Czas protrombinowy [historia i autorzy]

Czas protrombinowy (PT) służy do oceniania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia. Jego wartość jest zależna od stężenia w osoczu krwi takich czynników krzepnięcia jak: czynnik II, czynnik V, czynnik VII, czynnik X i fibrynogenu.

Inne nazwy to: czas rekalcynacji osocza (w skrócie: czas rekalcynacji) i czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu (w skrócie: czas krzepnięcia po uwapnieniu).

Spis treści

Metoda oznaczenia

Do osocza cytrynianowego dodaje się preparat czynnika tkankowego (TF) aby aktywować czynnik VII. Dzięki związaniu jonów wapnia przez kwas cytrynowy nie następuje aktywacja czynnika X przez VIIa (aktywowany czynnik VII), gdyż jony wapnia są potrzebne w tym etapie. Po inkubacji mierzy się czas od dodania jonów wapnia (co przy obecnym VIIa aktywuje czynnik X) do skrzepnięcia próbki.

Sposoby wyrażenia czasu protrombinowego

Czas protrombinowy możemy wyrazić jako:

 • różnicę w sekundach pomiędzy PT osoby badanej i osocza kontrolnego
 • procent aktywności protrombiny wyliczany z krzywej rozcieńczeń osocza prawidłowego
 • procentowy wskaźnik czasu protrombinowego - wskaźnik Quicka
 • współczynnik czasu protrombinowego wyrażony w sekundach
 • międzynarodowy współczynnik znormalizowany - INR

Wartości prawidłowe

 • 12 - 16 sek.
 • 0,85 - 1,15 INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)
 • 70% - 130% wskaźnik Quicka

Wydłużenie czasu protrombinowego

 • wrodzone niedobory czynników II, V, VII, X
 • przewlekłe choroby miąższu wątroby
 • leczenie antagonistami witaminy K
 • niedobory witaminy K
 • doustne środki antykoagulacyjne
 • DIC
 • znaczne niedobory fibrynogenu
 • dysfibrynogenemie
 • białaczka
 • mocznica
 • choroba Addisona-Biermera
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • zatrucie pochodnymi kumaryny (np. trutką na szczury)

Skrócenie czasu protrombinowego

 • zakrzepica
 • trombofilia
 • zwiększona aktywność czynnika VII
 • okres okołoporodowy

Przypisy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu