Artykuł 58 (radziecki kodeks karny) [historia i autorzy]

Artykuł 58 kodeksu karnego Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wszedł w życie 25 lutego 1927 roku. Na jego podstawie aresztowano wszystkich podejrzanych o działalność kontrrewolucyjną. Artykuł składał się z 14 paragrafów.

Artykuł był wielokrotnie modyfikowany – w szczególności dotyczy to paragrafu pierwszego, który 8 czerwca 1934 roku uzupełniono o listę punktów precyzujących rozumienie paragrafu. Artykuł wprowadzał również oficjalnie pojęcie "wroga ludu" – stawał się nim każdy, którego czyny klasyfikowano jako odpowiedzialność z paragrafów 2-13. art. 58

Paragrafy określały kary za następujące czyny lub postawy:

 1. zdrada ZSRR
 2. zorganizowanie powstania zbrojne, próba przejęcia władzy nad częścią terytorium
 3. udzielanie pomocy wrogom ZSRR
 4. udzielanie pomocy międzynarodowej burżuazji
 5. skłanianie obcego mocarstwa do wypowiedzenia wojny ZSRR
 6. szpiegostwo
 7. działanie na szkodę przemysłu, transportu, handlu, obiegu pieniężnego i spółdzielczości
 8. terror
 9. dywersja
 10. działalność propagandowa wymierzona przeciwko ZSRR
 11. rozróżnienie działalności indywidualnej od zorganizowanej (uzupełnienie do pozostałych paragrafów)
 12. niedoniesienie o popełnieniu przestępstwa
 13. służba w oddziałach carskich
 14. sabotaż (ekonomiczna kontrrewolucja).

Na kodeksie karnym RFSRR wzorowane były inne kodeksy sowieckich republik.

Bibliografia, literatura

Zobacz

 • Wielki terror (ZSRR)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu