Biechów (Głogów) [historia i autorzy]

Biechów (niem. Oderhorst, wcześniej Beichau) to wieś pod Głogowem, w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim, obecnie niezamieszkana. Biechów leży w bezpośrednim sąsiedztwie Huty Miedzi Głogów. Zdegradowanie środowiska naturalnego przez hutę zmusiło mieszkańców wioski do jej opuszczenia. Biechów został całkowicie opuszczony w roku 2003. Obecnie wieś znajduje się w granicach administracyjnych Głogowa.

Nazwa

Według niemieckiego geografa oraz językoznawcy Heinricha Adamy nazwa miejscowości wywodzi się od polskiej nazwy "byka" - "von byk = Rind, Ochs". W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu jako najwcześniejszą wymienia polską nazwę - "Bycowice" podając jej znaczenie "Rinderdorf" czyli po polsku "Wieś bydła". Niemcy zgermanizowali nazwę na Beichau w wyniku czego utraciła ona swoje pierwotne znaczenie. Po wojnie polska administracja spolonizowała zgermanizowaną nazwę na Biechów w konsekwencji czego nie wiąże się ona już z pierwszym znaczeniem.

Wróblin Głogowski

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu