Anna Grodzka [historia i autorzy]

Anna Grodzka (ur. 16 marca 1954 w Otwocku) – polska działaczka społeczna, przedsiębiorca i polityk, współzałożycielka Fundacji Trans-Fuzja, posłanka na Sejm VII kadencji.

Biografia

Życie prywatne

Anna Grodzka jest osobą transseksualną. Po urodzeniu jej płeć została określona jako męska, nosiła imiona Krzysztof Bogdan i nazwisko Bęgowski. W dzieciństwie została adoptowana przez Józefa i Kazimierę, o czym dowiedziała się w 2007.

Jako Krzysztof Bęgowski od końca lat 70. była w związku małżeńskim z kobietą, od 2007 rozwiedziona. Na sądowe ustalenie prawidłowej płci i fizyczny proces zmiany płci zdecydowała się dopiero, gdy jej syn ze związku małżeńskiego był już dorosły. Operację przeszła w klinice w Bangkoku. Jej procesowi zmiany płci (formalnie zakończonemu w 2010) został poświęcony film dokumentalny Trans-akcja wyprodukowany w 2010 przez HBO.

Działalność zawodowa i polityczna

Ukończyła studia z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie uzyskała stopień wojskowy starszego sierżanta podchorążego. W okresie PRL działała w Zrzeszeniu Studentów Polskich (m.in. jako instruktor polityczny młodych kadr) i PZPR (m.in. zasiadając podczas stanu wojennego w egzekutywie Podstawowej Organizacji Partyjnej na UW). W latach 80. pracowała w wydawnictwie książkowym, w 1986 objęła stanowisko dyrektorskie w przedsiębiorstwie Alma Press. W połowie 1986 pełniła funkcję kierownika grupy podczas wyjazdu na Kubę w ramach Brygady Młodzieży Polskiej im. Karola Roloffa-Miałowskiego.

W okresie III RP prowadziła własną działalność gospodarczą, pracując w branży wydawniczej, reklamowej i poligraficznej, była producentem wykonawczym drugiego sezonu serialu Defekt z 2005. W latach 2003–2006 zasiadała w radzie nadzorczej rozgłośni Radio dla Ciebie. Działała w Socjaldemokracji RP, następnie do września 2011 była członkinią Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Wstąpiła także do Stowarzyszenia „Ordynacka”. W wyborach samorządowych z 1998 bez powodzenia startowała do sejmiku mazowieckiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W 2008 brała udział w założeniu Fundacji Trans-Fuzja. Organizacja ta, w której do listopada 2011 pełniła funkcję prezesa, stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy o transpłciowości, a także podejmowanie działań na rzecz wsparcia osób transseksualnych i transwestytycznych. Do końca 2011 była wiceprzewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Prezydencie m.st. Warszawy.

W 2011 Anna Grodzka kandydowała w wyborach do Sejmu RP. Na liście wyborczej Ruchu Palikota w okręgu krakowskim zajęła pierwsze miejsce (wskutek startu z ramienia tej partii została usunięta z SLD we wrześniu 2011). W wyniku głosowania z 9 października uzyskała mandat poselski, otrzymując 19 451 głosów. Została tym samym pierwszą w Polsce i pierwszą w Europie osobą publicznie ujawniającą swój transseksualizm, którą wybrano do parlamentu na szczeblu krajowym.

W Sejmie VII kadencji została wiceprzewodniczącą klubu poselskiego Ruchu Palikota, a także wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkinią sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet. W lutym 2012 wstąpiła do partii, a po jej przekształceniu w październiku 2013 została działaczką Twojego Ruchu. W czerwcu 2014 przeszła z Twojego Ruchu do Partii Zieloni, pozostając w klubie poselskim TR. 23 września tego samego roku poinformowała, że została wykluczona z klubu poselskiego TR.

Anna Grodzka zarejestrowała swój komitet wyborczy w wyborach prezydenckich w 2015. Nie zdołała jednak zebrać 100 tys. podpisów poparcia umożliwiających wystartowanie w tych wyborach.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.