Danuta Romana Urbanowicz [historia i autorzy]

Danuta Romana Urbanowicz (ur. 14 czerwca 1926 w Wilnie, zm. 15 marca 1989 w Warszawie) – polska aktorka teatralna, w późniejszym okresie życia malarka.

Absolwentka szkoły handlowej w Wilnie. Po 1945 roku wyjechała z Wileńszczyzny. W roku 1949 ukończyła obecną Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (wówczas Państwową Szkołę Dramatyczną). Studiowała pod kierunkiem Aleksandra Zelwerowicza.

W latach 1949-1952 pracowała w warszawskim Teatrze Nowym. Występowała w również na scenach w Białymstoku i Rzeszowie. W 1958 roku otrzymała propozycję grania w stołecznym Teatrze Polskim. Po konflikcie z dyrekcją teatru została zwolniona z pracy z powodu redukcji zatrudnienia. Po interwencji ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza na krótko została aktorką Teatru Narodowego. Po otrzymaniu wypowiedzenia w roku 1965 przeniosła się do Opola. Jednocześnie procesowała się w sądzie o przywrócenie do pracy w Teatrze Narodowym. W tym czasie pisała skargi do Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz do Przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba.

W 1971 roku Urbanowicz napisała list otwarty do Józefa Cyrankiewicza, który rozesłała do wielu instytucji, w tym do ambasad oraz redakcji zachodnich pism. W wyniku nakazu Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie aktorka została tymczasowo aresztowana, a następnie umieszczona w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Pruszkowie. W 1972 roku została zwolniona ze szpitala. W czasie pobytu w Tworkach Urbanowicz zaczęła malować. Płótna są odzwierciedleniem jej ówczesnych lęków i świadectwem pogłębiającej się choroby psychicznej.

O życiu aktorki powstały dwa filmy dokumentalne oraz audycja radiowa.

Ważniejsze role

  • Lokatorka w Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
  • Hipolita w Śnie nocy letniej Williama Shakespeare'a.
  • Armanda w Uczonych białogłowach Moliera.
  • Rachel w Weselu Stanisława Wyspiańskiego.
  • Nike spod Termopil w Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu