Cyganie [historia i autorzy]

 • Romowie – naród lub grupa etniczna indyjskiego pochodzenia
 • grupy etniczne wywodzące się od Romów bądź im pokrewne, lecz podkreślające swoją odrębność, np.:
 • Aszkali
 • Egipcjanie Bałkańscy
 • Kełderasze
 • Sinti
 • pokrewne Romom grupy etniczne indyjskiego pochodzenia, żyjące poza subkontynentem indyjskim, np.:
 • Domowie
 • Jatowie
 • Lomowie
 • Luli
 • grupy etniczne lub kasty hinduistycznego systemu kastowego, prowadzące podobny tryb życia, jak powyższe społeczności, niekiedy określane mianem „Cyganie”, np.:
 • Domba (ang. i sanskr. Domba lub Dom)
 • Bandżarowie (ang. Banjara)
 • Lambani (ang. Lambani)
 • Koczownicze narody Europy – żyjące w Europie, tradycyjnie półkoczownicze narody lub grupy etniczne, które poza wspomnianymi powyżej społecznościami, nie mają wspólnej z Romami etnogenezy, mimo iż wiele z nich jest również określanych nazwami „Cyganie” lub „Biali Cyganie”, np.:
 • Jenisze (ang. Yenish lub Yenishe, fr. Yéniche, niem. Jenische, rum. Ienişi lub Gabori)
 • Kinkowie (hiszp. Quinqui, Quinquilleros, Mercheros)
 • Podróżnicy Irlandzcy (ang. Irish Travellers, Knackers, Pavees, Pikeys lub Tinkers, irl. Tincéirí)
 • Podróżnicy Skandynawscy (nor. Reisende, Fant lub Skøyer)
 • Podróżnicy Szkoccy (ang. Scottish Travellers, Highland Travellers lub Summer Walkers, szk. Traivellers, Traivellin Fowk, Tinkers, Tinkies lub Tinks, szk. gael. Ceardannan)
 • Morscy Cyganie – zbiorcza nazwa prowadzących półkoczowniczy tryb życia, niespokrewnionych grup etnicznych, które żyją na wybrzeżach Azji południowo-wschodniej, np.:
 • Badżawowie (ang. Bajau, Badjao, Badjaw lub Badjau)
 • Mokenowie (ang. Moken, Mawken lub Morgan, taj. มอแกน, zwani także Selung, Salone, Chalome, Chao Ley lub Chao Nam)
 • Orang Lautowie (ang. i malaj. Orang Laut – "morscy ludzie")
 • Lawowie (ang. Lawoi, Lawta, Chawnam, Chaw Talay, Orak Lawoi lub Urak Lawoi)
 • Ugiowie (ang. Ugis lub Bugis) – niekiedy zaliczani do Badżawów
 • wszyscy użytkownicy języka makasarskiego (ang. Makassar, Makasar lub Macassar) – niekiedy zaliczani do Badżawów
 • dzieła literackie i filmy, noszące tytuły pochodzące od terminu „Cyganie”, np.:
 • Cygan (fr. Gipsy) – francuskojęzyczna seria komiksowa
 • Cyganka (ang. Gypsy) – film produkcji USA z 1962 roku
 • Morscy Cyganie (ang. Sea Gypsies) – film produkcji USA z 1978 roku
 • miejscowości w Polsce, noszące nazwy pochodzące od terminu „Cyganie”:
 • Cygan – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 • Cyganka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów
 • Cyganka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dębe Wielkie
 • Cyganka – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 • Cyganka – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki
 • Cygany – osada w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Miłoradz
 • Cyganówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 • Cyganówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 • Cygany – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 • Cygany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte
 • Cygany – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
 • Cygany – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 • Cygów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne
 • Cygusy – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.