Antos [historia i autorzy]

Antos – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku ogółem w Polsce mieszkały 2293 osoby o tym nazwisku.

Nazwisko Antos (Antosz) wywodzi się od imienia Antoni, notowanego w Polsce od XIII wieku; pochodzącego od łacińskiego Antonius (Antoninowie- znanego rodu rzymskiego i dynastii w cesarstwie rzymskim panującej w latach 96-192. Jest notowane w Polsce od XIII wieku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I A-K, Kraków 1999, s. 8).

Było zapisywane w formie Jantos, Jantosz, Antoz, Antos i Antosz. Do tej pory starsi wymawiane jest gwarowo Jantos, Jantosz albo Antos. Te różne formy można spotkać również w metrykach parafialnych na początku XIX wieku, np. w księdze chrztów wsi Lipnica nazwisko to w 1802 roku nazwisko jest zapisane w formach Jantos-Jantosz-Antoz, a w 1810 roku już jako Antosz.

Rodziny o tym nazwisku występowały od połowy XVII wieku także w Weryni, co potwierdzają zachowane z tamtego okresu metryki parafialne Kolbuszowej .

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu