Alokacja kosztów [historia i autorzy]

Alokacja kosztów – przypisanie wspólnych kosztów pośrednich do różnych jednostek, procesów lub produktów.

Zasadniczym problemem jest to, czy w ogóle alokować a jeśli tak, to konieczne jest ustalenie sposobu rozdzielania kosztów pośrednich (wydziałowe oraz ogólnego zarządu i sprzedaży) między produkty.

Etapy alokacji

  1. Zdefiniowanie obiektów kosztów. Organizacja musi określić, dla których wydziałów, procesów czy produktów chce posiadać informacje o kosztach.
  2. Przypisanie kosztów wspólnych do obiektów kosztów (potrzeba identyfikacji kosztów wspólnych).
  3. Wybór metody alokacji kosztów wspólnych do obiektów kosztów. Istotny jest tutaj wybór podstawy alokacji – miernika działalności skorelowanego z kosztami wspólnymi, które muszą zostać rozdzielone do poszczególnych jednostek. Koszty wspólne są alokowane do obiektów kosztów przy wykorzystaniu podstawy alokacji, która ukazuje w przybliżeniu jak dany obiekt konsumuje wspólne zasoby, których koszty zużycia są rozdzielane.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu