Biorezonans [historia i autorzy]

Terapia biorezonansowa (ang. Bioresonance Therapy, BRT) – metoda leczenia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej. Starszą wersją tej techniki jest elektroakupunktura, czyli zmodernizowana wersja akupunktury.

Terapia biorezonansowa została opracowana w 1977 roku i wprowadzona na rynek jako terapia MORA (nazwa pochodzi od twórców – Franza Morella i jego zięcia, inżyniera Ericha Rasche). Metoda ta bazuje na efekcie uzyskanym przez Alberta Abramsa, który na początku XX wieku wprowadził na rynek zaprojektowane przez siebie urządzenia, mające służyć diagnozie i leczeniu chorób za pomocą wibracji. Abrams twierdził, że na podstawie próbki krwi jego maszyny są w stanie określić nawet jakiego wyznania jest pacjent. Ze względu na brak dowodów skuteczności metody nie jest ona uznawana za medycynę naukową. Część maszyn służących diagnozie w terapii biorezonansowej zawiera obwód mierzący rezystancję skórną – czyli aktywność elektrodermalną, działający w sposób podobny do obwodu w urządzeniu E-Meter stosowanego przez scjentologów, który został zmodyfikowany z intencją udoskonalenia przez twórców biorezonansu; Franz Morell był powiązany z scjentologią.

Spis treści

Zasada działania

Opisy działania urządzenia są niejasne. Zazwyczaj elektrody połączone z aparaturą są montowane na skórze pacjenta (lub – jak w przypadku aparatu BICOM – trzymane przez pacjenta). Według producenta urządzenia, poprzez elektrody emitowane jest zmienne pole elektromagnetyczne, mające leczyć pacjenta; komórki w organizmie są obiektami posiadającymi swoją naturalną częstotliwość rezonansową (bio-rezonansową), która zmienia się w zależności od aktualnego stanu pacjenta i może posłużyć do diagnozy. Diagnoza opierająca się na biorezonansie uznawana jest przez współczesną medycynę za bezpodstawną.

Praktykujący tę metodę twierdzą, że za jej pomocą możliwe jest leczenie. Odbywa się to poprzez stymulowanie zmian w biorezonansie komórek, powodując odwrócenie zmian wywołanych przez chorobę. Urządzenie musi być w stanie izolować i wskazywać patogenne odpowiedzi pochodzące z sygnałów, otrzymywanych za pomocą elektrod. Przesyłanie zmodyfikowanych sygnałów przy pomocy tych samych elektrod ma mieć funkcję leczniczą. Osoby leczące tą techniką utrzymują, że są w stanie diagnozować i leczyć przy pomocy biorezonansu wiele chorób bez użycia leków. Podany sposób działania techniki (sygnały patogeniczne jako przeciwieństwo sygnałów zdrowych, często rozróżniane jako harmoniczne i nieharmoniczne) jest podobny do ideologii tradycyjnej medycyny chińskiej, w szczególności akupunktury.

Diagnoza i leczenie

Przykłady symptomów, chorób i stanów, które ma wykrywać biorezonans:

 • poziom energii,
 • niedobór witamin,
 • wysycenie komórek tlenem,
 • zdrowie psychiczne,
 • stres,
 • aktywność nadnercza,
 • zaburzenia hormonalne,
 • stan układu odpornościowego.

Przykłady chorób i stanów, do których biorezonans stosuje się w celu leczenia:

 • alergie,
 • zaburzenia snu,
 • bóle chroniczne,
 • zespół chronicznego zmęczenia (CFS),
 • stres,
 • zaburzenia hormonalne,
 • choroby psychosomatyczne,
 • uzależnienie nikotynowe.

Zostało przeprowadzone studium sprawdzające skuteczność terapii, jednakże odbyło się na grupie zaledwie 20 osób.

Kontrowersje

Ta metoda terapii budzi liczne kontrowersje. Ze względu na niejasne opisy zasady działania biorezonansu, teoria próbująca wyjaśnić jego mechanizm została uznana za pseudonaukę. Profesjonalne badania naukowe nie wykazały skuteczności metody większej niż efekt placebo.

Znane są również udowodnione przypadki oszustw z osobami utrzymującymi, że są w stanie wyleczyć zmiany nowotworowe oraz, że ich klienci nie potrzebowali chemioterapii lub operacji chirurgicznej usuwającej nowotwór.

Nie istnieją dowody na skuteczność terapii biorezonansowej. Urządzenie wykorzystywane w terapii nie jest zdolne do pomiaru fal elektromagnetycznych. Postulowana przez zwolenników biorezonansu jego skuteczność w leczeniu atopowego zapalenia skóry i innych schorzeń alergicznych nie znajduje potwierdzenia w badaniach naukowych.

Przypisy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu