Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce [historia i autorzy]

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Na dzień 31 grudnia 2014 oddanych do użytku było 1552,2 km autostrad oraz 1604,6 km dróg ekspresowych. Łącznie zatem dróg szybkiego ruchu jest w Polsce 3156,8 km.

W latach 2014-2020 planuje się zbudowanie 1770 km autostrad i dróg ekspresowych.

Spis treści

Definicje ustawowe

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( z późn. zm.) w następujący sposób definiuje autostrady i drogi ekspresowe:

 • autostrada – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.
 • droga ekspresowa – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.

Program budowy autostrad i dróg ekspresowych

Program budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, opracowany pod koniec lat 90. XX w., mimo wielu modyfikacji jest na bieżąco realizowany. Zmiany wprowadzone do pierwotnej wersji programu dotyczyły takich kwestii jak: terminy ukończenia poszczególnych odcinków, zmiany klasy drogi (np. droga ekspresowa S3 początkowo była planowana jako autostrada A3). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 maja 2004 określono sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce o łącznej długości ok. 7200 km (w tym ok. 2000 km autostrad). Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 lutego 2007 uzupełniło wykaz autostrad i dróg ekspresowych o drogi S2 i S79. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt, a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, które zakłada:

 • utworzenie nowej drogi ekspresowej S61 po przebiegu Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno),
 • skrócenie drogi ekspresowej S8 do Białegostoku – Choroszczy (rezygnacja z odcinka Białystok – Suwałki, odcinek Suwałki – Budzisko włączony w drogę S61),
 • modyfikację przebiegu drogi ekspresowej S19 w okolicach Białegostoku omijając od północy Puszczę Knyszyńską po przebiegu Choroszcz – Knyszyn – Korycin – Sokółka.

Sieć autostrad i dróg ekspresowych rozbudowywana jest obecnie szybciej między innymi ze względu na duże zainteresowanie problemem, dotacje z europejskiego Funduszu Spójności, a także dotacje Unii Europejskiej. Dodatkowym impulsem mobilizującym instytucje rządowe do przyspieszenia prac w tym kierunku stało się przyznanie organizacji Euro 2012 Polsce i Ukrainie.

Ocena i porównanie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 20 października 2009 łączna sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce liczyć będzie ok. 7480 km (w tym ok. 1990 km autostrad).

Europejski Trybunał Obrachunkowy w 2013 opublikował porównanie procedur i kosztów budowy 24 odcinków dróg w krajach otrzymujących najwięcej funduszy Unii przeznaczonych na budowę dróg: w Polsce, Grecji, Hiszpanii i Niemczech. Wybudowanie 1 000 m2 jezdni (bez planowania, nadzoru, bez obiektów inżynieryjnych typu mosty, tunele) było najdroższe w Polsce (164 tys. euro) a najtańsze w Niemczech (87 tys.) Wybudowanie drogi nowym śladem było przeciętnie 2 razy droższe niż modernizacja istniejącej drogi z powodu kosztów wywłaszczeń i prac ziemnych. W przypadku S7 Białobrzegi - Jedlińsk) budowa kilometra starym śladem była droższa niż budowa S8 Radzymin - Wyszków nowym śladem z powodu konieczności wybudowania dróg zbiorczych dla ludności mieszkającej przy S7. W Niemczech drogi są budowane znacznie krótszymi odcinkami 1,5-5 km. Najdroższe bariery bezpieczeństwa były w Polsce (35 euro/m) w a najtańsze w Grecji (20 euro/m). Budowa m2 jezdni na moście w Polsce była druga najtańsza, mimo najdroższego betonu mostowego (228 euro/m3), który najtańszy był w Hiszpanii (130 euro/m3). Tylko w Polsce wyjątkowo pozwala się na modyfikacje podpisanego kontraktu zwiększające jego cenę - koszty budowy po podpisaniu kontraktu wzrosły w Polsce 1%, średnia 4 krajów 23% gł. z powodu znalezisk archeologicznych, błędów planowania, czy wzrostu cen materiałów. W Polsce budowy były najbardziej terminowe, oddawano je ze średnim opóźnieniem 3 miesięcy (16% czasu budowy) przy średniej 9 miesięcy (41%).

Zaawansowanie budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych autostrad i dróg ekspresowych w Polsce zgodnie z rządowym "wykazem autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej" będącym załącznikiem do rozporządzeń Rady Ministrów. W rubryce Długość całkowita, wartości oznaczone symbolem * są przybliżone i mają charakter jedynie orientacyjny (nieustalony jest ostateczny przebieg tych dróg, tym samym nieznana dokładna ich długość). Dane w pozostałych rubrykach według stanu na 19 kwietnia 2015 r.

* Odcinek w realizacji oznacza, że podpisana została umowa na budowę albo projekt i budowę w systemie ZiZ (zaprojektuj i zbuduj) lub OiB (optymalizuj i buduj).

Autostrady
Oznaczenie drogi Zakładany przebieg Długość całkowita Odcinki gotowe Odcinki w realizacji* Odcinki w przetargu Odcinki z DŚU
Gdańsk (S6) – Gorzyczki (granica) 582 km 406,2 km 69,79% 37,3 km 56,9 km 81,6 km
Świecko (granica) – Kukuryki (granica) 623,6 km 475 km 76,17% --> --> 148,6 km
Jędrzychowice (granica) – Korczowa (granica) 672 km 630,8 km 93,87% 41,2 km
Kołbaskowo (granica) – Rzęśnica (S3) 29 km 24,3 km 83,79% --> --> 4,7 km
Bielany Wrocławskie (S8) – Wrocław (S8) 22,3 km 22,3 km 100%
Olszyna (granica) – Krzyżowa (A4) 78,5 km 7 km
(71,5 km nieoznaczona
jezdnia północna)
8,92%
(45,16% nieoznaczona
jezdnia północna)
--> --> 71,5 km
(jezdnia południowa)
Razem autostrad 2007,4 km 1565,6 km 77,99% 78,5 km 56,9 km 306,4 km
Drogi ekspresowe
Oznaczenie drogi Zakładany przebieg Długość całkowita Odcinki gotowe Odcinki w realizacji* Odcinki w przetargu Odcinki z DŚU
Pyrzowice (A1) – Cieszyn (granica) 118 km 68,5 km + 9,5 km jedna jezdnia 62,08% --> --> 6,5 km + 9,5 km jedna jezdnia
Konotopa (A2) – Nowy Konik (A2) 34,4 km 15,8 km 45,93% --> 18,6 km
Świnoujście – Lubawka (granica) 478,2 km 248,35 km 51,66% 81 km + 36,6 km jedna jezdnia 115,03 km + 45,1 km jedna jezdnia 55,27 km
Grudziądz (A1) – Wrocław (A8) 367,7 km 100,4 km 27,44% 47 km 191,73 km 23,62 km
Goleniów (S3) – Gdańsk (A1) 346,5 km 47,05 km 14,01% --> 135,7 km 115,25 km
Gdańsk (A1) – Rabka-Zdrój (7) 709 km 266,9 km 36,2% 71,5 km 76,85 km 180,2 km
Wrocław (8) – Białystok (S19) 564,9 km 412,2 km 72,97% 63,1 km 50,84 km 41,77 km
Szczecin (A6) – Płońsk (S7) 459,8 km 47,45 km 10,3% --> 17,8 km 10,6 km
Koszalin (S6) – Pyrzowice (A1) 555,4 km 61,05 km 10,99% 20,3 km 17,5 km 125,2 km
Piotrków Trybunalski (A1) – Dorohusk-Jahodyn (granica) 319,7 km 75,8 km + 8,6 km jedna jezdnia 26,40% --> 10,5 km + 1,3 km jedna jezdnia 0 km-->
Zachodnia Obwodnica Łodzi (A2 – S8) 40,1 km 13,2 km 32,9% --> --> 27,2 km
Warszawa (S8) – Hrebenne-Rawa Ruska (granica) 322,3 km 84,5 km 26,22% --> 95,26 km 5,4 km
Kuźnica Białostocka-Bruzgi (granica) – Barwinek (granica) 609 km 25,8 km 4,24% 28,6 km --> 211 km
Elbląg (S7) – Grzechotki (granica) 48,6 km 48,6 km 100%
Olsztyn – Olsztynek (S7) 33,2 km 5,2 km 15,66% 13,3 km 14,7 km
Ostrów Mazowiecka (S8) – Budzisko (granica) 256,8 km 12,7 km + 6,5 km jedna jezdnia 6,23% 8 km jedna jezdnia 12,8 km 166,5 km + 14,5 km jedna jezdnia
Bielsko-Biała (S1) – Zwardoń (granica) 48,4 km 30,4 km 62,81% 9,5 km --> 8,5 km
Sulejów (S12) – Nisko (S19) 215 km 6,8 km 3,16% --> 9,7 km
Warszawa-Lotnisko (S2) – Warszawa-Marynarska 4,3 km 4,3 km 100% -->
Razem dróg ekspresowych 5471,8 km 1604,6km 29,32% 321,8 km + 57,1 km jedna jezdnia 757,4 km + 46,4 km jedna jezdnia 935,45 km

Ponadto poniższe drogi ekspresowe nie są elementem rządowego planu sieci autostrad i dróg ekspresowych:
Oznaczenie drogi Zakładany przebieg Długość całkowita Istnieje Informacje dodatkowe
Grudziądz (A1) – Ełk 275 km * 8,2 km + 18,4 km jedna jezdnia Droga istnieje jako fragment drogi krajowej nr 16 (odcinek Biskupiec-Borki Wielkie oraz odcinek Barczewo-Biskupiec jezdnia północna, w obrębie węzłów droga dwujezdniowa) w standardzie drogi klasy GP o parametrach zgodnych z wymaganiami drogi klasy S. Droga nie jest wymieniana w rozporządzeniach Rady Ministrów, a więc nie jest elementem planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych.
Sosnowiec – Katowice 8,6 km 8,6 km Droga istnieje jako fragment drogi krajowej nr 86 oznaczony znakiem drogi ekspresowej. Nie jest jednak wymieniana w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Prawne warunki korzystania

Oznaczenia

Autostrady w Polsce oznacza się znakiem białego wiaduktu nad dwiema białymi jezdniami na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle. Przed numerem zawsze znajduje się litera A. Drogowskazy na autostradach mają niebieskie tło. Drogi ekspresowe w Polsce oznacza się znakiem białego samochodu zwróconego frontem do kierowcy, na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle, z numerem, poprzedzonym literą S, lub miniaturką znaku D7. Drogowskazy na drogach ekspresowych mają zielone tło.

Prędkość dopuszczalna

Tabela podaje przewidziane przez ustawę Prawo o ruchu drogowym limity prędkości na polskich autostradach i drogach ekspresowych.

Maks. prędkość (km/h)
Typ pojazdu Autostrada Droga ekspresowa
dwujezdniowa
Droga ekspresowa
jednojezdniowa
 • samochód osobowy
 • motocykl
 • samochód ciężarowy do 3,5 tony
 • autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne
 • samochód osobowy z przyczepą
 • motocykl z przyczepą
 • samochód ciężarowy z przyczepą do 3,5 tony
 • samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony (również z przyczepą)
 • oznakowany pojazd przewożący materiały niebezpieczne i podobne
 • autobus (również z przyczepą)
 • pojazd z urządzeniem wystającym do przodu (więcej niż 1,5 metra od siedzenia)
 • motocykl (również z przyczepą) przewożący dziecko w wieku do lat 7

Inne ograniczenia

Prawo o ruchu drogowym na autostradzie i drodze ekspresowej zabrania:

 • zawracania
 • zatrzymywania się lub postoju pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych)
 • cofania

W odróżnieniu od autostrady, na drodze ekspresowej dozwolone jest holowanie.

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym autostrada przeznaczona jest dla ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep (art. 2 pkt 3).

Opłaty


Korzystanie z dróg ekspresowych jest obecnie zwolnione z opłat dla pojazdów lekkich, natomiast autostrady A1, A2 i A4 zaplanowano jako płatne. Wpływy z opłat za przejazd odcinkami zarządzanymi przez GDDKiA zasilają Krajowy Fundusz Drogowy.

Elementem systemu opłat jest dodatkowo „opłata z tytułu gwarantowanego przychodu z opłat” dla koncesjonariuszy autostradowych. Na autostradach prywatnych koncesjonariuszy, gdzie ruch wg tajnej umowy koncesyjnej jest za mały, państwo musi dopłacać inwestorowi. Krajowy Fundusz Drogowy, z akcyzy i podatku zawartego w każdym sprzedawanym legalnie w Polsce litrze paliwa, przeznaczył na to w 2012 roku 33 miliony złotych.

Opłaty są pobierane w dwóch systemach:

System otwarty

Popularniejszym spośród funkcjonujących u koncesjonariuszy jest system otwarty, w którym opłata za przejazd pobierana jest wyłącznie w umieszczonych w poprzek głównych jezdni autostrady punktach poboru opłat (PPO), w których dokonuje się płatności zróżnicowanej w zależności od typu pojazdu. Wdrożenie takiego systemu jest relatywnie tanie, jednakże obniża płynność ruchu na głównych jezdniach drogi, bowiem w celu wniesienia opłaty konieczne jest zatrzymanie pojazdu na każdym PPO, które np. na wielkopolskim odcinku A2 wybudowane są co ok. 50 km.

W tym systemie pobierane są opłaty przez:

 1. Autostrada Eksploatacja S.A. na autostradzie A2 na odcinkach:
  • KrzesinyWrześnia (37,5 km) od 27 listopada 2003
  • WrześniaKonin (Modła) (47,7 km) od 20 grudnia 2002
  Decyzjami o ustaleniu lokalizacji oraz warunkami przetargowymi koncesjonariusz został zobowiązany do zapewnienia wykonania docelowego systemu pobierania opłat jako systemu zamkniętego, w którym miejsca poboru opłat (stacje poboru opłat – SPO) są zlokalizowane na wszystkich węzłach autostrady. Zgodnie z zapisami umowy koncesyjnej, realizacja zamkniętego systemu poboru opłat miałaby nastąpić po osiągnięciu wymaganego poziomu natężenia ruchu.
 2. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na autostradzie A4 na odcinku Mysłowice-BrzęczkowiceBalice I (61 km) od 3 kwietnia 2000 (pierwszy odcinek płatnej autostrady w historii polskiego drogownictwa)

System zamknięty

Innym sposobem poboru myta autostradowego jest tzw. system zamknięty, w którym na drogach dojazdowych do i z każdego węzła autostrady (na tzw. łącznicach) budowane są stacje poboru opłat (SPO) oraz PPO na jezdniach głównych autostrady, na końcach odcinka koncesyjnego. W tych miejscach kierowca wjeżdżający na autostradę otrzymuje bilet, za który płaci we właściwym SPO lub PPO opuszczając autostradę. Opłata jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz pokonanego dystansu. System ten wymaga znacznie większych nakładów, ze względu na konieczność wybudowania SPO na każdym węźle. Rozwiązanie takie jest znacznie wygodniejsze dla użytkowników, gdyż nie tamuje ruchu na głównych jezdniach drogi, co zdecydowanie wpływa na utrzymanie dużej płynności ruchu (a co za tym idzie – skrócenie czasu przejazdu i obniżenie zużycia paliwa) oraz poprawę bezpieczeństwa, natomiast może powodować zakłócenia w ruchu na węzłach.

W tym systemie pobierane są opłaty na odcinkach:

 1. Autostrada A1:
  • Pruszcz Gdański d. RusocinSwarożyn (24 km), od 20 lutego 2008
  • SwarożynNowe Marzy (64 km), od 6 stycznia 2009
  • Nowe MarzyToruń Południe d. Czerniewice (62 km), od 11 lutego 2012
 2. Autostrada A2:
  • RzepinKomorniki (133 km), od 20 maja 2012
  • KoninStryków (103 km), od 1 lipca 2011
 3. Autostrada A4:
  • Bielany WrocławskieGliwice-Sośnica (166 km), od 1 czerwca 2012

Autostrady bezpłatne

Jest lub pozostanie bezpłatny przejazd:

 • autostradą A6 na całej długości,
 • autostradą A8 na całej długości,
 • autostradą A18 na całej długości,
 • odcinkami autostrady A2:
  • Poznań-ZachódPoznań-Wschód (26,07 km) stanowiącym południową obwodnicę Poznania,
  • SługocinŻdżary (ok. 19 km) ze względu na odległość między PPO na styku dwóch różnych systemów poboru opłat,
  • Arynów - Ryczołek (20,85 km) stanowiący autostradową obwodnicę Mińska Mazowieckiego
 • odcinkami autostrady A4:
  • Gliwice-OstropaKatowice-Murckowska,
  • między poszczególnymi SPO na obszarze Gliwic,,
 • odcinek autostrady A1:
  • pomiędzy węzłem Maciejów, a węzłem Gliwice-Sośnica na obszarze Gliwic.

System opłat viaTOLL

Od 1 lipca 2011 r. pojazdy przekraczające dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony oraz autobusy muszą posiadać urządzenie systemu viaTOLL. Na wybranych odcinkach dróg zainstalowano czytniki elektroniczne, które w sposób bezprzewodowy połączą się z urządzeniem oraz naliczą opłatę za przejazd. Urządzenie można doładować na wybranych stacjach benzynowych oraz punktach do tego przystosowanych. Kara za przejazd po wybranej drodze bez urządzenia wynosi trzy tysiące złotych.

Planowany Elektroniczny System Poboru Opłat

W 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ujawniło plany wprowadzenia Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Nowe rozwiązania dotyczące płatnych autostrad, które są związane z wielkimi problemami istniejącego Manualnego Systemu Poboru Opłat. W czasie wielkiego natężenia ruchu drogowego, który szczególnie powstaje w okresie wakacyjnym, tworzą się olbrzymie zatory drogowe, które czasem sięgają nawet 10 km. Kierowcy są zmuszeni oczekiwać do 2 godzin przed Punktami Poboru Opłat, aby wnieść opłatę. Dlatego też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała przetargi na wybudowanie nowych bramek na Autostradzie A4.

W ratowaniu sytuacji nie pomogło zarezerwowanie dodatkowego stanowiska Punktu Poboru Opłat dla aut posiadających system ViaAuto na autostradach A2 i A4. Wręcz przeciwnie, według wielu ekspertów jest to zabieranie jednego stanowiska, dla kierowców płacących tradycyjnie.

W czasie wakacyjnych korków zostało wprowadzonych wiele prostych rozwiązań, m.in. pomoc "lotnych inkasentów", którzy bezpośrednio podają bilety kierowcom, zmniejszając zatory drogowe czy też wytyczenie przez policję objazdów. Następne było rozwiązanie Rady Ministrów, która podjęła decyzję, iż w sierpniowe weekendy do końca tegorocznych wakacji, na odcinku autostrady A1 zarządzanym przez GTC, zostaną całkowicie zniesione opłaty na wszystkich Punktach Poboru Opłat. Darmowy przejazd obowiązywać ma od piątku od godziny 16 do niedzieli do godziny 24.

Obecnie ministerstwo na czele z Elżbietą Bieńkowską opracowuje szczegóły nowego systemu, który według planów ma być wprowadzony do 2016-2017 roku. Według różnych koncepcji miałby on na celu całkowitą likwidację Punktu Poboru Opłat, bądź ich przebudowy, w której nad każdym stanowiskiem bramkowym zamontowany byłby nadajnik viaTOLL. Natomiast każde auto musiałoby zawierać urządzenie viaAUTO, takie jakie obecnie posiadają pojazdy ciężarowe. Biorąc pod uwagę fakt iż nie każdy kierowca jeździ regularnie po autostradach, istniałaby możliwość wcześniejszego zarejestrowania się na specjalnej stronie internetowej, natomiast system miałby nas rozpoznać, skanując tablice rejestracyjne, nadjeżdzającego do Punktu Poboru Opłat pojazdu. Koncepcja musiałaby pozyskać uznanie prywatnych koncesjonariuszy.

Parametry techniczne

Parametry dróg określa Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Autostrada różni się od drogi ekspresowej głownie tym, że droga ekspresowa: może być jednojezdniowa, ma więcej węzłów, czasami ma skrzyżowania, w terenie zabudowanym może być zaprojektowana dla niższej prędkości projektowej niż autostrada, ma węższe pasy ruchu, może mieć węższe pasy awaryjne i pobocza. Droga ekspresowa ma mniejszy minimalny pas drogowy niż autostrada – 40 m zamiast 60 m. Stosowanie zjazdów jest zabronione na obu rodzajach dróg.

Autostrada wyjątkowo może mieć węzły drogowe z drogami głównymi, węzłami powinna łączyć się z drogami głównymi przyspieszonymi, drogami ekspresowymi i autostradami. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 5 km i 3 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast.

Autostrada powinna posiadać urządzenia łączności alarmowej.

Pozostałe parametry autostrad są zależne od prędkości projektowej:

prędkość projektowa (km/h) 120 100 801
szerokość pasa ruchu (m) 3,75 3,5
szerokość pasa awaryjnego (m) 3,0 2,5
maksymalna długość odcinka prostego (m) o wypukłych zmianach nachylenia drogi (załomach niwelety) nie ograniczających widoczności 2000 1500
minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę (m) 500 400 350
minimalna długość łuku (m) 300 200 150
maksymalne nachylenie (%) 4 5 6
Uwagi do tabeli:
1 – tylko w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta

Droga ekspresowa wyjątkowo może mieć skrzyżowania na prawe skręty z drogami zbiorczymi, powinna mieć węzły lub skrzyżowania z drogami głównymi i węzły z drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy. Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach. Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione.

Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 (tylko obszar silnie zurbanizowany) km/h na obszarze zabudowy. Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m.

Pozostałe parametry dróg ekspresowych są zależne od prędkości projektowej:

poza terenem zabudowy na obszarze zabudowy1
prędkość projektowa (km/h) 1201 100 80 80 70 60
szerokość pasa ruchu (m) 3,5 3,5 3,752 3,5 3,5
maksymalna długość odcinka prostego (m) o wypukłych zmianach nachylenia drogi (załomach niwelety) nie ograniczających widoczności 2000 1500 1500 1200 1000
minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę (m) 500 400 350 350 300 250
minimalna długość łuku (m) 300 200 150 150 100
maksymalne nachylenie (%) 4 5 6 6 7 8
Uwagi do tabeli:
 1. – tylko drogi dwujezdniowe
 2. – w przypadku drogi jednojezdniowej

Historia autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Dwudziestolecie międzywojenne

W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęto w Polsce dyskutować i planować drogi przeznaczone dla szybkiego ruchu samochodowego na dalsze odległości, tzw. autostrady. W tych planach profesor M. W. Nestorowicz w czasopiśmie "Drogowiec" nr 9 z 5 marca 1939 wymienił jako najważniejsze drogi:

Drogi samochodowe pierwszej kolejności:

1) Warszawa–Łódź – 100 km

2) Warszawa–Poznań, granica państwa (Berlin) – 350 km

3) Okrężna naokoło Warszawy – 130 km

4) Okrężna naokoło Poznania – 80 km

5) Gdynia–Bydgoszcz–Łódź–Katowice – 500 km

6) Okrężna naokoło Łodzi – 90 km

7) Bytów–Granica obszaru w m. Gdańska – 50 km

8) Katowice–Kraków–Lwów – 375 km

9) Warszawa–Lublin–Lwów–Śniatyń, granica państwa (Bukareszt) – 550 km

10) Puławy–Sandomierz–Przemyśl – 175 km

Razem – 2400 km

Drogi samochodowe drugiej kolejności:

11) Piotrków Trybunalski–Kielce–Sandomierz – 180 km

12) Warszawa–Kielce–Kraków – 180 km

13) Łódź–Kalisz, granica państwa (Wrocław) – 130 km

14) Warszawa–Grodno–Wilno–granica państwa (Dźwińsk) – 575 km

15) Grodno–Nowogródek – granica państwa (Mińsk-Moskwa) – 190 km

16) Bydgoszcz–Poznań–Częstochowa – 350 km

17) Katowice–Cieszyn – (Brno) – 60 km

18) Ostrołęka–granica państwa (Królewiec) – 50 km

19) Grodno–granica państwa– (Kowno) – 40 km

20) Grodno–Brześć–Krasnystaw – 300 km

21) Warszawa–Brześć – 170 km

Razem – 2295 km

Ogólna długość I i II kolejności = 2400+2295=4695

Realizację rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej, miała trwać 30 lat (do 1969). Do 1 września 1939 zostało zbudowanych 20 km odcinka nr 5 między miejscowościami Warlubie i Osiek (obecnie droga wojewódzka nr 214).

Po 1945 roku

Sytuacja

Po II wojnie światowej uległy zmianie granice Polski. Na Ziemiach Odzyskanych Polska odziedziczyła po III Rzeszy niedokończone (na wielu odcinkach wybudowana jedna jezdnia) i częściowo zniszczone działaniami wojennymi autostrady:

 • Tzw. Berlinka (~106 km) – na odcinku Kołbaskowo – Łęczyca (obecnie A6 i DW142), oraz na odcinku Elbląg – Grzechotki (obecnie S22),
 • Śląska (~270 km) – na odcinku Olszyna – Brzeg (~220 km) oraz Ujazd – Gliwice – Zabrze (~40 km) (obecnie A18/A4, odcinek koło Gliwic jest obecnie oznaczony jako droga nr 88).

Większość mostów autostradowych nad rzekami została zniszczona w czasie wojny. Bezpośrednio po wojnie jedynie część z nich została odbudowana. Most nad Iną został odbudowany w 1972, zaś mosty nad Pasłęką, Młynówką i Omazą na drodze Elbląg – Grzechotki zostały odbudowane w latach 1996–2003. Poza istniejącymi autostradami istniały przerwane w różnych stadiach budowy drogi na trasach:

 • Łęczyca – Chojnice,
 • Zgorzelec – Bolesławiec,
 • Brzeg – Ujazd,
 • Świecko – Luboń k. Poznania.

Poza odbudową mostów wszystkie te konstrukcje (ukończone i nieukończone) dotrwały w praktycznie niezmienionym stanie do połowy lat 90. XX w. W latach 70. wydłużono jedynie Berlinkę o odcinek Łęczyca – Lisowo (powiat stargardzki), prowadząc jedną asfaltową jezdnię po śladzie autostrady, korzystając z gotowych nasypów i wiaduktów.

Plany

W owym czasie powstały również ambitne plany budowy sieci autostrad na terenie całej Polski. W magazynie "Drogownictwo" z 1946 r. (nr 1) inż. Eugeniusz Buszma zaproponował następującą sieć:

 1. Wschód – Zachód (Słubice – Warszawa – Białystok) – 680 km
 2. Północ – Południe (Gdynia – Warszawa – Bałkany) – 650 km
 3. Śląsk – Bałtyk I (Gdańsk – Łódź – Katowice) – 460 km
 4. Pomorska (Gdańsk – Szczecin) – 280 km
 5. Śląska (Wrocław – Katowice – Kraków) – 190 km
 6. Mazurska (Królewiec – Elbląg – Malbork) – 20 km
 7. Śląsk – Bałtyk II (Bydgoszcz – Wrocław) – 260 km
 8. Łódź – Wrocław – Praga – 310 km
 9. Katowice – (Wiedeń) – 60 km
 10. Poznań – Szczecin – 200 km
 11. Radom – Lublin – (Lwów) – 220 km

Razem 3330 km

Po dodaniu odcinków poniemieckich łączna sieć miała wynieść 3700 km. W 1963 Rada Motoryzacyjna przy Radzie Ministrów zaprezentowała podobny plan, zawierający dodatkowo odcinki Warszawa-Kraków-Zakopane, Kraków-Przemyśl, Warszawa-Bydgoszcz-Koszalin, Poznań-Koszalin i Warszawa-Terespol. Jednak nie zrealizowano ww. planów.

Lata 70. XX wieku

Dopiero w latach 70 XX w. zaczęły się pierwsze poważne prace nad rozbudową sieci autostrad. W 1972 zaplanowano:

 • budowę drogi Gliwice – Kraków (obecnie A4),
 • dokończenie budowy (dobudowa drugiej jezdni) Wrocław – Gliwice (obecnie A4),
 • budowę drogi Warszawa – Katowice (tzw. Gierkówka, obecnie S8/A1).

W 1976 plany rozszerzono o odcinki:

 • Tarnów – Kraków (obecnie A4),
 • wschodnia obwodnica GOP (obecnie S1),
 • Bielsko-Biała – Cieszyn (obecnie S1),
 • Warszawa – Poznań (tzw. Olimpijka, obecnie A2),
 • Łódź – Piotrków Trybunalski (obecnie A1).

Oddano do użytku:

Droga Odcinek Data Komentarz
S6 Gdynia Chylonia – Pruszcz Gdański 1978 jezdnia wschodnia
S6 Szczecin Dąbie – Goleniów Płn. 1979 jezdnia wschodnia

Lata 80. XX wieku

W 1985 plan zakładał istnienie już dwóch kategorii dróg samochodowych: autostrad i dróg ekspresowych. Jako autostrady zostały wyznaczone drogi na trasie dzisiejszych autostrad A1, A2 i A4. Realizacja tych planów postępowała jednak powoli. W latach 1978-1991 udało się oddać fragmenty A4: Jaworzno (Byczyna) – Kraków (Balice) (ok. 36 km), A2: Września – Konin (Modła) (ok. 48 km) oraz A1: Tuszyn – Piotrków Trybunalski (ok. 18 km). W kolejnych latach powstawały jedynie bardzo krótkie odcinki na przedłużeniu istniejących tras oraz przy granicy w pobliżu nowo otwieranych lub rozbudowanych przejść granicznych.

Oddano do użytku:

Droga Odcinek Data Komentarz
S6 Szczecin Dąbie - Goleniów Płn. 1982 jezdnia zachodnia
A4 Chrzanów - Kraków Zach. 3 stycznia 1983
S1 Dąbrowa Górnicza Pogoria - Lędziny 1983
S6 Gdynia Chylonia - Straszyn 1984 jezdnia zachodnia
S7 Kielce Płn. - Kielce Płd. 1984 jezdnia wschodnia
A2 Września - Golina 9 października 1985
S86 Sosnowiec Pogoń - Katowice Roździeńskiego 1985
A4 Chrzanów - Jaworzno Wsch. 22 listopada 1986
A2 Golina - Konin Zach. 10 listopada 1988
A4 Kraków Zach. - Kraków Tyniec 8 grudnia 1988
A1 Tuszyn - Piotrków Trybunalski 18 grudnia 1989

Lata 90. XX wieku

W latach 90. XX w. zaczęto ponownie zmieniać plany sieci autostrad i dróg ekspresowych. W 1993 do rangi autostrad podniesiono planowane drogi:

 • Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica – Bolków – Lubawka (A3),
 • Olszyna – Krzywa (A18, wówczas oznakowana A12),
 • Łódź – Wrocław – Bolków (wówczas A8),
 • Kołbaskowo – Szczecin (A6).

Oddano do użytku:

Droga Odcinek Data Komentarz
A4 Mysłowice Brzęczkowice - Jaworzno Wsch. 29 listopada 1990 jezdnia północna
S7 Zakroczym - Czosnów 1990
A4 Mysłowice Brzęczkowice - Jaworzno Wsch. 4 września 1991 jezdnia południowa
A4 Kraków Tyniec - Kraków Skawina 1993
A18 przejście graniczne Olszyna-Forst - Olszyna 1993
A4 przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf - Zgorzelec 15 lipca 1994
A4 Kraków Skawina - Kraków Opatkowice 27 października 1995
A18 Golnice - Krzyżowa 1995 jezdnia północna
S1 przejście graniczne Cieszyn-Český Těšín - Cieszyn Wsch. 1995
S3 Sulechów - Zielona Góra Płd. 1995 jezdnia zachodnia
A4 Katowice Murckowska - Mysłowice 30 października 1996
S5 Świecie Zach. - Świecie Płn. 1996
S7 Miłomłyn Płn. - Miłomłyn Płd. 1997
S5 Świecie Zach. - Świecie Płd. 1998 jezdnia południowa
S8 Radzymin Płn. - Radzymin Płd. 1998
A4 Katowice Miłokowska - Katowice Murckowska 10 listopada 1999

Początek XXI wieku

W 2001 z rządowego planu budowy autostrad usunięto autostradę A3 – zastąpiono ją drogą ekspresową S3, zaś autostrada A8 została zredukowana do autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Warszawa – Białystok.

Oddano do użytku:

Droga Odcinek Data Komentarz
A4 Wrocław Bielany - Brzeg 16 grudnia 2000
A4 Opole Zach. - Opole Płd. 16 grudnia 2000
A4 Opole Płd. - Strzelce Opolskie 26 lipca 2001
A4 Chorzów - Katowice Mikołowska 30 listopada 2001
S6 Straszyn - Pruszcz Gdański 2001 jezdnia zachodnia
A4 Kraków Opatkowice - Kraków - potok Malinówka 19 grudnia 2002 bez możliwości przejazdu przez potok Malinówka
S5 Śmigiel Płn. - Śmigiel Płd. 2002
A4 Potok Malinówka - Kraków Wielicka 3 września 2003
A2 Poznań Komorniki - Września 2003
A4 Strzelce Opolskie - Gliwice Kleszczów 4 grudnia 2003
S8 Podborze - Brok 2003
A2 Nowy Tomyśl - Poznań Komorniki 2004
S17 Piaski Zach. - Piaski Wsch. 2004
S7 Jędrzejów Płn. - Jędrzejów Płd. 2005
S7 obwodnica Skarżyska-Kamiennej 2005
S1 Skoczów - Cieszyn Zach. 5 października 2005
A4 Gliwice Kleszczów - Gliwice Sośnica 25 października 2005
S10 Toruń Płd. - Toruń Płd. 14 listopada 2005
A2 Konin - Łódź Płn. 26 lipca 2006
S1 Pyrzowice - Podwarpie 20 listopada 2006
S1 Skoczów - Jasienica 18 grudnia 2006
S69 Żywiec - Zwardoń 8 stycznia 2007
A1 Pruszcz Gdański - Tczew 2007
S3 Gorzów Wielkopolski Płn. - Gorzów Wielkopolski Płd. 27 listopada 2007 jezdnia wschodnia
S7 Radom Płn. - Białobrzegi Płd. 16 lipca 2008
S3 Niedoradz - Nowa Sól Zach. 5 września 2008
S7: Głuchów - Skurów 19 września 2008
S22 Elbląg - Grzechotki 24 września 2008
A1 Tczew - Grudziądz 17 października 2008
A1 Swarożyn - Nowe Marzy 18 października 2008
S69 Komorowice - Bielsko-Biała Mikuszowice 23 października 2008
S8 Wyszków Płn. - Mostówka 14 listopada 2008
A4 Jędrzychowice (granica) – Krzyżowa 14 sierpnia 2009
A4 Kraków Wieliczka – Kraków Szarów 28 października 2009
A1 Gliwice-Sośnica – Rybnik 23 grudnia 2009
S7 Siedlin - Ciechanów 3 czerwca 2009
S11 Poznań Wsch. - Kórnik Płd. 10 czerwca 2009
S7 Kielce Płn. - Kielce Zach. 16 października 2009
A4 Kraków Szarów - Kraków Bieżanów 28 października 2009
S5, S10 Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Płd. 22 grudnia 2009
S10 Stargard Szczeciński Zach. - Stargard Szczeciński Wsch. 22 grudnia 2009

Podpisano kontrakty na budowę:

Droga Odcinek Data Komentarz
S69 Żywiec - Zwardoń 6 czerwca 2005
A1 Tczew - Nowe Marzy 1 sierpnia 2005
A6 Szczecin Kijewo - Szczecin Klucz 22 sierpnia 2005
S5, S10 Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Płd. 15 listopada 2005
S7 Stróża - Lubień 13 marca 2006
S22 Elbląg Płd. - Grzechotki 7 listopada 2006
A4 Zgorzelec - Krzyżowa 10 listopada 2006
S8 Radzymin Płd. - Wyszków Płn. 7 grudnia 2006
A1 Świerklany - Gorzyczki 18 października 2007 zerwany 15.12.2009
A4 Kraków Wieliczka - Kraków Szarów 1 lutego 2007
S3 Szczecin Klucz - Gorzów Wielkopolski Płd. 3 października 2007
S7 Głuchów - Kamień 26 października 2007
S69 Milówka - Rajcza 26 października 2007
S8 Warszawa Konotopa - Warszawa Powązki 22 stycznia 2008
S3 Szczecin Klucz - Gorzów Wielkopolski Płd. 22 stycznia 2008
S6 Słupsk Zach. - Redzikowo 6 sierpnia 2008 jezdnia południowa
A2 Świecko – Nowy Tomyśl 29 sierpnia 2008
S7 Elbląg Płd. - Pasłęk Płn. 20 października 2008
A1 Stryków - Pyrzowice 22 stycznia 2009
S7 Skarżysko-Kamienna Płd. - Kielce Płn. 27 stycznia 2009
S7 Olsztynek Zach. - Rączki 29 maja 2009
S51 Olsztynek Zach. - Gryźliny 29 maja 2009
A1 Piekary Śląskie - Gliwice Maciejów 17 czerwca 2009
S74 Kielce Bocianek - Cedzyna 19 czerwca 2009
S11 Złotkowo - Głuchowo 17 lipca 2009
S8 Radziejowice - Mszczonów Płd. 24 lipca 2009
A1 Piekary Śląskie - Pyrzowice 27 lipca 2009
S19 Kock Płn. - Kock Płd. 4 sierpnia 2009
S8 Jeżewo - Białystok Zach. 12 sierpnia 2009
A2 Mińsk Mazowiecki - Kałuszyn 24 sierpnia 2009
S8 Piotrków Trybunalski Płn. - Rawa Mazowiecka Płn. 3 września 2009
A4 Jarosław - Korczowa 16 września 2009
S2 Warszawa Lotnisko - Warszawa Puławska 16 września 2009
A2 Łódź Płn. - Warszawa Konotopa 28 września 2009 zerwany na odcinki A i C 28.06.2011
S7 Gdańsk Płd. - Żuławy Zach. 7 października 2009
A4 Jarosław Zach. - Przemyśl 30 października 2009
S8 Oleśnica Zach. - Syców Wsch. 5 listopada 2009
S8 Wrocław Psie Pole - Oleśnica Zach. 18 listopada 2009
A4 Rzeszów Centralny - Rzeszów Wsch. 10 grudnia 2009
S19 Stobierna - Rzeszów Wsch. 10 grudnia 2009

2010

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Milówka - Laliki (jedna jezdnia) 4,7 5 marca S69
Klucz - Pyrzyce 28,2 26 maja S3
Skurów - Białobrzegi Północ 17,8 maj
Pyrzyce - Myślibórz 26,7 22 października S3
Słupsk Zachód - Redzikowo (jezdnia płd.) 16,3 26 października S6
Kraków Bieżanów - Kraków Przewóz 16 listopada
Rybnik - Żory 7,5 15 grudnia A1
Myślibórz - Małyszyn 26,7 30 grudnia S3
Wrocław Południe - Kobierzyce 7 30 grudnia A8

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Tarnów Płn. - Tarnów Zach. 13 6 stycznia A4
Brzesko - Tarnów Zach 20,8 5 lutego (zerwany 23.02.2011) A4

Rzeszów Zach. - Rzeszów Centr. 4 22 kwietnia (zerwany 29.05.2012) A4
Rzeszów Zach. - Świlcza 4,37 22 kwietnia (zerwany 29.05.2012) S19
Dębica Wsch. - Rzeszów Zach. 20,8 10 maja A4
Toruń Płd. - Kowal 64 17 czerwca (zerwany 06.09.2012) A1
A1
Sójki - Kotliska 15,2 18 czerwca A1
Piątek - Stryków 21 18 czerwca A1
Łódź Lublinek - Dobroń 15,2 18 czerwca S14
Tarnów Płn. - Dębica Zach. 34 7 lipca, (zerwany 25.07.2012) A4
A4
Gorzów Wielkopolski Płd. - Sulechów 43 23 lipca S3
Kaczkowo - Korzeńsko 29,3 30 lipca (zerwany 21.06.2013) S5
S5
Bielsko-Biała Mikuszowice - Żywiec Soła 6 sierpnia S69
Kielce Płn. - Kielce Płd. (jedna jezdnia) 23 1 września S7
Rzeszów Wsch. - Jarosław Wierzbna 41,2 23 września (zerwany 14.01.2014) A4
A4
Świerklany - Gorzyczki 18,3 1 października, (ponownie) A1
Pyrzowice - Lotnisko 15 listopada S1
Łódź Płn. - Tuszyn 37 22 grudnia (zerwany 14.01.2014) A1
A1

2011

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Warszawa KonotopaWarszawa Powązki 10,5 19 stycznia S8
ŻoryŚwierklany 7 21 kwietnia A1
Skarżysko-KamiennaZalezianka 16,7 27 kwietnia S7
Wrocław PołudnieWrocław Lotnisko 7,4 5 maja A8
Wrocław PółnocWrocław Psie Pole 11 15 lipca A8
Elbląg Wsch. - Kalsk 13,7 29 lipca S7
Bielsko-Biała KomorowiceBielsko-Biała Rosta 4,5 19 sierpnia
Wrocław LotniskoWrocław Północ 10,4 31 sierpnia A8
Gliwice SośnicaGliwice Maciejów 6 30 września A1
Nowe MarzyCzerniewice 62 14 października A18
Bielsko-Biała RostaBielsko-Biała Mikuszowice 11,8 28 października S69
Poznań Tarnowo PodgórnePoznań Skórzewo 8,1 28 listopada S11
ŚwieckoNowy Tomyśl 107 1 grudnia A2
obwodnica Miękowa 4,8 16 grudnia
Kielce Bocianek – Cedzyna 6,8 17 grudnia S74
Kock Płn. - Kock Płd. 7,9 21 grudnia S19
Gliwice MaciejówZabrze Północ 8 22 grudnia A1
Nowogard Zach. - Nowogard Wsch. 9,4 22 grudnia S6

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło

Kurów Zach. - Jastków 24,8 3 marca S17
Augustów - Suwałki Płd. 14 11 marca S61

Jastków - Lublin Sławinek 6,8 9 czerwca S17
Łódź Płn. - Skierniewice 29 28 lipca (ponownie) A2
Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki 20 1 sierpnia (ponownie) A2
Brzesko - Wierzchosławice 20,8 27 września (ponownie) A4

Łask - Łódź Płd. 33,5 5 października S8
Róża - Łódź Lublinek 9,5 5 października S8


Lublin Sławinek - Lublin Felin 24,4 6 grudnia S17
Syców Wsch. - Walichnowy 45 28 grudnia S8

2012

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Łódź LublinekDobroń 9,6 19 maja S14
S14
Warszawa KonotopaPruszków 7 23 maja A2
Grodzisk MazowieckiPruszków 17,6 27 maja A2
PyrzowiceZabrze Płn. 28,2 1 czerwca A1
PyrzowicePyrzowice Lotnisko 1,9 1 czerwca S1
Stryków/ Łódź Płn.Skierniewice 33 3 czerwca A2
Poznań Dąbrówka - Poznań Zach. 6,3 3 czerwca
Poznań Wschód - Gniezno 35 4 czerwca S5
Grodzisk Mazowiecki - Skierniewice 33,3 6 czerwca A2
Gdańsk Płd. - Żuławy Zach. 17,9 9 czerwca S7
Pasłęk - Miłomłyn 36 22 sierpnia S7
Mińsk Mazowiecki - Kałuszyn 20,8 29 sierpnia A2

Rzeszów Płn. - Rzeszów Wsch. 6,9 10 września A4
Rzeszów Wsch. - Stobierna 8,1 10 września S19
Białystok Zach. - Jeżewo 24,5 12 września S8
Olsztynek Zach. - Juńcza 3 30 września S7
Gryźliny - Olsztynek Zach. 6 30 września S7
Zambrów Zach. - Zambrów Wsch. 11,1 2 października S8
Wrocław Psie Pole - Oleśnica Zach. 22,1 6 października S8
Mszczonów Płd. - Rawa Mazowiecka Płn. 22,8 17 października
Rawa Mazowiecka Płn. - Piotrków Tryb. Zach. 61,2 26 października
Poznań Rokietnica - Poznań Płn. 8 30 października S11
Grunwald - Nidzica 27,8 8 listopada S7
Łódź Północ - Kowal 85 13 listopada A1
Szarów - Bochnia 32 29 listopada A4
Szarów - Tarnów Płn. 57 29 listopada A4
Gorzyczki - Mszana 10 30 listopada A1
Oleśnica Wsch. - Syców Zach. 25 30 listopada S8
Kijewo - Rzęśnica 2,2 21 grudnia A1

Lublin Felin - Piaski Zach. 12,1 21 grudnia A1

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Walichnowy - Łódź Płd. 114 5 stycznia S8
obwodnica Stawisk 6,5 20 lipca S61
obwodnica Szczuczyna 8 27 sierpnia (zerwany 22.06.2013) S61

2013

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Jarosław Wschód – Przemyśl 18 27 maja A4
Jordanowo – Świebodzin Płn. 5,5 27 maja S3

Kurów Zach. – Jastków 24,8 28 maja S3
MPL Okęcie – Marynarska 2 14 czerwca S79
Sulechów – Świebodzin Płd. 20 18 czerwca S3
Świebodzin Płn. – Świebodzin Płd. 5 11 lipca S3
Konotopa – Aleja Krakowska 6 31 lipca S2
Międzyrzecz Płd. – Świebodzin Płn. 13 21 sierpnia S3
Aleja Krakowska – Warszawa Płd. 5,1 6 września S2
MPL Okęcie – Warszawa Płd. 2,3 6 września S79
Warszawa Płd. – Puławska 3,9 18 września S2
Kielce Płn. - Kielce Płd. (jezdnia zach.) 22,7 18 września
Dębica Wsch. - Rzeszów Płn. 37 30 października A4
Rzeszów Zach. - Świlcza 4 13 grudnia A4
Jarosław Zach. - Jarosław Wsch. 7 20 grudnia A4
Toruń Płd. (Czerniewice) - Włocławek Zach. 45 20 grudnia A1
Syców Wsch. - Wieluń 45 21 grudnia S8
Przemyśl - Korczowa 22,6 23 grudnia A4
Salomea - Opacz 2 23 grudnia S8

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Rzeszów Zach. - Świlcza 4 31 stycznia (ponownie) S19

Rzeszów Zach. - Rzeszów Cent. 4 1 lutego (ponownie) A4
Toruń Płd. - Kowal 64 3 kwietnia (ponownie) A1
Opacz - Paszków 11,5 12 kwietnia S8
Rokietnica - Swadzim 5,3 12 kwietnia S11
Tarnów Płn. - Dębica Wsch. 34,75 7 maja, (ponownie) A4
Powązkowska - Modlińska 4,6 18 lipca S8

2014

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło

Róża - Rzgów 15,8 11 kwietnia S8
Róża - Dobroń 3,6 11 kwietnia S14
Włocławek Zach. - Kowal 19 30 kwietnia A1
Gorzów Wlkp. Płd. - Międzyrzecz Płn. 37,6 15 maja S3
Świerklany - Mszana 3 23 maja A1

Kijewo - Dąbie 0,5 17 czerwca A6

Łask - Róża 8,15 8 sierpnia S8
Kaczkowo - Korzeńsko 29,3 15 września S5

Jastków - Lublin Sławinek 7,7 25 września S12
S17

Lublin Rudnik - Lublin Felin 12,8 15 października S12
S17
Wieluń - Sieradz Płd. 38,6 29 października S8
Tarnów Płn.- Dębica Wsch. 34,8 30 października A4


Lublin Sławinek - Lublin Rudnik 10,2 31 października S12
S17
S19
Bielsko-Biała Mikuszowice - Buczkowice 6,15 6 listopada S69

Raczki - Suwałki Płd. 12,75 7 listopada S61

Sieradz Płd. - Łask 33,6 29 listopada S8
Poznań Rokietnica - Poznań Tarnowo Podgórne 5,3 19 grudnia S11

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Kaczkowo - Korzeńsko 29,3 21 lutego (ponownie) S5
Świlcza - Rzeszów Płd. 6,3 9 kwietnia S19
Sokołów Małopolski Płn. - Stobierna
(jedna jezdnia)
12,5 5 czerwca S19
Bielsko-Biała Mikuszowice – Żywiec 15,5 2 lipca (ponownie) S69
Radom Płd. - granica woj. maz. - święt. 22 3 lipca S7
Rybitwy - Igołomska 4,5 22 lipca S7
Korzeńsko - Krościna 15 31 lipca S5
Zambrów Wsch. - Mężenin 15,4 7 sierpnia S8
obwodnica Szczuczyna (jedna jezdnia) 8 11 sierpnia (ponownie) S61
Marcinowo - Wrocław Płn. 19 10 września S5
Krościna - Marcinowo 13 12 września S5
Rzeszów Wsch. - Jarosław Zach. 41 16 września (ponownie) A4
obwodnica Gorzowa Wlkp. (jezdnia poł.) 12 30 września S3
Stryków - Tuszyn 37 6 października (ponownie) A1
obwodnica Ostrowa Wlkp. 12,8 10 października S11
Jędrzejów - granica woj. święt. - małop. 20 16 października S7
Lublin Sławinek - Konopnica 9,8 29 października S19
Miłomłyn - Ostróda Płn. 9,2 5 listopada S7
obwodnica Międzyrzecza (jezdnia zach.) 5 17 listopada S3
obwodnica Jarocina 7,5 18 listopada S11
Marki - Radzymin Płd. 15,4 28 listopada S8
Mielno - Gniezno Płd. 18,3 3 grudnia S5
Nowa Sól Płd. - Kaźmierzów 33,3 19 grudnia S3
Kaźmierzów - Lubin Płn. 14,4 22 grudnia S3
Mężenin - Jeżewo 14,2 22 grudnia S8

2015

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
Nidzica Północ - Nidzica Południe 9,1 22 stycznia S7
Nidzica Południe - Napierki 13,6 22 stycznia S7
Lubin Północ - Lubin Południe 11,3 26 stycznia S3
granica woj. mazowieckiego - obwodnica Zambrowa 14,91 28 stycznia S8
Olsztyn - Olsztynek 13,3 6 lutego S51
Lubin Południe - Legnica Południe 22 27 lutego S3
Sulechów - węzeł Zielona Góra Północ (jezdnia wschodnia) 13,4 10 kwietnia S3

Węzły autostradowe

Nazwa
Droga 1
Droga 2
Droga 3 / 4
Typ
Współrzędne geograficzne
Schemat
Balice I Trąbka
Gliwice Sośnica
Jordanowo Podwójne trąbki
Kraków Bieżanów Trąbka
Kraków Opatkowice Trąbka z dodatkowym połączeniem
Krzyżowa Trąbka
Legnica
Koniczynka i turbina
Majdan
Mysłowice Brzęczkowice
Nowe Marzy Podwójne trąbki
Piotrków Trybunalski Zachód
Poznań Krzesiny Koniczynka
Trąbka
Pół koniczynki i trąbka
Pyrzowice Pół koniczynki
(plan. koniczynka)
Rzeszów Wschód Podwójne trąbki
Rzeszów Zachód Trąbka
Szczecin Kijewo Koniczynka
Szczecin Klucz Trójkąt
Toruń Czerniewice Trąbka
Toruń Lubicz
Trójkąt
Podwójne trąbki
Koniczynka i turbina
w budowie w planowaniu

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu