Barwice [historia i autorzy]

Barwice (do 1945 r. niem. Bärwalde) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Barwice. Ośrodek usługowy regionu rolniczego. Drobny przemysł: zakład produkcji przyczep i naczep samochodowych, przemysł papierniczy i spożywczy.

Miasto położone jest nad rzeką Gęsią, w pagórkowatej okolicy 113–132 m n.p.m. Zabytkowy układ ulic, domy ryglowe z XVIII/XIX w. Na miejscu średniowiecznego kościoła wzniesiony XIX-wieczny.

Według danych z 30 czerwca 2010 r. miasto miało 3713 mieszkańców.

Spis treści

Położenie i komunikacja

Część gminy położona jest w Drawskim Parku Krajobrazowym, otulina to 1906 ha wzdłuż rzeki Dębnicy. Połączenia drogowe: drogi powiatowe i gminne łączą Barwice z miejscowościami na terenie gminy, wojewódzkie łączą Barwice z miejscowościami gmin sąsiadujących: Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo, Czaplinek, Grzmiąca i Szczecinek. Stan techniczny dróg pozwala na swobodne i bezpieczne poruszanie się po nich.

Osiedla mieszkaniowe miasta: Korzec, Łęknica, Piaski Pomorskie, Przybkowo.

Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 7,50 km².

W latach 1950-1998 miasto administracyjnie należało do woj. koszalińskiego.

Historia

Prawa miejskie osada otrzymała prawdopodobnie w XIV wieku. Pierwsza wzmianka o Barwicach pochodzi z 1286 r. Barwice są miastem, które w wielowiekowych dziejach przybierało co najmniej trzy nazwy. Jako starosłowiański gród do XII wieku nosiło nazwę Barwica. Druga, niemiecka, nazwa Bardwalde powstała z połączenia członów Bar (niedźwiedź) i walde (las). W XVII wieku emigranci z Francji założyli tu wytwórnię tytoniu. W XIX wieku powstała fabryka płatków ziemniaczanych, tartak, cegielnia. Nazwa Barwice ustalona została po przyłączeniu tych ziem do Polski po zakończeniu II wojny światowej. Odbudowane i rozbudowane po wojnie posiada obecnie kilka zakładów przemysłowych.

Toponimia

Barwice zostały zapisane w 1282 r. jako Barwitz, które wywodzi swoją nazwę od wyrazu barw (tj. wieprz). Wg sugestii H. Górnowicza nazwa miasta jest sprowadzana przez onomastów do postaci Barwica, którą mogła być kiedyś nazwa rzeki przeniesiona na miejscowość, jak w przypadku nazw Łeba i Reda. Niemiecka nazwa Bärwalde powstała poprzez odniesienie do rzeczownika Bär (pol. niedźwiedź) i dodanie strukturalnego członu Wald(e) (pol. las).

Zaś według historii rodu von Glasenapp, to ich przodek, Bertold Borgwall był założycielem miasta Barwice. Jego nazwa powstała od "Bertoldswall", a przez usunięcie drugiej sylaby, powstała nazwa "Berwall", która wypowiadana była w gwarze ludowej jako "Berwoll". Z "Ber" utworzył się "Bär", a "Wall" przekształcił się w "Wald". O niedźwiedziach w tutejszych lasach nic nie wiadomo. Najprawdopodobniej inspiracja do stworzenia herbu miasta była jego nazwa i po raz pierwszy wykuto go(herb) około 1500 roku. Niedźwiedź, podobnie jak w herbie Berlina, ma symbolizować zapewne siłę.

Na polskiej mapie wojskowej z 1936 r. przy oznaczeniu miasta podano polski egzonim Berwałd. Nazwę Barwice ustalono urzędowo w 1946 r.

Demografia

Transport

W mieście krzyżują się drogi wojewódzkie:

  • droga wojewódzka nr 171 kierunek Czaplinek-Barwice-Bobolice
  • droga wojewódzka nr 172 kierunek Połczyn-Zdrój-Barwice-Szczecinek

Przez miasto przebiega też linia kolejowa nr 410 do Połczyna-Zdroju.

Sport

  • MGLKS Błonie Barwice – sekcja piłki nożnej.

Administracja

Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Mieszkańcy Barwic wybierają do swojej rady miejskiej 6 radnych (6 z 15). Pozostałych 9 radnych wybierają mieszkańcy terenów wiejskich gminy Barwice. Organem wykonawczym jest burmistrz. Siedzibą władz jest budynek przy ul. Zwycięzców.

Burmistrzowie Barwic:

  • Zenon Maksalon (od 2002 r.)

Miasto należy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Mieszkańcy Barwic wybierają posłów z okręgu wyborczego nr 40, senatora z okręgu wyborczego nr 100, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

Wspólnoty wyznaniowe

  • Parafia św. Stefana w Barwicach
  • Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy z Salą Królestwa.

Miasta partnerskie

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu