Dół pachowy [historia i autorzy]

Dół pachowy (łac. fossa axillaris) – przestrzeń, która oddziela klatkę piersiową od ramienia. Powiększa się podczas unoszenia kończyny górnej, największa jest zaś przy odwiedzonym ramieniu pod kątem 45 stopni.

Ograniczenia

 • od przodu – brzeg mięśnia piersiowego większego, mięśnia piersiowego mniejszego
 • od tyłu – brzeg mięśnia najszerszego grzbietu, mięsień obły większy, mięsień podłopatkowy
 • przyśrodkowo – mięsień zębaty przedni
 • bocznie – mięsień dwugłowy ramienia (głowa krótka), mięsień kruczo-ramienny, szyjka chirurgiczna kości ramiennej
 • od dołu - skóra, tkanka podskórna, powięź pachowa

Zawartość

 • tętnica pachowa i jej odgałęzienia
 • żyła pachowa i jej dopływy
 • naczynia chłonne, węzły chłonne pachowe
 • pęczki części podobojczykowej splotu ramiennego
 • nerw piersiowy długi
 • nerw międzyżebrowo-ramienny
 • ogon Spence'a
 • wiotka tkanka łączna, tkanka tłuszczowa

Włosy

Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet okolice pachy od momentu dojrzewania porastają włosy (pojawiają się nieco później niż owłosienie łonowe). Skóra ma nieco inne zabarwienie i jest wyposażona w liczne gruczoły potowe, nadające tej okolicy specyficzny zapach.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu