Biomolekuła [historia i autorzy]

Biomolekuła (biocząsteczka) – każda cząsteczka chemiczna biorąca udział w procesach biologicznych.

Do biocząsteczek należą m.in.:

Niektóre biocząsteczki występują w formie monomerów oraz wchodzą w skład oligomerów i polimerów:

Biomonomery Biooligomery Biopolimery Rodzaj polimeryzacji Wiązanie kowalencyjne między monomerami
aminokwasy oligopeptydy polipeptydy, białka (np. hemoglobina) polikondensacja wiązanie peptydowe
monosacharydy oligosacharydy polisacharydy (np. celuloza) polikondensacja wiązanie glikozydowe
izopren terpeny politerpeny, np.: cis-1,4-poliizopren (guma), trans-1,4-poliizopren (gutaperka) polimeryzacja łańcuchowa
nukleotydy oligonukleotydy kwasy nukleinowe (DNA, RNA) wiązanie fosfodiestrowe

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu