Bezrobocie w Polsce [historia i autorzy]

W Polsce, w sensie prawnym, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

Podstawowym miernikiem wielkości bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo (tj. pracującej i bezrobotnej łącznie) wyrażony w procentach

Stopa bezrobocia

Według podawanej przez GUS stopy bezrobocia (czyli bezrobotnych zarejestrowanych do "aktywnych zawodowo") stopa bezrobocia w III kwartale 2013 wynosiła 13,0%. Fakt ten wynika z ww. definicji w sensie prawnym. Dodatkowo bezrobotny nie zawsze zostanie zarejestrowany – m.in. odrzucenie ofert powoduje czasowy zakaz rejestracji, a sam bezrobotny musi wypełnić wniosek. Faktycznie wyniki NSP 2011 to prognoza, m.in. mogą nie obejmować emigracji czasowej oraz sytuacji nie powiadomienia o niej jednostek administracji. Nie oznacza jednak to faktycznego bezrobocia wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych – z faktu istnienia tzw. szarej strefy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2013 r. wynosiła 13,4%, tyle samo co rok wcześniej i 0,2 punktu procentowego więcej niż w listopadzie 2013. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2013 roku wyniosła 46 tys., o 28% więcej niż rok wcześniej

W lutym 2015 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12,0% i była o 1,9% niższa w porównaniu z lutym 2014 roku.

Bezrobocie rejestrowane w Polsce w latach 2012-2015

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,9 13,4
2013 14,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13,4
2014 13,9 13,9 13,5 13,0 12,5 12,0 11,8 11,7 11,5 11,3 11,4 11,5
2015 12,0 12,0

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu