Dekanat pułtuski [historia i autorzy]

Dekanat pułtuski – dekanat diecezji płockiej z siedzibą w Pułtusku, obejmujący swym terenem parafie miasta Pułtusk i okoliczne wsie.

Lista parafii:

Lp Miejscowość / parafia Czas powstania Proboszcz / administrator Zdjęcie
1 Gzy
św. Walentego
1377 ks. mgr Kazimierz Majewski od 2013
2 Obryte
św. Jana Chrzciciela
XIV w. ks. kan. mgr Jan Niesłuchowski
od 1991
3 Pniewo
św. Apostołów Piotra i Pawła
1402 ks. kan. Adam Staniszewski
od 2000
4 Przewodowo Poduchowne
św. Rocha
XV w. ks. Jan Romanowski
od 2002
5 Pułtusk
św. Jana Pawła II
2011 ks. mgr Sław omir Stefański
od 2011
6 Pułtusk
św. Józefa
1648 ks. kan. mgr Józef Gawlik
od 1997
7 Pułtusk
parafia św. Mateusza
XI w. ks. kan. Wiesław Kosek
od 1993
8 Pułtusk
św. Stanisława Kostki
XIV w. ks. Janusz Zdunkiewicz
od 2011
9 Pułtusk
Miłosierdzia Bożego
1992 ks. kan. Tadeusz Kowalczyk
od 1992
10 Sokołowo-Parcele
Niepokalanego Poczęcia NMP
1974 ks. mgr Robert Głuchowski od 2013
11 Szyszki
św. Bartłomieja
XV w. ks. mgr Bogdan Adamowicz
od 2005
100px
12 Zambski
św. Wojciecha
XI w. ks. mgr Dariusz Multon
od 2011

stan na dzień 05.04.2013

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu