowa dekomodyfikacja prowadzi do wzmocnienia mechanizmów rynkowych.

Przeciwnieństwem dekomodyfikacji jest komodyfikacja czyli utowarowienie tzn. traktowanie człowieka jak towaru, który jest wart tyle ile zdoła wytworzyć.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu