Brygada KOP "Polesie" [historia i autorzy]

Brygada KOP „Polesie” - brygada piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza.

5 Brygada Ochrony Pogranicza została sformowana w lutym 1925 roku. Podstawę organizacji brygady stanowił rozkaz L. dz. 1600/O.de B./25 Ministra Spraw Wojskowych ze stycznia 1925 roku.

Podstawowym zadaniem brygady była ochrona pasa granicznego z ZSRR na terenie województwa poleskiego.

Struktura organizacyjna brygady

Struktura organizacyjna brygady w 1925 roku

 • Dowództwo 5 Brygady Ochrony Pogranicza w Łachwie (później przeniesione do Łunińca)
 • 15 Batalion Graniczny w Ludwikowie (powiat łuniniecki)
 • 15 Szwadron w Nowosiółkach (później w Hancewiczach, w powiecie łuninieckim)
 • 16 Batalion Graniczny w Sienkiewiczach (powiat łuniniecki)
 • 16 Szwadron w m. Lenin, w powiecie łuninieckim (później w Bystrzycach)
 • 17 Batalion Graniczny w Dawidgródku (powiat stoliński)
 • 18 Batalion Graniczny w Rokitnie (powiat sarneński)
 • 17 Szwadron w Rokitnie (powiat sarneński)

W 1926 roku w strukturze brygady zorganizowana została szkoła podoficerska dla niezawodowych podoficerów piechoty. W następnym roku w skład brygady właczono 2 Batalion Graniczny i 5 Szwadron z 1 Brygady Ochrony Pogranicza.

Struktura 5 Brygady Ochrony Pogranicza w grudniu 1927 roku

 • Dowództwo Brygady
 • 2 Batalion Graniczny
 • 15 Batalion Graniczny
 • 16 Batalion Graniczny
 • 17 Batalion Graniczny
 • 18 Batalion Graniczny
 • 5 Szwadron Kawalerii
 • 15 Szwadron Kawalerii
 • 16 Szwadron Kawalerii
 • 17 Szwadron Kawalerii
 • Szkoła Podoficerów Niezawodowych Brygady

Latem 1928 roku zlikwidowana została szkoła podoficerska. W jej miejsce, oraz w miejsce identycznych szkół funkcjonujących w pozostałych brygadach, utworzony został Batalion Szkolny KOP w twierdzy Osowiec. Natomiast przy 17 Batalionie Granicznym utworzony został Ośrodek Wyszkolenia Pionierów 5 Brygady OP.

Latem 1929 roku 5 BOP przemianowana została na Brygadę KOP „Polesie”. Wszystkie pododdziały wchodzące w jej skład, obok dotychczasowych numerów, otrzymały nazwy miejscowości, w których stacjonowały. Dwa lata później numeracja batalionów i szwadronów została zniesiona.

W 1930 roku z dwóch batalionów (2 i 18) oraz dwóch szwadronów kawalerii (5 i 17) sformowany został Pułk KOP "Sarny". Nowo powstała jednostka pozostała w strukturze organizacyjnej brygady.

Struktura Brygady KOP „Polesie” w 1934 roku

 • Dowództwo Brygady KOP „Polesie” w Łunińcu
 • Pułk KOP „Sarny”
 • 15 Batalion Graniczny „Ludwikowo”
 • 16 Batalion Graniczny „Sienkiewicze”
 • 17 Batalion Graniczny „Dawidgródek”
 • 15 Szwadron Kawalerii „Hancewicze”
 • 16 Szwadron Kawalerii „Bystrzyce”
 • Kompania Saperów

Mobilizacja Brygady KOP „Polesie” we wrześniu 1939

Na bazie Dowództwa Brygady KOP „Polesie” sformowane zostało Dowództwo 38 Rezerwowej Dywizji Piechoty.

 • Baon KOP „Ludwikowo” – kpt. Andrzej Szumliński
 • Baon KOP „Sienkiewicze” – ppłk Jan Dyszkiewicz
 • Baon KOP „Dawidgródek” – mjr Jacek Tomaszewski

Jednostkom KOP nie udało się rozbić 52 Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej, m.in. dlatego, że Brygada KOP „Polesie” za przyczyną swego dowódcy płk dypl. Różyckiego-Kołodziejczyka nie wykonała rozkazu uderzenia.

Skutkiem tego brygada została rozwiązana i przeorganizowana w Batalion „Polesie”, już z innym dowódcą. Batalion ten nie wykonał jednak uderzenia na tyły Sowietów pod Wytycznem, żołnierze rzucili broń i poddali się. Zgrupowanie KOP, jak doszło do Szacka, wskutek dezercji zmalało o ok. 60%.

Dowódcy brygady

 • płk piech. Stanisław Wrzaliński (do 28 V 1926)
 • płk piech. Bronisław Ostrowski (28 V - VII 1926 → dowódca 2 Brygada OP)
 • płk piech. Bolesław Antoni Fijałkowski (VII 1926 - VII 1928 → dowódca PD 23 DP )
 • płk piech. dr Tadeusz Wołkowicki (od VII 1928)
 • płk piech. Stanisław Sobieszczak (1936)
 • płk dypl. Mieczysław Rawicz-Mysłowski (od 27 II 1937)
 • płk dypl. Tadeusz Różycki-Kołodziejczyk

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu