Bierne prawo wyborcze [historia i autorzy]

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – prawo do kandydowania. Przykładowo w Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli prawo bycia wybranym na posła, ma każdy obywatel polski mający prawo wybierania (czyli mający czynne prawo wyborcze), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów granica wieku jest wyższa i wynosi 30 lat. Wynika to z faktu, iż Senat z założenia ma być "izbą rozsądku", powinien zatem składać się z osób mających określone doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne.

Cenzusy wiekowe obowiązujące w Polsce

 • do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 18 lat ukończone w dniu wyborów
 • do Sejmu – 21 lat
 • do Parlamentu Europejskiego – 21 lat
 • na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta – 25 lat
 • do Senatu – 30 lat
 • na urząd prezydenta Rzeczypospolitej – 35 lat

W przypadku kandydata na radnego obowiązuje ponadto wymóg stałego zamieszkiwania na obszarze działania danej rady.

Cenzusy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych

 • do Izby Reprezentantów – 25 lat, stałe zamieszkiwanie w stanie, który ma się reprezentować i obywatelstwo amerykańskie od co najmniej 7 lat
 • do Senatu – 30 lat, stałe zamieszkiwanie w stanie, który ma się reprezentować i obywatelstwo amerykańskie od co najmniej 9 lat
 • na urząd prezydenta – 35 lat, zamieszkiwanie na terytorium Stanów Zjednoczonych przez co najmniej 14 lat i rodowite obywatelstwo amerykańskie

Cenzusy obowiązujące w Chorwacji

 • do Saboru - 18 lat
 • na urząd prezydenta - 18 lat

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu