Aparat Proctora [historia i autorzy]

Aparat Proctora jest to urządzenie wykorzystywane w próbie Proctora do badania wilgotności optymalnej. W Polsce badanie za pomocą aparatu Proctora przeprowadza się na podstawie Polskiej Normy budowlanej: PN-88/B-04481.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu