Bogumił Szmal [historia i autorzy]

Bogumił Szmal (ur. 17 maja 1924 w Sosnowcu, zm. 9 czerwca 2005 w Poznaniu) - polski botanik, fizjolog roślin, nauczyciel akademicki (doktor) związany z Akademią Rolniczą w Poznaniu.

Był absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu (1939), a potem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Następnie pozostawał długoletnim wykładowcą Katedry Fizjologii Roślin tej uczelni. W zakres jego zainteresowań naukowych wchodziły fizjologiczne aspekty uprawy i plonowania zbóż, jak również możliwości ograniczania negatywnych skutków suszy. Poświęcał też wiele czasu modernizacji i polepszaniu procesów dydaktycznych. Autor patentu kiełkownika przydatnego w prowadzeniu biotestów podczas badań fizjologicznych. Współautor pierwszego w katedrze i jednego z pierwszych na uczelni skryptów z ćwiczeniami - Ćwiczenia z fizjologii roślin (używany w latach 1962-1994). Na emeryturze od 1990.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu