Choroba Osgooda-Schlattera [historia i autorzy]

Choroba Osgooda-Schlattera, nazwy historyczne (łac. necrosis aseptica tuberositas tibiae, apophysitis tuberositatis tibiae, morbus Osgood-Schlatter) – aseptyczne zapalenie guzowatości kości piszczelowej, zapalenie guzowatości k. piszczelowej, choroba Osgood-Schlattera. Choroba należąca do grupy chorób urazowych rosnącego kośćca.

Etiologia

Dotyczy najczęściej chłopców w okresie dojrzewania (przed zakończeniem wzrostu kośćca). Może występować jedno- lub dwustronnie (częściej jednostronnie). Choroba trwa od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od typu. Choroba polega na uszkodzeniu w różnym stopniu jądra kostnienia nasadowej części guzowatości k. piszczelowej. Elementami towarzyszącymi chorobie jest obrzęk i wzmożone unaczynienie więzadła rzepki, chrząstki powlekającej jądro kostnienia, tkanek kaletki podrzepkowej głębokiej. Typ I - wewnętrzne uszkodzenie jądra kostnienia bez naruszenia ciągłości chrząstki, w której jądro się znajduje. Typ II - uszkodzenie jądra kostnienia ze złamaniem chrząstki poza polem przyczepu więzadła rzepki. Typ III - uszkodzenie jadra kostnienia ze złamaniem chrząstki w polu przyczepu więzadła rzepki.

Objawy i przebieg

Objawem choroby jest ból w okolicy guzowatości kości piszczelowej, nasilający się podczas wysiłku i ucisku.

Leczenie

Leczenie jest objawowe i sprowadza się do stosowania rozciągania m. czworogłowego uda, chłodzenia i niesterydowych leków przeciwzapalnych. W fazie aktywnej przebudowy jądra kostnienia aktywność sportowa powinna zostać ograniczona do minimum.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu