Czas Chojnic [historia i autorzy]

Czas Chojnic - jest prywatną gazetą, ukazującą się od 2002 roku na obszarze powiatu chojnickiego, nakładem ok. 4700 egz. Tygodnik powstał po upadku gazety o tym samym tytule, która była wydawana w latach 1997-2002 przez wydawnictwa "Agora-Gazeta" i "Polska Prasa Lokalna". Początkowo ukazywał się pod tytułem "Nowy Czas Chojnic". Jest gazetą informacyjną i opiniotwórczą na poziomie społeczności lokalnej. Bierze udział w organizowaniu akcji i imprez o zasięgu powiatowym. Jest członkiem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu