Dariusz Jerczyński [historia i autorzy]

Dariusz Jerczyński (ur. 26 stycznia 1968 w Katowicach) – śląski publicysta historyczny, autor prac o historii Śląska, publicysta miesięczników "Czas Górnośląski", "Jaskółka Śląska" i "Silesia - Śląsk - Schlesien", "Ślonsko nacyja" działacz władz Ruchu Autonomii Ślaska w latach 2001–2007 i kandydat tego stowarzyszenia w wyborach do Sejmiku Śląskiego, członek drugiego Komitetu Założycielskiego Związku Ludności Narodowości Śląskiej od momentu jego powstania w 2004, zwolennik niepodległości Śląska, sekretarz główny Śląskiego Ruchu Separatystycznego od 2008 do czasu jego samorozwiązania w 2010, działacz stowarzyszenia Ślōnskǒ Ferajna w Mysłowicach, wiceprezes Zarządu Głównego stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom w Rybniku od lipca 2012, apologeta postaci Józefa Kożdonia.

Działalność

Od 2001 jego artykuły pojawiały się regularnie na łamach "Jaskółki Śląskiej" – miesięcznika Ruchu Autonomii Śląska i "Czasu Górnośląskiego".

15 września 2001 na zamku arcybiskupim w Kromieryżu przebywała delegacja Ruchu Autonomii Śląska w skład, której weszli: Józef Gwóźdź, Andrzej Roczniok i Dariusz Jerczyński, którzy przybyli tam na zaproszenie 5 największych organizacji morawskiej mniejszości narodowej w Czechach, które tego dnia powołały Związek Morawian, mający reprezentować całą morawską mniejszość narodową wobec władz w Pradze. Ponadto reprezentanci Morawian oraz trzej delegaci RAŚ omawiali kształt Rady Moraw i Śląska, mającej być wspólną reprezentacją Morawian i Ślązaków w jednoczącej się Europie.

W 2002 i 2006 kandydował z listy RAŚ do sejmiku województwa śląskiego, jednak komitet wyborczy ani razu nie przekroczył progu wyborczego 5% głosów w skali województwa.

2 października 2006 Dariusz Jerczyński obok Rocznioka i Kozubka sygnował pismo Związku Ludności Narodowości Śląskiej do sekretarza generalnego Rady Europy w kwestii ignorowania przez polskie władze śląskiej grupy narodowościowej. 28 kwietnia 2007 wraz z Roczniokiem sygnował pismo do UNESCO w kwestii sprzeciwu do postulowanej przez władze Polski zmiany nazwy były obóz koncentracyjny KL Auschwitz na były niemiecki, nazistowski [...]. Autorzy stanęli w nim na stanowisku, że nazwa obozów powinna odzwierciedlać zarówno okres ich funkcjonowania jako obozy nazistowskie, jak i jako obozy sowieckie i urzędu bezpieczeństwa, funkcjonujące w tych samych miejscach w latach 1945–1948 i przeznaczone dla jeńców wojennych i osób cywilnych: Ślązaków, Niemców, Ukraińców i volksdojczów.

Od wiosny 2011 artykuły historyczne Jerczyńskiego ukazują się regularnie na łamach internetowego miesięcznika "Silesia - Śląsk - Schlesien", którego redaktorem naczelnym jest Ewald Stefan Pollok.

17 maja 2012 Dariusz Jerczyński - jako historiograf narodowości śląskiej - obok czternastu przedstawicieli śląskich organizacji (Ruchu Autonomii Śląska, Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Związku Górnośląskiego, Związku Ludności Narodowości Śląskiej, Związku Ślązaków, Przymierza Śląskiego, Naszego Wspólnego Śląskiego Domu, Ślōnskij Ferajny, Towarzistwa Piastowaniǒ Ślōnskij Mowy "Danga", stowarzyszenia Pro Loquela Silesiana, Fundacji Silesia, stowarzyszenia Silesia Schola, Narodowej Oficyny Śląskiej i Agencji Artystycznej Makuli) sygnował wniosek do premiera Donalda Tuska w kwestii uwzględnienia języka śląskiego jako regionalnego oraz Ślązaków jako mniejszości etnicznej w Ustawie o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz Języku Regionalnym.

Kontrowersje

22 maja 2004 opolski historyk Dariusz Ratajczak złożył do opolskiej Prokuratury Rejonowej doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przeciwko autorowi (Dariusz Jerczyński) i wydawcy (Andrzej Roczniok) książki "Historia Narodu Śląskiego". Sugerował on, że zawarte na okładce hasło "Niech żyje niepodległy Śląsk" wyczerpuje znamiona przestępstwa nawoływania do naruszenia integralności terytorium państwa polskiego. Katowicka prokuratura (która przejęła śledztwo ze względu na miejsce wydania książki) ostatecznie umorzyła postępowanie, nie doszukując się znamion przestępstwa.

Publikacje

  • Historia Narodu Śląskiego. (Prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia), Zabrze 2003 ISBN 83-919589-0-6.
  • Orędownicy niepodległości Śląska. (Rys biograficzny wybitnych śląskich książąt oraz działaczy i badaczy opowiadających się za językową, narodową lub państwową odrębnością Śląska), Zabrze 2005 ISBN 83-919589-4-9.
  • Śląski ruch narodowy (pod naciskiem polskiego i niemieckiego nacjonalizmu na tle politycznej historii Górnego Śląska w latach 1848-1947), Zabrze 2006 ISBN 978-83-60540-50-3.
  • Historia Narodu Śląskiego. (Prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia), wyd. II (uzupełnione i poprawione), Zabrze 2006 ISBN 978-83-60540-55-8.
  • Krótka retrospekcja historii Śląska (broszura), Zabrze–Tarnowskie Góry 2007 ISBN 97883-6054-640.
  • Józef Kożdoń (1873-1949) przywódca Śląskiej Partii Ludowej, a kwestia narodowości śląskiej na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim w XIX i XX w., Zabrze 2011 ISBN 978-83-60540-08-4
  • Historia Narodu Śląskiego. (Prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia), wyd. III (rozszerzone, uzupełnione i poprawione), Lędziny 2013 ISBN 978-83-927865-7-3

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu