Bikur Cholim [historia i autorzy]

Towarzystwa Pielęgnowania Chorych "Bikur Cholim" (hebr. odwiedzanie chorych) - filantropijna charytatywna żydowska organizacja społeczna, której celem było odwiedzanie oraz fizyczna i psychiczna pomoc osobom chorym i biednym, w tym prowadzenie stołówek.

Przed II wojną światową w Polsce, Bikur Cholim działał w każdym mieście, gdzie funkcjonowała gmina żydowska. Niektóre oddziały prowadziły własne domy modlitwy, jak na przykład w Lublinie. Obecnie towarzystwo to działa jedynie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i Łodzi.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu